ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಮೇರ್ ವೇದದ ಆಧಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಹಿಂದು ಸಮಾಜೊನು ಶುಧ್ಧಿಕರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಮೇರೆನ ಮೂಲಪುದರು ಮೂಲಶಂಕರ. ಮೇರ್ ೧೮೨೪ಡು ಗುಜರಾತುದ ತಂಕಾರ ಗ್ರಾಮೊಡು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಮೇರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಅಂಬಾ ಶಂಕರ ತಿವಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮೃತ ಭಾಯಿ. ಮೇರ್ ೧೮೭೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೦ ಲಾಹೊರುಡು ಸುರೂತ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜೊನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೮೭೭ಟ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ರಡ್ಡನೆದ ಶಾಖೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅರೆನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಯಾಯಿನ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶೊಡು ವೇದೊಲೆಗ್ ಪಿರ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]