ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಕ್ಕುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಕ್ಕಿಲೆ ತೆನಸ್‌ದ ಕ್ರಮೊ

ಕಕ್ಕುನೆ ಪಂಡ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಕ್ಕುನೆ - (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - Vomiting,(ವಮನ) ಪಂಡ ಕನ್ನಡ-ವಾಂತಿ) ಪಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಂಕುಡ್ದ್ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿದ ಇಸ್ಟೊ ಇದ್ಯಾಂತಿನೆನ್ ಬಲಪಾಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನೆ.[೧]

ಕಕ್ಕುನೆಕ್ ಕಾರಣ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಕ್ಕುನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿಡ್ ಉಂಡಾಪುನವು. ಉಂದು ಜಠರಡು ಇಸೊ ಅತ್ತಂಡ ಇಸೊ ಸೇವನೆಡ್ದ್ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಗಿನ್ನೊದ ಕಂಡೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಏರ್‌ನ ಒತ್ತಡೊಡು ಕರಾದ್ ವಿಕಿರನೊಗು ದಿಂಜ ಒಡ್ಡೊನುನೆಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ಪರಡುನ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಅತ್ತಂದಿನ ಬಚ್ಚೆಲ್‌ದ ಲಚ್ಚನೊಡು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕುಂಡುಂದು ಅನ್ನಿಸಯಿನೆನ್ ಓಂಕರಿಕೆಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ. ಓಂಕರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕಕ್ಕುನೆಗ್ ದುಂಬೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದೆಡ್ದ್ ಕಕ್ಕೊಡುಂದು ಇದ್ದಿ. ಓಂಕರಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕಕ್ಕುನೆನ್ ತಡೆದ್ ದೀಡ್ಯರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಕ್ಕುನೆನ್ ಉಂತಾಪುನ ಮರ್ದ್‌ಲು ಅಗತ್ಯೊ ಆಪುಂಡು. ನೀರಾಜಿದ್ ತೋಜಿಂಡ ಸರ್ರೊದ ಉಲಬಾಗೊಡು ನೀರ್‌ ಕಮ್ಮಿಯಾತ್ಂಡ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಸೊಂತೊ ಒತ್ತಡೊಡು ಕಕ್ಕುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎದೆ ಬಚ್ಚುನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇನೆ ಸುರುವಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೆಲ್ ದೆತೊನೊಡು.

ವಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರುವಿಕೆ ಪನ್ಪುನವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನವು. ಆಂಡ ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಪದೊಕುಲೆನ್‌ಲಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜೆತ ಬದಲ್ ಬೊಕೊಂಜೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಕಾರುವಿಕೆ ಪಂಡ್ಂಡ ವಾಂತಿದೊಟ್ಟುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಂದೆನೇ ಜೀರ್ಣ ಆವಂದಿನ ಆಹಾರ ಅನ್ನನಾಳೊರ್ದು ಪಿರ ಬಾಯಿಗ್ ವಾಪಸ್ ಅಪುನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕಾರುವಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಂತಿಗ್ ಕಾರನೊಲು ಭಿನ್ನ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬಂಜಿದ ಉಲಯಿದ ವಸ್ತುವು ಶ್ವಸನ ವ್ಯೂಹನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ್ಂಡ ವಾಂತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಯೆರೆಲಾಯಾವು. ಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭೊಲೆಡ್ ಗ್ರಸನಕೂಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಮ್ಮ ಉಂದು ಆವಂದಿಲೆಕ ತಡೆಯುಂಡು; ಆಂಡ, ಗಂಗಸರ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮತಿ ತಪ್ಪವುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಲೆನ ಪ್ರಭಾವೊಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಡ್ ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲು ದುರ್ಬಲವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಉಸುಲು ಕಟ್ಟಿಯೆರೆ ಯಾವು ಅತ್ತ್ಂಡ ಉಸಿಲುಗು ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ನ್ಯುಮೋನಿಯದಂಚಿನೆನ್ ಅನುಭವಿಸುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಉಂಡು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ವಾಂತಿ ಅಂಡ ದೇಹೊಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ನೀರ್‌ನ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡು (ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ) ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸುನಲಾ ಆವು. ಜಠರಜನ್ಯ ವಾಂತಿರ್ದ್ ನೇರವಾದ್ ಆಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋರೈಡ್‍ದ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ಕಕ್ಕುನ ವಿದಾನೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ದೊಂಡೆಗ್ ಕೈಪಾಡ್‌ದ್ ಕಕ್ಕುನೆ
  • ವಾಹನೊಲೆಡ್ ಪೋನಗ ಕಕ್ಕುನೆ
  • ತಿಂದ್‍ನವು ಸರಿ ಆವಂದೆ ಕಕ್ಕುನೆ
  • ಕಕ್ಕೆರೆ ಬೋಡಾದೇ ನೀರ್ ಪರ್ಪುನೆ

ರೋಗ ಆದ್ ಕಕ್ಕುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಬಂಜಿಗ್ ತಿಂದ್‌ನವು ಸರಿ ಆವಂದೆ ಕಕ್ಕುನೆ ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ food poision ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಪಕ್ಕಿಲು ಕಕ್ಕುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಕ್ಕಿಲು ಅಯಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಆಹಾರ ಕನತ್‌ದ್ ಅಯಿತ್ತ ಬಾಯಿಗ್ ಕಕ್ಕುನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಪ್ರಾಣಿಲು ಕಕ್ಕುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಣಿಲು ಅಜೀರ್ಣ ಆಂಡ ಕಕ್ಕುವ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. Tintinalli, Judith E. (2010). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide (Emergency Medicine (Tintinalli)). New York: McGraw-Hill Companies. p. 830. ISBN 0-07-148480-9.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.