ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಎರುಕೋಲೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ನಲಿಕೆದಕುಲು ಎರುಕೋಲೊ ನಲಿಪುವೆರ್. ಎರು ಅತ್ತಂಡ ಗೋಣದ ಮುಗೊ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಗುತ್ತು-ಬೂಡು-ಅರಮನೆಲೆಡ್ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿನಗ ಅಕೇರಿದ ದಿನೊ ಈ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪುವೆರ್. ಕಂಬಲೊಗು ಗೋಣೆರೆನ್ ಜಪ್ಪುಡುನಗ ಈ ನಲಿಕೆ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಎರು ಕೋಲೊ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂಧೊದ ಆಚರಣೆ ಆದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.

ಆಚರಣೆದ ವೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.