ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಾಲುಮರತ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಾಲುಮರತ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 2011 ಡ್
ಪುಟ್ಟಿನಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Birth based on age as of date[೧][೨][೩]
ವೃತ್ತಿEnvironmentalist
ಸಂಗಾತಿಚಿಕ್ಕಯ್ಯ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳುಪದ್ಮ ಶ್ರೀ (2019)

ಸಾಲುಮರತ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಒರ್ತಿ ಭಾರತೊದ ಪರಿಸರವಾದಿ. ರಾಜ ಮಾರ್ಗೊದ ೪ ಕಿ.ಮೀ. ಬರಿಟ್ಟ್ ಉದ್ದೊಗುಲಾ ೨೮೪ ಆಲೊದ ಮರಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ನಡ್‍ದ್ ಬುಲೆಪಾಯಿನಾರ್. ಮೇರೆನ ಬೇಲೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ತೂದ್ ಗುರುತಿಸಾದ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ಂಡ್.[೫]  ಅರೆನ್ ಈ ಬೇಲೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಕೊರ್ದ್  ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ್ ತ್ಂಡ್. ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಡ್ ಸ್ಥಿತವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣಗಾದ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಲ್ ಪನ್ಪಿ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆದ ಪುದರ್ ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ್ ಆಧಾರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೀತ್ಂಡ್.[೬]

ಬದ್‍ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಹುಳಿಕಲ್ ಪನ್ಪಿ ಹಳ್ಳಿದಾರ್. ಮೆರೆಗ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ ಓವ್ವೆ ಬರವು ಸರವುದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೈತಲ್‍ದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ದ ಗಣಿಟ್ಟ್ ದಿನ ಸಂಬಳದ ಬೇಲೆದಾರಾದ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಒರಿ ಪೆತ್ತ ಮೇಪುನಾರೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇಂಬೆರೆಗ್ ಜೋಕುಲಾಯಿಜಿ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಂದಿ ಬೇಜಾರ್ ನ್ ಮರಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಆಲದ ಮರಕ್‍ಲೆನ್ ನಡಿಯೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೭]

ಸಾಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೂಡೂರುರ್ದ್ ಹುಳಿಕಲ್‍ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಮಾರ್ಗೊ ೧೯೯೪ಟ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಡ್ತಿನ ಮರಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆದ ನಕ್ಷೆ
 • ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅರೆನ ಊರುಡು ಆಲದ ಮರಕ್ಕ್ ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಕಂಡನಿ ಈ ಮರಕ್ ಲೆರ್ದ್ ದೈಕ್ ಲೆನ್ ಕಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಸುರುತ ವರ್ಷಡ್ ಪತ್ತ್ ದೈಕ್ ಲೆನ್  ಕೈತಲ್‍ದ ಕುದೂರು ಪನ್ಪಿ ಊರುದ ಕೈತಲ್ ೪ ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಳತೆ ದೂರೊಡು ನಡಿಯೆರ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷ ಪದಿನೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷ ೨೦ ದೈಕ್ ಲೆನ್ ನಡಿಯೆರ್.[೮]
 • ಇಂಬೆರ್ ಈ ದೈಕ್‍ಲೆನ್ ನಡಿಯರೆ ಅರೆಡ ಇತ್ತಿನ ಚೂರು ಆದಾಯನೇ ಖರ್ಚಿಮಲ್ತೆರ್.[೭] ಈ ಕಂಡನಿ-ಬುಡೆದಿ ದೈಕ್ ಲೆಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಕೊಡಪಾನೊಡು ಕೊಳಗಲೆಡ್ ನೀರ್ ನ್ ನಾಲ್ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕೊನೊವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ದೈಕ್ ಲೆನ್ ಮೇಯೆರೆ ಬತ್ತಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ ಉಪದ್ರರ್ದ್ ತಪ್ಪವರೆ ಅಯಿತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳುದ ಪುದೆಲ್ ನ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್  ಕಾತೆರ್. ದೈಕ್ ಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾವರೆ ನೀರ್ ದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್, ಅಯಿನ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಮರಿಯಲೊಡೇ ನಡೊಂದಿತ್ತೆರ್
  ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಸಾಧನೆದ ಪಲಕ
 • ಬೊಕ್ಕದ ಮುಂಗಾರ್ ದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಪೂರ ದೈಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೇರ್ ಬುಡ್ ದ್ ಇತ್ತೊ.[೮] ಒಟ್ಟಾರೆ ೨೮೪ ದೈಕುಲೆನ್ ನಡ್ ದ್, ಇನಿಕ್ಕ್ ಅಯಿತ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರ್ ೧೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಂದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.[೫] ಈ ಮರಕುಲೆನ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ್ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದೆತೊಂದುಂಡ್.[೭]

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗಾದ್ ಅರೆಗ್  ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಕೊರ್ತೆರ್.

 1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ೧೯೯೫[೮]
 2. ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವೃಕ್ಷಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ೧೯೯೭[೮]
 3. ವೀರಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ೧೯೯೭
 4. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ - ನೇತ್ತ ಮಾನ್ಯತೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 5. ಭಾರತೀಯ ವೃಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ಮುಕುಲೆನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ೨೦೦೦
 7. ಗಾಡ್‌ಫ್ರಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಧೀರತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ೨೦೦೬
 8. ಪಂಪಾಪತಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 9. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 10. ವನಮಾತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 11. ಮಾಗಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 12. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 13. ಎಚ್.ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 14. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 15. ಮಹಿಳಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 16. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 17. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 18. ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ೨೦೧೫
 19. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆತಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
 20. ೨೦೧೦ನೇ ಸರ್ತಿತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ನಾಡೋಜ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಇತ್ತೆದ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ೧೯೯೧ಟ್ ತೀರ್‌ದ್ ಪೋಯೆರ್.[೯] ಇತ್ತೆ ಭಾರತೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಡ್ ಬುಲೆಪಾವುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್‍ಲೆಗ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೫]

 • ಅರೆನ ಊರುದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಗಾದ್ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದುತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿನಂಚ ಇಂಬೆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕೆಲಸೊಲೆಡ್.ಈ ಪ್ರಾಯೊಡುಲಾ ಪೊರ್ಂಬೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ಅರೆನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ್ ಕಟ್ಟುನ ಆಸೆನ್ ದೀವೊಂದೆರ್. ಅಯಿಕ್ಕಾದ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಸ ನಿಧಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.[೫]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "105-year-old Karnataka environmentalist Saalumarada Thimmakka on BBC's list of top 100 women". The News Minute (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 23 November 2016. Retrieved 27 September 2020.
 2. Sharma, Maya (2 July 2019). "107-Year-Old "Mother Of Trees" Spreads The Message Of Conservation". NDTV.com. Retrieved 27 September 2020.
 3. Sudevan, Praveen (28 March 2019). "Meet Thimmakka, the 107-year-old Padma Shri awardee known for her environmental work". The Hindu (in Indian English). Retrieved 27 September 2020.
 4. "About Thimmakka". thimmakkafoundation.org. Thimmakka Foundation. Archived from the original on 14 November 2017. Retrieved 14 November 2017.
 5. ೫.೦ ೫.೧ ೫.೨ ೫.೩ A biography of Thimmakka is provided by B.R.Srikanth. making _a_difference.htm&subsubsec=Bangalore&synopsis=Environment&fodname=19990503&personname=Saalumarad‍a+Thimmakka "Thimmakka's Green Crusade Transforms Heat-And-Dust Hulikal" Check |url= scheme (help).
 6. "About Thimmakka".
 7. ೭.೦ ೭.೧ ೭.೨ Thimmakka started to plant banyan trees to overcome the grief of being childless: Priyanjana Dutta.
 8. ೮.೦ ೮.೧ ೮.೨ ೮.೩ Planting of tree by Thimmakka and Chikkaiah is mentioned by Malini Shankat. org.in/full6.asp?foldername=20020715&filename=gra&sec_id=11&sid=1 "A mother’s love"[dead link] Check |url= scheme (help).
 9. Deepa Ganesh.