ಕಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತಾರಿಡ್ದ್‍ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನು
ಕಲಿ

ಕಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದ್ ತಾರೆ, ಈಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪಿನ ಪಾನೀಯ. ಕನ್ನಡೊಡು ನೆಕ್ಕ್ ಶೇಂದಿ[೧], ನೀರಾ ಪಂಡ್ದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ನೆಕ್ಕ್ tody ಪನ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡ್ ದುಂಬುಗು-ಇತ್ತೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ದ್ರವರೂಪದ ಪಾನೀಯ. ಕಲಿ ಮೂರುನು ಒಂಜಿ ಕುಲ ಕಸುಬು ನೆನ್ ಪೂಜಾರಿಲು ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಉಂದೆನ್ ಮೂರ್ತೆದಾರಿಕೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಲಿ ರುಚಿಟ್ ತೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮರೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತಾರೆದ ಮರ
  2. ತಾರಿದ ಮರ
  3. ಈಂದ್ ದ ಮರ

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಸೀಪೆ ಕಲಿ ಪರಿಯೆರೆ
  2. ಪುಳಿ ಕಲಿ ಅಮಲ್ ಗ್ ಪರಿಯೆರೆ
  3. ಸೀಪೆ ಕಲಿ ಅಡ್ಯೆದ ಬಂದ ಉರ್ಗೆರೆ
  4. ಕಲಿಟ್ಟ್ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ದುಂಬು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬನ್ನಗ ಪರ್ರೆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಮೆದು ಆಪುಂಡು.ಕಲಿಟ್ಟ್ ಓಲೆಬೆಲ್ಲ, ಗಂಗಸರಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಮಲ್ ಗಾದ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪಿನವುಲಾ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಕಲಿತ್ತ ಗಡಂಗುಲು ಉಂಡು. ಕಲಿ ಪರ್ಪಿ ಅಬ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಕುಕಲು ಕಲಿತ್ತ ಗಡಂಗ್ ಗ್ ಪೋಪೆರ್.

ಭೂತಾರಾದನೆಟ್ ಕಲಿ ಗಳಸುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂತರಾದನೆಡ್ ಕಲಿಕ್ಕ್ ಪ್ರಾಷಸ್ಯ ಉಂಡು. ಭೂತೊಲೆಗ್, ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಕೋಲದಪಗ ಬಲಸುನಗ ಕಲಿ ದೀವೊಡೆ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ ಗಂಗಸರನೇ ದೀಪೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಗಂಗಸರ, ಕಲಿ ಸೇರ್ದಿಜ್ಜಿ. ತಾರಾಯಿ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬರೊಡ್ದುಂಬು ತಾರಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರೆ ಕತೆಟ್ಟ್ ಕಲಿ ಮೂರುನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ತಾರಿದ ಕಲಿ. ತಾರೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಕಲಿ ಬತ್ತಿನವು. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ತುಳು ನಾಡ್‌ಡ್ ತಾರೆದ ಕಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ತಾರಿದ ಕಲಿಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ಭೂತರಾಧನೆದ ಪಾಡ್ದೊನೊಲೆಡ್ ಅಮೃತ ಪಂಡ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಅತ್ತ್. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಗಂಗಸರನೇ ದೀದ್ ಐತ ಅರ್ಥೊನೇ ಪೊವೊಂದುಂಡು. ಭೂತೊಲೆಗ್, ಸೈತಿನಗಲೆಗ್, ಬಲಸನಗ ಕಲಿ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಕಲಿ ದೀತೆರೇ ಅತ್ತಂದೆ ಗಂಗಸರ ದೀತ್ ಜೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.kanaja.in/ತುಳು-ಸಾಹಿತ್ಯ-ಚರಿತ್ರೆ-ತುಳ-44/[dead link]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಲಿ&oldid=142581"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು