ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸುದೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸುದೆ

ದಂಡೆಯಾದ್ ಪರಿಪುನಾ ನೀರ್ ಗ್ ಸುದೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪದೊತ ಅರ್ಥೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡೊದ ಹೊಳೆ, ನದಿಕ್ಕ್ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದ ಸುದೆ. ಉದೆ, ಚುದೆ, ತುದೆ, ಹುದೆ, ಇಂಚ ಸುದೆ ಪದೊಕ್ಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊದ ಅರ್ಥೊ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ a River, Stream ಅರ್ಥೊ ಉಂಡು. ತೊರೆ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ a small stream ಪನ್ಪೆರ್. ಸುದೆತ ಅಬ್ಬರೊ ಅಳಿವೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ದಿಂಜ ನೀರ್ ಪೋಪುನವು ಸುದೆ. ಸುದೆ ಕಡಲ್ಗ್ ಸೇರುಂಡು.

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸುದೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆ ಭಾರತೊದ ಸುದೆಕ್ಕುಲೆಡ್ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೋಕುದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊದ ಕುಮಾರಪರ್ವತೊಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಸುದೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊಗು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸುದೆ ಪುಣ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಥದ ಸುದೆ ಆದುಂಡು. ದುಂಬುಗು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತೊಟ್ಟುಗೆ ಸೇರ್ದ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಗುರುಪುರ ಸುದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ಕುಲು ಅರಬ್ಬೀ ಕಡಲ್‍ಗ್ ಸೇರುಂಡು.ಇಂದೊಂಜಿ ತೀರ್ಥೊ ಮೀಪುನ ಸುದೆ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊಗ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಭಕ್ತೆರ್ ಈ ಸುದೆಟ್ ಮೀದ್ ಪಾಪೊ ಪರಿಹಾರೊ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್.

ಗುರುಪುರ ಸುದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುರುಪುರ ಸುದೆ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುದೆ. ಇಂದೆಕ್ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಸುಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸುದೆ. ಈ ಸುದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಗ್ರೆಬಾಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನವುಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೧೬೦ ಕೀಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ಈ ಸುದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡ್ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಸುದೆ ನೆಕ್ಕ್ ಸ೦ಗಮ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರೊಗು ಸೇರುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ ಕರೆಟೇ ಉ೦ಡು. ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಗ್ ನೀರ್ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ತುಂಬೆಡ್ ಈ ಸುದೆಕ್ಕ್ ಅಣೆಕಟ್ಟ್ ನ ಕಟ್ಟ್‌ದೆರ್.

ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ in Manglore 002
ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ

ಪಯಸ್ವಿನಿ ಸುದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಯಸ್ವಿನಿ ಸುದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಡಿಕೇರಿದ ಭಾಗಮಂಡಲೊಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಜೋಡುಪಾಲ, ಮದೆನಾಡಾದ್ ಸುಳ್ಯೊಡು ಪರತ್ತ್‌ದ್ ಪಂಜಿಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕೇರಳೊಗು ಸೇರುಂಡು. ದುಂಬುಗು ಪೋನಗ ಈ ಸುದೆಕ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಶಾಂಭವಿ ಸುದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಂಭವಿ ಸುದೆ ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಒಂಜಿ ಸುದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೊದ ಕುದುರೆಮುಖೊಡು ಪುಟ್ಟುನ ಈ ಸುದೆ, ಪೂರ್ವೊಡ್ದ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡದ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಯ್ತಲ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರೊನು ಸೇರುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೬೦ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ಈ ಸುದೆ, ಎಲ್ಯ ಸುದೆ ಆಂಡಲಾ, ಉಂದು ಪರಪುನ ಕಯ್ತಲ್ದ ಊರುದಕಲು, ನೀರ್ ಗಾದ್ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತರಾದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾರೀ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸುದೆಟ್ ಮೀನು ಪತ್ತುನೆನ್ ಜನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಕ್ರಷಿಕ್ ಲಾ ಈ ಸುದೆತ್ತ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಸುದೆತ ಅಬ್ಬರೊ ಅಳಿವೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಟ್ಟ

ಸುದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬರವುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ನಾರಾಣಜ್ಜೆರ್ ಸುದೆ ತಿರ್ಗಯೆರ್ - ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

https://www.rivernetwork.org/

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸುದೆ&oldid=142554"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು