ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡುಡ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನ ಕ್ರಮ ಬೆನ್ನಿ-ಬೇಸಾಯ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬಯಿದಿನ ಕ್ರಮ. ಈ ಬುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮುಜಿ ವರ್ಗ ಮಂದೆರ್. ಅವು ಪಂಡ

ಎನೆಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುತ್ತಾ ಬುಲೆನೇ ಈ ಎನೆಲ್ ಬುಲೆ. ಈ ಬುಲೆನ್ ದೇವೆರ್ಂದೇ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಂಬೋಂದು ಬಯಿದೆರ್. ಈ ಸುರುತ ಎನೆಲ್ದ ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ್ ಜಿಂಜಾವುನ ಕ್ರಮನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಂಚಿ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಮನ್ಪುವೆರ್.ಈ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡ?

  • ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಇಲ್ಲನ್ ಪುರ ಅಡಿತ್‍ದ್, ಒಚ್ಚಿದ್, ಜಾಲ್ಗ್ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತ್ದ್, ಕುರ್ದಿ ನೀರ್‍ನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ತಲ್ತ್ದ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್‍ಗ್ ಬಾಕಿಲ್ ದಾರಂದೊಗು ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಇಲ್ಲನ್ ಸುದ್ದೊಡ್ ದೀವೊಡು.
  • ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಪೋದು ಸುರುತ ಬುಲೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಎನೆಲ್ ಬುಲೆ

ಸುಗ್ಗಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಳೆನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್ನ್ ದಿಂಜಾವೆರ್. ಕೊನತ್ತ್‌ನ ಕುರಲನ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಕೈತಲ್ ದೀಪೆರ್.

ಕೊಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶೊಡ್ ಒಂತೆ ವತ್ಯಾಸೊಲು ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮೂಡಬಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರು, ತುಳುನಾಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]