ಕಂಡೇವು ಮೀನಬೋಂಟೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಕಂಡೇವು ಕರಿಯಡ್ ವೊರ್ಸೊಗೊರ ನಡಪಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆನ್ ಕಂಡೇವು ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಕಂಡೇವು ಕರಿಯಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಏರ್ಲಾ ಮಿನ್ ಪತ್ತಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ನಿಷೇಧ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಕಂಡೇವುದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವೊ ಆಯಿನ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಮೀನ್ ಪತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಒರಿನಕುಲು ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ನಿಷೇಧೊ.ವೊರ್ಸೊದ ಒಂಜಿ ದಿನೊ ವೃಷಭ ಸಂಕ್ರಾಂದಿದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಊರುದ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ತುದೆಕ್ಕ್ ಜತ್ತ್ದ್ ಮಿನ್ ಪತ್ತುವೆರ್. ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲಾ ಸಮಪಾಲ್ ಸಮಬಾಳ್ ಪನ್ಪಿ ಆಶಯೊಡು ಈ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ತುಳುಭಾಷೆಡ್ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಪಂಡ ಒಡೆಯೆಂದ್ ಅರ್ಥ. ಇಂಬ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಒಡೆಯೆಲಾ ಅಂದ್. ಅಂಚಾದ್ ಕಂಡೇವು ಕರಿಯದ ಮೀನುಲುಲಾ ಉಳ್ಳಾಯನ ಅದಿನೊಡು ಉಂಡುಂದು ಜನೊ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದೇ ಉಳ್ಳಾಯನ ಅಧೀನೊಡು ಉಪ್ಪಿ ಮೀನ್ಲೆನ್ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವೊದ ಒಪ್ಪಿಗೆಡ್ ಸಮುದಾಯೊಗು ವೊರ್ಸೊಗೊರೊ ಒಪ್ಪಿಸಾವುನ ಕೆಲಸೊ ನಡಪುಂಡು.ಈ ತುದೆಕ್ಕ್ ಜತ್ತ್ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಡಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವೊದ ಪ್ರಸಾದೊ ಕನತ್ದ್ ಸುರುಟು ಪಾಡುವೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಕದಿನೊ ಪುಡಪಾವೆರ್. ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗು ತುದೆಕ್ಕ್ ಜತ್ತ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೊಲೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್. ಉಂದು ದೈವೊದ ಪ್ರಸಾದೊ ಪನ್ಪಿ ನೆಲೆಟ್ಟ್ ಇಂದೆನ್ ಉಪಯೋಗೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ನಡಪಿ ಜಾತ್ರೆಲೆಡ್ ಕಂಡೇವು ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವೊ ಉಂಡು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪ್ಪು ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆದಲೆಕೊ ಕೊಡಿ ಏರ್ದ್ ಆಪಿ ಜಾತ್ರೆಲೆಡ್ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಸುರುತವು. ಕಂಡೇವುದ ಅಕೇರಿದವು. ಕಂಡೇವು ಜಾತ್ರೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಏರ್ದ್ ಓಲುಲ‍ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]