ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆನ ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡನೇ ತೀರ್ಥಂಕರೆ ಅಜಿತನಾಥಸ್ವಾಮಿನ ಬಗೆಟ್ ಬತ್ತ್‌ನ ೧೨ ಆಶ್ವಾಸೊಲೆನ ಬೂಕುದ ರಚನೆಕಾರೆ ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನೆ. ಇಂದೆನ್ ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ 'ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ' ಪುದರ್‍ದ ಜೈನ ಶ್ರಾವಕಿ ರನ್ನಡ್ದ್ ಬರೆಪಾಯಳ್. ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಕನ್ನಡೊದ ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನನ ಕಾಲೊಡು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾಳ್. ಮಲ್ಲಪ ಪನ್ಪುನಾಯಗ್ ಐನ್ ಅಣ್‍ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು. ಪೊಣ್ಣುಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ -ಗುಂಡಮಬ್ಬೆ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡ್ ಜನೊನ್ಲಾ ನಾಗದೇವಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆನ ಮಗೆ ಅಣ್ಣಿದೇವ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಬಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ನಾಗದೇವೆ ಯುದ್ಧೊಡು ಸೈಪೆಗೆ. ಅಪಗದ ಕಾಲೊಡು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಣ್ಣಿದೇವನ್ ತೂವೊನಿಯಾರಂದ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಬದ್ಕ್‌ವಳ್. ಅಪಗ್ ಆಳ್ ಜೈನಧರ್ಮೊನು ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊನುವಳ್. ಜೈನೊ ಧರ್ಮೊದ ಪ್ರಚಾರೊಗು ಪಿದಾಡುವಳ್. ಆಳ್ ರನ್ನಡ್ದ್ ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣೊನು ಬರೆಪ್ಪಾಯಳ್. ಆಳ್ ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿಪುರಾಣೊ ಬೊಕ್ಕ ೧೫೦೦ ಜಿನಬಿಂಬೊನು ದಾನಮಂತಲ್‍ಗೆ. ಇಂಚ ಜೈನಧರ್ಮೊನು ಪ್ರಚಾರ ಮಂತಲ್ಂದ್ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಳ್ ಜೀವಿಸವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೊಡು ಉತ್ಸರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಸರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಸಂದರ್ಭೊ ಉಂಡಾಂಡ್. ಕಾಲ ಅತ್ತಾಂದಿ ಕಾಲೊಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೆ ಪುಣ್ಯವಂತೆರ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪಂದ್ ಆ ಕಾಲೊಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡ್.[೧]

ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಪೊಂಜೊವು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆನ ಪುದರ್‍ಡ್ ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
  2. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ೩ ಲಕ್ಷೊದ ಬೆಲೆದ ಬಹುಮಾನೊ ಬುಕ್ಕೊ ಫಲಕೊ ತಿಕುಂಡು.

ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ವೈದೇಹಿ
  2. ಕಾಕೋಳು ಸರೋಜಾರಾವ್
  3. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ
  4. ನೇಮಿಚಂದ್ರ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Attimabbe