ಕಟ್ಲಿಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಟ್ಲಿಸ್

ಕಟ್ಲಿಸ್ ನೆನ್ ಚಿಕ್ಕಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆನ್ನ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಚೀಪೆ ಮಿಠಾಯಿ. ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜದ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಿಡ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ವಿದಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಹುರಿಗಡ್ಲೆ, ಎಳ್ಳು, ಕುರ್ಲು, ಬಜಿಲ್, ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿಡ್ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಳಸುನ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಐಕ್ ಪುದರ್.

ಕಡ್ಲೆಬೀಜದ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಡ್ಲೆಬೀಜ
  • ಬೆಲ್ಲ
  • ಏಲಕ್ಕಿ(ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿನ)

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕ್ ಕಡ್ಲೆಬೀಜನ್ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಡ್.[೧] ಆಯೀ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಪೊತ್ತದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆನ್ ದೀವೊಡ್. ಪಾತ್ರೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಡ್ ೨ ಚಮಚ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಡ್, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುದ್ ಚೂರ್ ಪಾಕ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಡ್ಲೆಬೀಜನ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕಲಪೊಡ್ ಆಯೀ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗ್ ಒಂತೆ ನೈ ಪೂಜಿದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಬೆರಕೆನ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಕರೋಗ್ ಚಿಕ್ಕಿನ್ ಕತ್ತೆರೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.kannadaprabha.com/food/2015/jul/14/recipe-peanut-chikki-253823.html