ಏಲಂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಏಲಂಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲು
ಡಬ್ಬಾಕಲಿ
ಡಬ್ಬಾಕಲಿ

ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ತಂಡೊಕುಲು ಚೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುನೆನ್ ಏಲಂಡಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಲಗೋರಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಏಲ್+ಅಂಡಿ ಒಂಜಾತ್ ಏಲಂಡಿ ಆತ್ಂಡ್. ಅಂಡಿ ಪಂಡ ಕಲ್ಲ್, ಅತ್ತಂಡ ಓಡುದ ತುಂಡು. ಏಲ್ ಅಂಡಿನ್ ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ದೀದ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್. ಏಲಂಡಿ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರತೊದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು.[೧] ಇಂದೆನ್ ಲಿಂಗೋಚ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಪಿತ್ತೋ(ರಾಜಸ್ಥಾನೊಡು) ಅಂಚನೆ ಸಟೋಲಿಯ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಸೊಡು) ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯಿ ಜಾಲ್‍ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ಇಂದೆನ್ ನಾಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಜನೊ ಒಟ್ಟಾದ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಮೊ. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ ಪಂಡ ಚೆಂಡ್, ಚಪ್ಪಟೆ ಕಲ್ಲ್, ತಾಯಿದ ತಿಪ್ಪಿ, ಓಡುದ ತುಂಡು ಇಂಚ. ಇಂದೆನ್ ಗೊಬ್ಬುನೆಕ್ ಸಮಯೊದ ಮಿತಿ ಇದ್ದಿ.[೨]

ಏಲಂಡಿಗ್ ಬೇತ್ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇಸೊದ ಬೇತೆ ಬಾಗೊಡು, ಉಂದೇ ಗೊಬ್ಬುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‍ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್:

 1. ಎಡು ಪೆಂಕುಳತ, ಡಿಕೋರಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಿತ್ತು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಸೊ)
 2. ಎಜ್ಹು ಕಲ್ಲು (ತಮಿಳುನಾಡು)
 3. ಗರ್ಮಾನ್ (ಕಾಶ್ಮೀರ)
 4. ಡಬ್ಬಾ ಕಲಿ (ಕೇರಳ, ತಾರೆದ ಮಡಲ್‍ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚೆಂಡ್‍ನ್ ಗಳಸ್‍ದ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್)
 5. ಪಿತ್ತು (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಹರ್ಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಘಢ ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ತಾನ)
 6. ಬಮ್ ಪಿತ್ತೋ (ಬಿಹಾರ)
 7. ಲಿಂಗೋರ್ಚ, (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)
 8. ಲಗೋರಿ (ಕನ್ನಡ)
 9. ಸಾತೋಡಿಯು (ಗುಜರಾತ್)
 10. ಸೈಟೋಲಿಯ (ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ)

ಏಲಂಡಿ ಗೊಬ್ಬುತ ನಿಯಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪು ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪುದಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಚೆಂಡ್ ಗಳಸುವೆರ್.

 1. ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪುಡು ಗೊಬ್ಬುನೆ. ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಡು ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ಅತ್ತಂಡ್ ಅಯಿಡ್ದ್ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಜನೊ ಬೋಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒರಿ ಚೆಂಡ್ ದಕ್ಕ್‌ನಗ ನಾನೊರಿ ಚೆಂಡ್ ಪತೊನೊಡು.
 2. ತಂಡೊದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲಾ ಚೆಂಡ್ ದಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಒರಿಯಗ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿದಂಚ ಚೆಂಡ್ ದಕ್ಕೆರೆ ಅವಕಾಸೊ ಉಂಡು. ಏಲಂಡಿದ ಪಿರವು ಒರಿ ಉಂತುವೆ. ಆಯೆ ಚೆಂಡ್‍ನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್‌ಡ್ ಪತೊಂಡೆಂಡ ಚೆಂಡು ದಕ್ಕುನಾಯನ ಅವಕಾಸೊ ಒರೊಕ್ಕೆ ಮುಗಿವುಂಡು.
 3. ಚೆಂಡ್ ದಕ್ಕಿನವು ಏಲಂಡಿಗ್ ತಾಗೊಡು. ಅಪಗ ಎದುರುದ ಗುಂಪುದಕುಲು ಚೆಂಡ್‍ನ್ ಪೆಜಿದ್ ಚೆಂಡ್ ದಕ್ಕಿನ ಗುಂಪುದಕ್ಲೆನ ಮೈಕ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡ/ಹಾಕ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಂದುವೆರ್. ಚೆಂಡ್ ದಕ್ಕ್‌ನಕುಲು ಏಲಂಡಿನ್ ಪೆಜಿದ್ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್ಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಂದುವೆರ್.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. kn:ಲಗೋರಿ#mediaviewer/File:Dabba Kali2.jpg
 2. https://www.google.co.in/search?q=lagori+game&biw=1366&bih=633&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj1i9fIwdPQAhUIRY8KHVYDCI8QsAQIOg
 3. https://www.youtube.com/watch?v=CifWcTKJA7A

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.traditionalgames.in/home/property-games/seven-stones-elu-kallu
 2. http://mocomi.com/lagori/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಏಲಂಡಿ&oldid=130615"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು