ತಾರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತಾರಿದ ಮರ

ತಾರಿನ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ `ತಾಳೆ ಮರ' ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ತಾರೆದಂಚೆನೇ ಎತ್ತರೊಗ್ ಬುಲೆಪಿನ ಮರ, ತಾರೆಡ್ದ್ ತೋರ ಆದ್ ಕಪ್ಪಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಮರ. ಈ ಮರತ್ತ ಕಾಯಿನ್ ಇರೊಲು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇರೊಲ್ ನ್ ತಿನ್ಪೆರ್. ಅವ್ವು ಪರ್ಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿ ಪರ್ಂದ್ ಅಪುಂಡು. ಅಯಿನ್‍ಲಾ ತಿನ್ಪೆರ್. ತಾರಿ ಪರ್ಂದ್ ತಾಲ್ದ್ ಬೂರ್ದ್ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ತಿನಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್‍ಗ್ ತಾರಿದ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡುವೆರ್.
 • ಪರ ತಾರಿನ್ ಕೊರೆದ್ ಮಲ್ದಿನ ಮರಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೆರೆ, ತೌಡು ಪಾಡೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.
 • ಪರ ತಾರಿನ್ ತೋಡ್ದ್ ಗಟ್ಟಿದ ಕಲೆಂಬಿಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆತ್ತ ಒಲಿಟ್ಟ್ ಕುಡುಪು, ಕುರುವೆಲೆನ್ ಮೊಡೆಪೆರ್.
 • ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲೊನು ಕಟ್ಯರೆ ತಾರಿದ ಮಡಲ್ನ್‍ ಬಲಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ತಾರಿದ ಇಡೀ ಅರೆ ಮಡಲ್ ನ್ ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.
 • ತತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೆತ್ತ ಇರೆನ್ ಗಳಸುವೆರ್.
 • ತಾರಿದ ಕೊತ್ತಲಿಗೆಡ್ ಪುಡಾಯಿ ಮೊಡೆಪೆರ್.
 • ತಾಳೆ ಓಲೆ, ತಾಳೆಗರಿ, ನೆತ್ತ ಇರೆತ್ತವೇ.
 • ಕಲ್ಲ್‌ಡ್, ತಾಮ್ರೊಡು ಬರೆಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆವೊಲಿ, ಆಂಡ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟ್, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ್ ದೀವೊಲಿ, ಐತ ಇರೆನ್ ಸೀಳ್ದ್ ಹದ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾದ್ ಕರ್ಬದ ಕಂಟೊಡು ಒತ್ತುದು ಬರೆವೊಡು ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪೊಡಿನ್ ಒರೆಸೊಡು.ತಾಳೆ ಗರಿಟ್ಟ್ ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥೊಲು 200 ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ತಾಳೆ ಗರಿ ಗ್ರಂಥೊಳೆನ್ ಲಾವಂಚದ ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ಸುಂದುದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುವೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು,ಮಲಯಾಲಂ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾಸೆದ ಸಾರ ಸಾರ ಗ್ರಂಥೊಲು ಉಂಡು.
 • ತಾರಿಡ್ದಾತ್ರ ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ತಾರಿಡ್ದ್ ಕಲಿ ಮೂರ್ದ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 • ಆ ಕಲಿಡ್ದ್ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 • ಕಲಿನ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಬಾಜೆಲಾದ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಾರಿ&oldid=142579"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು