ಅರಿಪೊಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿತ್ತ ರಂಗೋಲಿ

ಅರಿಪೊಡಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಅರಿನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೊದ್‍ತ್‍ದ್ ಬೀಸುನ ಕಲ್ಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ತಾರಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ, ನೈಯಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿಂಡಿ.

ಅರಿಟ್ ಪಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಮಾಸೊ, ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಂಜನೊ, ಸೆರುಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ನುಪ್ಪು ತೆನಸ್ ಅಪುಂಡು. ಅರಿತ್ತ್ ಚಕ್ಕುಲಿ, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಹಪ್ಪಲೊ, ಸಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಅರಿ/ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪುಳಿಯೊಗರೆ, ಪೊಂಗಲ್, ಉಪ್ಪುಕರಿ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮಾತಾ ಅರಿನ್ ಸೀದಾ ಗಲಸುವೆರ್ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ ಅರಿನ್ ದೆಕ್ಕ್ನ ಅರ್ಕಂಜಿನ್, ಅರಿನ್ ಬೊದ್‌‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್ನ ನೀರ್ ನ್ ಪರಿಯೆರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಅರಿ

ಅರಿ ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಒನಸ್‌ಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ತೆನಸ್. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಅಕ್ಕಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ನೆಕ್ಕ್ ರೈಸ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಅರಿತ್ತ ಬುಳೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಬುಳೆ. ರೈತೆ ದೇಸೊದ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊ ಪ್ರಚಲಿತೊಡು ಉಪ್ಪುವು ನಂಕ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಕಂಡೊನು ದತ್ರ್ ದ್,ಬಿತ್ತ್ ದ್ ಬುಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ಕೊಯಿದ್, ಬಾರ್ ಬೈ ಬೇತೆ ಮಲ್ತ್ ದ್, ಬಾರ್ ನ್ ಬೆಯಿಪಾದ್, ಉನುಗಾದ್, ಮಿಲ್ಲ್ ದ್ ಅರಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಆ ಅರಿನ್ ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ಪದ್ ಬೊಡಾಪುನೈಕ್ ಗಲಸೊನುವೆರ್.

ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿ

ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿನ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಬದಪಕ ತಿನಿಯರೆ ಬೋಡಾದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪರ್ಬ ಕೆಡ್ಡಸೊದಪಗ ಅರಿಪೊಡಿತ್ತ ಉಂಡೆ, ಅರಿಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿನ್ ದುಂಬು ಪೊದ್‍ತ್‍ದ್ ಬೀಸ್‍ದ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲ್ ಡೇ ಪೊಡಿಯಾದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಾದ್ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುನ ಪೊಡಿ ನಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೊದ್‍ತ್‍ದ್ ಬೀಸ್‍ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿತ್ತಲೆಕೊ ರುಚಿ ಅತ್ತ್.

ಗಲಸುನೆ

  • ತಿನಿಯೆರೆ
  • ಮೀನ್ ಕಾಯಿಪುನಗ
  • ಕೋರಿ ಕಾಯಿಪುನಗ
  • ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್‍ನಗ
  • ಕೆಲವು ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು

ಗಾದೆಲು

  • ಅರಿ ತಿನ್ಪುನಾಯೆ ಪೋಯೆಂಡ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪುನಾಯೆ ಬರ್ವೆ
  • ಅರಿ ಕುಂದ್ಯರಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಲು ಬರೆಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

  1. https://vijaykarnataka.com/lavalavk/languages/tulu/-/articleshow/46265449.cms