ಆಗ್ನೇಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ದಿಕ್ಕ್‌ಲು
ದಿಕ್ಕ್‌ಸೂಚಿ

ದಿಕ್ಕ್ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಭೂಮಿಅಕ್ಷೊದ ಆಧಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಜಾಗೆಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವುನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನೊ. ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ನಾಲ್ ಉಪ ದಿಕ್ಕ್‌ಲು ಉಂಡು.

ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕ್‌ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮೂಡಾಯಿ ಪೂರ್ವೊ (ಮೂಡಣ), East
  2. ಪಡ್ಡೋಯಿ ಪಚ್ಚಿಮೊ (ಪಡುವಣ), West
  3. ಬಡೆಕಾಯಿ ಉತ್ತರೊ (ಬಡಗಣ), North
  4. ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಚ್ಚಿನೊ (ತೆಂಕಣ), South

ಉಪ ದಿಕ್ಕ್‌ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಆಗ್ನೇಯೊ
  2. ಈಸಾನ್ಯೊ
  3. ನೈಋತ್ಯೊ
  4. ವಾಯುವ್ಯೊ

ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕ್ ದ ಇಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದಿಕ್ಕ್ ನ್ ತುಲುವೆರ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ 'south east' ಪನ್ಪೆರ್. ಮುಡಯಿಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್ ದ ನಡುಟು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ದಿಕ್ಕ್ ದ ಅಧಿಪತಿ ಅಗ್ನಿ ಆಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ [೧]ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಕ್ಕ್ಲು ಉಂದೆನ್ 'ಅಗ್ಗಿಮೂಲೆ' ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್, ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಾತ ಈ ದಿಕ್ಕ್ ಡೇ ಬರೊಡುಂದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಅಬಿಪ್ರಾಯ.

  • ಆಗ್ನಿಮೂಲೆ ಪಂಡತ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಉಂಡು ಅವೆ ಆಗ್ನೇಯ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.vaastu-shastra.com/south-east-direction.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆಗ್ನೇಯ&oldid=56092"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು