ಓಂಗಿಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Aceros comatus -bird park -Malaysia

ಓಂಗಿಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಏಷ್ಯಾಖಂಡಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ. ಉಂದೆಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್,ಕನ್ನಡಡ್ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಗಿಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಂಡು. ನೆತ್ತ ಕೊಕ್ಕು ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೊಂಬುಕೊಕ್ಕುದ ಪಕ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಓಂಗಿಲೆಡ್ ೫೭ ಪ್ರಭೇದ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ೫ ಪ್ರಭೇದ ಭಾರತಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಪಕ್ಕಿಡ್ ಕರಿಕುಬ್ಜ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಉದ್ದ,ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿ ೧೦೦ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣದ ಬ್ಲೂ-ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ೪ಅಡಿ ಉದ್ದ,೬.೨ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ತೂಕ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಫಲವಸ್ತು ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ತೆನಸ್. ಪುರಿ, ಪಲ್ಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆಂಗರಾನ್ಲಾ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷ ಬದುಕುನ ಈ ಪಕ್ಕಿ, ಪಕ್ಷಿದಾಮಡ್ ೫೦ ವರ್ಷ ಬದುಕುದಿನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಓಂಗಿಲೆ&oldid=138412"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು