ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೀನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೀನ್

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೀನ್ ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಜರ್ಮನಿ ಮೂಲದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ. ಮೇರ್ ಸಾಪೇಕ್ಷತ ಸಿದ್ಧಾಂತೊನು (ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ) ಲೋಕೊಗು ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್,ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿಡ್‌ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಾರ್. ೧೯೨೧ಡ್ ಮೆರೆಗ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ್. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮದ ವಗ್ಗೆ ಪಂಡಿನ ಮೆರೆನ ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೊಗು ಮೆರ್ ಸಂದೊಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ೧೯೧೬ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಜನರಲ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ) ಸಂದೊಯಿತದ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯೆರ್. ವರ್ಷೊಲು ಕರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮೆರೆನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಲೋಕೊಡು ಮಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಂಡ್. ಲೋಕೊದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿಯಾದ್ ಪೊಲಬು ಪಡೆಯೆರ್. ಇನಿಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನೆಲೆಡ್ದಾತ್ರ ಅರೆನ್ "ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಕ" ಪಂದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆರೆನ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದ್ ಮೂಲ ವಸ್ತುವೊಂಜೆಕ್ 'ಐನ್‍ಸ್ಟೈನಿಯಮ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್

೨೦ನೆ ಶತಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ್ ನರಮಾನಿ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತೊನು ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಡ್ ಲೋಕೊಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾತೆರ್. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಡೆಕ್ ಅರೆನ ಉಮೇದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ನಿಷ್ಠೆದ ಬೇಲೆ,ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೊಸಲೋಕೊನೆ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಂಡ್ ಸರಿಯಾದ್(ಕೊಂಞೆ) ಪಾತೆರಂದಿನ ಬಾಲೆ, ಸಂಶೋಧನಶೀಲ ಗುಣೊಡ್ದು , ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆಯಾಯಿನ, ಅಪೂರ್ವ ಸಂಶೋಧಕೆಯಾಯಿನವು ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ ಸತ್ಯ[೧].

ಯಹೂದಿಯಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ, ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್, ಜರ್ಮನಿಡ್ದ್ ಪಲಾಯನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೮೭೯ ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ೧೪ಕ್. ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಜರ್ಮನಿದ ವುಟೆನ್ ಬರ್ಗ್ ನ ಉಲ್ಮ್ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಪುಟ್‌ಯೆರ್.ಅಮ್ಮೆರ್ ಹರ್ಮನ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಅಪ್ಪೆ ಪೌಲಿನ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್. ಮ್ಯುನಿಕ್ ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣೊಲೆನ ತಯಾರಿಕೆದ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೇರ್ದ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪರಿವಾರ ಮಾತ ಇಟಲಿಗೆ ಪೋದು ನೆಲೆಯಾಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಅದಗ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಗ್ ೬ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊಗು 'ಹ್ಯಾರೋ' ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ ಸೇರಿಯೆರ್. "ವಿದ್ಯುತ್‍ಕಾಂತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ" (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ)ದ ಮಿತ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟ್ಂಡ್. ೧೮೯೬ ಡ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯೆರ್. ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಗ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಡುಲ ವಿಶೇಷಪರಿಣತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ . ೧೯೦೦ ಡ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಪದವಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ೧೯೦೧ ಡ್ "ಸ್ವಿಸ್ ದೇಸೊದ ಪೌರತ್ವ" ಪಡೆಯೆರ್. ಜರ್ಮನ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟುಗು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನ್‍ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಲ್ತೆರ್. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬೇಲೆಗ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದ್ ೨ ವರ್ಷ ಅಲೆದಲೆದ್ ಸೋತು ಪೋಯೆರ್. ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಕಡೆಕ್ 'ಬರ್ನ್' ನಗರದ "ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್"ಡ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್.[೨] ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರೆನ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಅರೆನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಕೆ ಮಾತ ಆ ಉದ್ದೇಸೊಡೆ ಸಾಗೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ "ಅನಾಲೆಂಡರ್ ಫಿಸಿಕ್"ಪನ್ಪಿ ಜರ್ಮನಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಂಕುಲೆನ ಪ್ರಬಂಧೊನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮೆರೆನ ಸಂಶೋಧನಾ ತತ್ವೊಲು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟ್‌‌ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೇಣೊ ಕೊರ್ದು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ ಅರೆನ ೨೬ ನೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ಡಾಕ್ಟೊರೇಟ್ ಪಡೆಯೆರ್. ೧೯೧೧ ಡ್ ಜುರಿಚ್ ನಗರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಡು ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆರೆನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್

ಡಾ. ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್, ರೆನ ಸಾಂಸರಿಕ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಿಲೆವಾ ಮ್ಯಾರಿಕ್ ಪನ್ಪಿ ಜರ್ಮನ್ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟುಗು ೧೯೦೩ ಡ್ ಮದಿಮೆಯಾಂಡ್. ಹಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟ್‌ವೆರ್. ಮದಿಮೆಗ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮಗಳ್ ಪುಟ್ಟ್‌ವಳ್ ಆ ಮದಿಮೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯಾದ್ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಂಡು. ೧೯೧೯ ಡ್ ಎಲ್ಯಾ ಲೊವೆಂಥಾಲ್ ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟುಗು ಪಿರ ಮದಿಮೆಯಾಪುಂಡು ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರೆ ನಿರೆಳ್‌ಡ್ ಸಮರಸ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನ ಎಲ್ಯಾ ಲೋವೆಂಥಾಲ್ ಸೀಕ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ೧೯೩೬ ಡ್ ತೀರ್‌ದ್ ಪೋಪೆರ್.ಅಂಜನ್

ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರ ಜೀವನೊಡು ಮದಪೆರಾವಂದಿನ ಘಟನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೪೨ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೊದ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರೆಗ್ ಫೊಟೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ (ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ) ಪನ್ಪಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧೊ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ಅರೆನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್‌ಲು ಅರೆನ ಬುಡೆದಿನ ವಿವಾಹವಿಚ್ಛೇದನದ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೊರಿಯೆರೆನೆ ಸರಿಯಾಪುಂಡು. ಆದಗ ಜರ್ಮನಿದ ಯಹೂದಿಲೆಗ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ನ ಕಾಟ ಶುರುವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ೧೯೨೧ ಡ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿಯಾದ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ದೆತೊನುವೆರ್. ೧೯೪೦ ಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ದೆತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

೨ನೇ ವಿಶ್ವ ಸಮರದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಣುಬಾಂಬ್ ದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮೊಲೆನ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರಿಯೆರ. ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ನ ಆಡಳಿತೊಡಿತ್ತಿನ ಜರ್ಮನಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಕ್ಕಾದ್ ಪೈಪೋಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ೧೯೩೯ಡ್ ಲಿಯೋ ಸಿಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ತಿನ ಹಂಗರಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ಕೊಪೆ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕೊಗು ಎಚ್ಚರ ಕೊರಿಯೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಪರಮಾಣು ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆತ ಪಿರವುದ ಸಿದ್ಧಾಂತೊನು ತೆರಿದಿತ್ತಿನ ಲಿಯೋ ಸಿಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಜಿನ್ ವಿಜಿನರ್ ಪನ್ಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಿನಕುಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರೆನ್ ಜುಲೈ ೯, ೧೯೩೯ಕ್ ಭೇಟಿ ಯಾಪೆರ್. ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರ್ ಸಿಲ್ಲಾರ್ಡ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸದ್ ಆದಗದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ರೆಗ್ ಕಾಕಜಿ ಬರೆಯೆರ್. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜಪಾನ್ ದ ನಾಗಸಾಕಿ, ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೋಷಿಮಾದ ನಗರೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವೊನುವೆರ್. ಈ ಘಟನೆಡ್ದಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಮಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಅಣುವಿಜ್ಞಾನೊನು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿನ್ನಯಿಪು ಮಲ್ತೊನುವೆರ್.

ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೨೦೦೦ ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ೨೦ ನೆ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನರಮಾನಿ ಪಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಡ್ 'ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್, 'ರೇ ಭಾರಿ ಬಹುಮತೊಡು ಆಯ್ಕೆ ಆಯೆರ್. ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರೆನ ನಾಲರೆ ದಶಕೊದ ಸೇವೆ, ವೃತ್ತಿಗೌರವೊಡ್ದು, ಜನೊಕುಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪುಗು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆಲೆನ್ ಜನೊಕುಲು ನೆನೆತೊಂಡೆರ್. ಆಯಿಕಾತ್ರ ಅರೆಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ! ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]