ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Vishnu as Narasimha kills Hiranyakashipu, stone sculpture from Halebidu, Karnataka ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಪಂಡ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಅಣ್ಣೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಮ್ಮೆರ್, ಕಯಾದುನ ಕಂಡನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥೊಡು ಹಿರಣ್ಯ ಪಂಡ್ಂಡ ಬಂಗಾರ್(ಚಿನ್ನ), ಕಶಿಪು ಪಂಡ್ಂಡ ಮೆತ್ತನೆದ ಹಾಸಿಗೆ(ಮೆದುಶಯ್ಯೆ) ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ.

DSCN2484 (34487144)

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ ತಪಸ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಬೌತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಲೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನರ್ದು ಸೈಪುನೆನೆ ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಪಿದಡ್‍ದ್ ಘೋರವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸ್ ಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಯನ ಘೋರ ತಪ್ಪಸ್ಸ್ ಗ್, ಅದ್ಬುತ ಶಕ್ತಿಗ್, ಮಾತ ಗ್ರಹೊಕುಲು, ಜನಕುಲು ನಡುಗೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಆಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆರೆನೇ ಭೂಮಿಗ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ಬರಪುನಂಚ ಮಲ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಾವೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಮರತ್ವದ ವರನ್ ಕೊರೊಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಕೇಂಡೊನುವೆ. ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸಕಲ ಗ್ರಹೊಕುಲೆನ ಬೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಆಯಿನ ಸ್ವತ; ಯಾನೇ ಅಮರೆ ಆದ್ ಇಜ್ಜಂದಿನೆರ್ದ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ವರನ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಅಪುಜಿ ಪಂಡ್‍ದ ಪನ್ಪೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ (೮-೧೭) ಮುಟ್ಟಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘ ಕಾಲೊ ಬದುಕುನಾಯೆ ಅಂಡಲಾ ಅಯೆ ಸೈಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ಅತ್ತ್ ಪನ್ಪುನವು ದೃಡಪಟ್ಟ್ ದ್ ಉಂಡು. ಬಂಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಉಂದೆತ್ತ ಆಸಕ್ತಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ಭೋಗಿಸವುನ ಅಮರತ್ವದ ವರನ್ ಆಯೆ ಕೇಂಡೆ. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಯಿನ್ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ನರಮಾನಿರ್ದ್, ಪ್ರಾಣಿಲೆರ್ದ್, ದೇವತೆಲೆರ್ದ್, ಭೂಮಿ, ನೀರ್, ಗಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವ್ವೇ ಆಯುಧಲೆರ್ದ್ ಮರಣ ಬರಂದಿನಂಚ ವರೊನು ಪಡೆಯೊಂಡೆ. ಉಂದೆರ್ದ್ ಎಂಕ್ ನನ ಸಾವು ಪನ್ಪುನವೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಮೂರ್ಖನಲೆಕೊ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸೈಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಡೆಕ್ ಭಗವಂತೆ ಅರ್ಧ ಮಾನವೆ ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ಇಂಚ ನರಸಿಂಹನ ಅಬತಾರೊಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ಕೆರ್ಪೆರ್. ಅಯೆ ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾಯಿನ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತುಡೆಟ್ಟ್ ಉಗುರುಡು (ನಖಗಳಿಂದ) ಕೆರ್ಪೆರ್. ಅಯಿರ್ದ್ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ ನಾತ್ ಆಯುಷ್ಯೊಡು ನರಮಾನಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೊನು ಪಡೆದ್ ಸಮಾಜೊಡು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗದ್ ಬದುಕೊಡು. ಉಂದು ಇಂಜಿ ಪುರಾಣೊ ಆಂಡ್. ಸತ್ಯ ಹಿರಣ್ಯ ಒರಿ ದಾನವ ವಂಶೊಗು ಸೇರಿನಾಯೆ. ಧರ್ಮೊಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಧರ್ಮೊಗು ನಡತಿನ ಸಂಘರ್ಷನೇ ಇನಿ ಪುರಾಣವಾದ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ತೂಲೆ:

  • ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು; ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಾವಿಲ್ಲದಂತೆ ವರದಾನ
  • ಭಾಗವತ
    • ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ