ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ನಮ ದೇಸೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆನ್ ಕೆಂಪು ಬನ್ನೊಡು ತೋಜಾದೆರ್.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊದ ನಕ್ಷೆ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಾಗೊದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ೧೩ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಲಾ ಒಂಜಿ ಆದುಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಪಂಜಾಬ್, ತೆಂಕಾಯಿಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ, ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಸೊದೊಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಗಡಿನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊಗು ದೇವಭೂಮಿ[೧] ಬುಕ್ಕ ವೀರಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆಲಾ ಉಂಡು.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಮ್ಲಾ. ಈ ರಾಜ್ಯೊಡು ಒಟ್ಟು ೧೨ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಉಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಬ ಆವರಗಾತ್ರ ರಾಜ್ಯೊನು ೩ ಬಾಗೊಡು ವಿಬಾಗಿಸಾದೆರ್. ಶಿಮ್ಲಾ, ಕಾಂಗ್ರಾ ಬುಕ್ಕ ಮಂಡಿ- ಉಂದು ೩ ವಿಬಾಗೊಲು. ಶಿಮ್ಲಾ ವಿಬಾಗೊಡು ೪(ಕಿನ್ನೌರ್, ಶಿಮ್ಲಾ, ಸೋಲಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿರ್ಮೌರ್) ಜಿಲ್ಲೆಲು, ಕಾಂಗ್ರಾ ವಿಬಾಗೊಡು ೩(ಕಾಂಗ್ರಾ, ಉನಾ ಬುಕ್ಕ ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆ) ಜಿಲ್ಲೆಲು ಬುಕ್ಕ ಮಂಡಿ ವಿಬಾಗೊಡು ೫(ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ್, ಹಮೀರ್‌ಪುರ್, ಶಿಮ್ಲಾ, ಕುಲ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿತಿ) ಜಿಲ್ಲೆಲು ಬರ್ಪ.

ಉಲ್ಲೇಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Why himachal called as Devabhumi". tourismwale.com. tourismwale. Retrieved 21 July 2023.[dead link]