ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇಡ್ಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡ್ಲಿ

ಇಡ್ಲಿ ಅರಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿನಸ್. ಉಂದು ತಿನಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಚೆನೈ, ಕೇರಳ,ಮೂಲದವು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಉಂದು ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಉರ್ದುಗ್ ಅರಿನ್ ಬೆರೆಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕಡೆದ್ ಬಂದ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲ್ ಉರ್ಗೆರೆ ದೀವೊಡು. ಉರ್ಗುದಿನ ಬಂದೊನು ಇಡ್ಲಿದ ವಾಟಿಗ್ ಮೈತ್ ದ್ ತೊಂದುರುಡ್ ದೀದ್ ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಸಿಕ್ಕುನವೆ ಇಡ್ಲಿ.ತುಳುನಾಡೂದ, ಚೆನ್ನೈದ, ಕೇರಳದ ಜಾಗೊಡು ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರುಗ್ಲಾ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನವು.

ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರಿನ್‍ (ಬೊಲಂತೆ/ ಉರ್ಪೆಲ್‍ಲಾ ಆಪುಂಡು) ನೀರ್‍ಡ್‍ ಲುಂಬುದು ಕಲ್ಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸುಮಾರ್‍ ೬ ಗಂಟೆ ನೆನೆವೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಆರಿತ್ತ ಕಾಲ್‍ವಾಸಿ ಉರ್ದುಲಾ ಆಂಚೆನೆ ನೆನೆವೆರೆ ದೀವೊಡು. ಕಲ್ಲ್, ಮಿಕ್ಸಿ, ಗ್ರೈಂಡರ್‍ಡ್‍ ಕಡೆವನಗ ರಡ್ಡೆನ್‍ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಗರಿಗರಿ ಕಡೆವೊಡು. ಉರ್ದು, ಆರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಲಾ ಕಡೆಪೆರ್‍, ಒಟ್ಟುಗುಲಾ ಕಡೆಪೆರ್‍. ಕಡೆವನಗ ರುಚಿಕ್‍ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಕಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ ಬಂದ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಕಡೆದ್‍ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಹಾಕ್ ದ್ ಸರಿ ಕಲತ್‍ದ್‍ ಕುಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ದೀವೊಡು.ಆಪಗ ಬಂದ ಉರ್ಗುದು ಕರೊಟ್ಟು ಕಾಲ್‍ವಾಸಿ ಇತ್ತಿನ ಕರ ನಿಲಿಕೆ ಅಪುಂಡು. ಆಂಚಾದ್‍ ಬಂದ ಉರ್ಗೆರೆ ದೀನಗ ಕರೊಟ್ಟು ಕಾಲ್‍ವಾಸಿದಾತ್‍ ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಉಪ್ಪೊಡು. ಸರಿ ಉರ್ಗೆರೆಗಾದ್‍, ಕಡೆವನಗ ಕಲಿ, ಈಸ್ಟ್, ನುಪ್ಪು, ಬಜಿಲ್‍, ಪೊರಿ ಬಿರಕಾದ್‍ ಕಡೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಗುಂಡು. ಕರ ನಿಲಿಕೆ ಅನಗ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಸರಿ ಉರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದುರುಡು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್‍ ನೀರ್‍ ಪಾಡ್ದ್ ಬಂದೊನು, ಆಲ್ಮಿನ್‍ದ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸ್ಟೀಲ್‍ದ ತಟ್ಟೆಗ್‍ ಚೂರು ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ನೆ ಒರೆಸ್ದ್‍ ಐಕ್‍ ಮುಕ್ಕಾಲ್‍ ವಾಸಿದಾತ್‍ ಬಂದ ಪಾಡ್ದ್‍ ತೊಂದುರುದ ನೀರ್‍ ಕೊದಿನಗ ಐತ ಆಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಆರ್ದ ಗಂಟೆ ಬೆಯ್ಪಾವೊಡು. ಬೆಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲ್‍ಡ್‍ ನೀರ್‍ ಪಾಡ್ದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುದ ಮಿತ್ತ್ ತಟ್ಟೆನ್‍ ದೀದ್‍ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟೆಡ್ದ್ ಇಡ್ಲಿನ್‍ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಬೇತೆ ಬಾಜನೊಡು ದೀದ್‍ ತೆಲ್ಪು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ್‍ ಮುಚ್ಚೊಡು. ಆರಿ ಕಡೆವಂದೆ ಆರಿತ್ತ ಪೊಡಿಟ್ಟ್ಲಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪುಂಡು. ಅಂಡ ನೆಕ್ಕ್ ಉರ್ದು ಕಡೆದ್‍ ನೆನೆತಿ ಆರಿತ್ತ ಪೊಡಿನ್‍ ಕಡೆತಿ ಉರ್ದುನು ಬೆರೆಕಾದ್‍ ಉರ್ಗೆರೆ ದೀದ್‍ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ತೊಂದುರು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಡ್ಲಿದ ಕುಕ್ಕರ್‍ ಬೈದ್ಂಡ್‍. ಹೋಟೆಲ್‍, ಹಾಸ್ಡೆಲ್‍ಲೆಡ್‍ ಇಡ್ಲಿನ್‍ ಸ್ಡೀಮ್‍ಡ್‍ ಬೆಯ್ಪಾವೆರ್‍.

ಇಡ್ಲಿದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬೊಲಂತೆ ಆರಿತ ಇಡ್ಲಿ,
  2. ಉರ್ಪೆಲ್‍ ಆರಿತ್ತ ಇಡ್ಲಿ,
  3. ರವೆ ಇಡ್ಲಿ,[೧]
  4. ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ

ಇಡ್ಲಿನ್‍ ತಾರಾಯಿದ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟುಗು, ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್‍ದೊಟ್ಟುಗು, ಕೋರಿದ ಗಸಿತೊಟ್ಟುಗು, ತಾರಾಯಿದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಪೇರ್‍ದೊಟ್ಟುಗು, ಕೊಜಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಪೆರ್‍.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://indianhealthyrecipes.com/idli-sambar-recipe-tiffin-sambar/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಇಡ್ಲಿ&oldid=150154"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು