ಅಂಬಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ವಿವರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡೊಡ್ ಅಮಟೆಕಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಸ್ಪೋಂಡಿಯಾಸ್ (Spondias) ಪನ್ಪೆರ್.ಇಂದೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಸ್ಪೋಂಡಿಯಾಸ್ ಪಿನ್ನಾಟ (spondias pinnata) ಪಂಡ್ದ್.[೧] ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿ ತೆಂಡೆಲ್, ಲಾಡ್ ದಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತ್ ದ್ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಬಡೆಡ್ ಕೊರಂಟ್ ಮಲ್ಲೆದ, ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟ್ ಎಲ್ಯೆದ, ಬೊಕ್ಕ ಸೀಪೆ ಅಂಬಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಅಂಬಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು.ತುಳುನಾಡ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿಂಡಿ.

"ಅಂಬಡೆಗ್ ಅಮೆ ತಪ್ಪುಜಿಗೆ" ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ ಬರೆನಗ ಈ ಗಾದೆ ನೆನಪಾಂಡ್.ಅಂಬಡೆ ಆದ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡೆ ಕುಡ ಪೂ ಪೊಫುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಗಾದೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಂಬಡೆ ದ ಉಪ್ಪದ್ ದ ಉನ್ಯರ ಬಾರಿ ಸೊಕು ಆಪೂಂಡು. ಪಚ್ಚೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತಿನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ ಬಜಿ ಲತ್ತ್ . ಮರತ ಕೊಡಿಕ್ ಪೋವರ ಆಪುಜಿ. ಸೇವುದ ಕಜಿಪುಗು ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಐನ ಕಮ್ಮೆನ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು.ಅಂಬಡೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಬಡೆನ್ ಉಪ್ಪುಡ್ ಪಾಡ್ಯರೆ, ಬೆಂಡೆ ಆಜಾನಗ, ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪನಗ, ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆಯ್ಪಾದ್ ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಂಬಡೆದ ಮರತ್ತ ಇರೆ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪನಗ ಐತ ಇರೆನ್ ಪುಳಿಕ್ಕಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಂಚಲದಂಚಿನ ಕೈಪೆ ತರಕಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಬಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿಲಾ ಉಂಡು .ಉರ್ದು ಕಡೆದ್ ಆಯಿಕ್ ಸುಂಟಿ, ಕಾಯಿಮುಂಚಿ ಮೂರ್ದ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಯಿತ್ಂಡ ಅಂಬಡೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಈ ತಿಂಡಿನ್ ಚಹಾದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನೊಲಿ .ಆತ್ತಂದೆ ಬರ್ಸ್ ಬನ್ನಗ ಪೊರ್ತು ಕಳೆಯೆರೆ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿನೊಲಿ.

ಬುಲೆಪುನ ಜಾಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಲೆಪುನ ರೀತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಬಡೆ ಮರ ಸುಮಾರ್ (೨೫ ಪೀಟ್ )ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಬಡೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಇರೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡು. ಆತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಮರ ಅತ್ತ್. ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಏರ್ಲ ಮರಕ್ ಮಿತರುಜೆರ್. ದೋಂಟಿಡ್ ಕುಟ್ಟುದ್ ಕಾಯಿನ್ ತಲ್ಪುವೆರ್. ಬಜ್ಜೆಯಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ. ಅವ್ವೇ ಆಕಾರೊದ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಯಿಡ್ ಒಂಜೇ ಬಿತ್ತ್ ಉಪುಂಡು. ಬಿತ್ತ್ ನಾರ್ ನಾರಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಬಡೆ ಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ರುಚಿ. ಕಜಿಪುಲೆಡ್ ಪುಲಿತ ಪಗತೆಗ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಸುಮಾರ್ ಮೇ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ಪೂ ಪೋಂಡ ಜೂನೆ ಜುಲಾಯಿದಂಚಿ ಲತ್ತ್ ಕಾಯಿ ಜೊಂಕೆ ಜೊಂಕೆ ನೇಲ್ಂದುಪ್ಪುಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪತ್ತಿನವು ನುರ್ಗೆದ ಗೆಲ್ಲ್- ಪತ್ತಿನವು ಅಂಬಡೆದ ಗೆಲ್ಲ್
  2. ಕಂಚಲ ಕೈಪೆಂದ್ ದಕ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದ್ ಆಜಾವೊಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://biofuelkarnataka.in/bio-fuel-information/list-of-various-plants/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂಬಡೆ&oldid=71273"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು