ಹನುಮಂತನ ಬಿಲೋ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಹನುಮಂತನ ಬಿಲೋ ಉಂಜಿ ಸೊಕುಗ್ ನಡ್ಪುನಾ ಪೂವುತ ದೈಯಿ. ನೆನ್ Amaranthus caudatus ಪನ್ಪೆರ್, ಮಂಗನ ಬಿಲೊಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.  

ಹನುಮಂತನ ಬೀಲೊ

ಮೂಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ನ ಮೂಲ ಆಫ್ರಿಕಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಏಷ್ಯಾ, ಅಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇರಿಕಾಡ್[೧] ಮಾಂತ ತುಯಾರ ತಿಕುಂಡು. 

ತೆನಸ್ ಅತ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹನುಮಾಂತನ ಬಿಲೋ ನ್ ತೆನಸ್ ಅತ್ ಗಳಸುವೆರ್, ನಿನ್ನ ಇರೆ, ಬುಕ್ಕ ಬಿತ್ತ್  ತಿನ್ಪುನಂಚಿನವು, ಭಾರತ ಬುಕ್ಕಅಮೇರಿಕೊಡ್ ನೆನ್ ತಿನ್ಪೆರ್

ಬಣ್ಣತ ಪೂ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ನ ಪೂ ಮಂಗನ ಬಿಲೋ ತ ಲೆಕೊ  ಉದ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಅತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ್ ಅಯಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುನಾ Betacyanins ಕಾರನೋ. 

ನಡ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದ್ ಒಲೂಲಾ ಅಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೩ಪೀಟ್ ತ್೮ ಪೀಟ್ ಏತ್ತರ ಅಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುನ ಬುರ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಬಾರಿ ಸೊಕು ಬೊಲೆಪುಂಡು. ನೆನ್ನ ಬಿತ್ ಪಡುಂಡಲ ಅಪುಂಡು, ಗೆಲ್ಲ್ ನಡ್ಂಡಲ ಅಪುಂಡು. ಮಾಂತ ದೊಂಬುಟ್ಲ, ತಂಪು ಇಪ್ಪಿ ಜಾಗೆಟ್ಲ ಬೋಲೆಪುಂಡು. 

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://davesgarden.com/guides/articles/view/3138/#b