ಕಕ್ಕುಂಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಊರು ಕಕ್ಕುಂಜೆ.ಈ ಊರುಡ್ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ತಾನೊಲು ಉಲ್ಲ.ಈ ಊರುಡ್ ಜನವರಿ ಫೆಭ್ರವರಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಪನ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆಲ್ ನಡೆಪುಂಡು.ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೆರ್ ವಿಶ್ನುಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರ್.ಈ ದೇವಸ್ತಾನೊಡು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಪುಂಡು. ದೀಪಾವಳಿತ ಸಮಯಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಾಟಕ ನಲ್ಕೆ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು.ಕಕ್ಕುಂಜೆಡ್ ಭೂತೊಲೆನ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ತಾನೊಲು ಉಲ್ಲ.ಕಟ್ಟೆ ಮಹಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ತಾನ,ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿ ಕಕ್ಕ್ಂಜೆ,ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ಕಟ್ಟೆ,ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಕಕ್ಕುಂಜೆ.ಈ ಊರುಡ್ ನಾಗಬನೊಕುಲುಲ ಉಲ್ಲ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ದಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಾಗಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ನೆಟೆ ಒಡಿಲ್ದ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಂಡು. ಆಯಿತ ಪುದರ್ ಭಾರತ್ ಒಡಿಲ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮುಲ್ಪ ಒಡಿಲ್,ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೆಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]