ಕಡೆಕಾರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಡೇಕಾರು ಒಂಜಿ ಊರು. ಉಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಊರುಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಭಾರತಗು ಬತ್ತಿನ ಕಾಲೊಡು, ಅಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹನು ಕಂಡ್‌ದ್‍ ಈ ಊರುದ ಕೆದುಟ್ಟು ದೆಂಗದ್‍ ದೀತೆರ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಭಾರತೊನು ಬುಡುದು ಪೊಯಿಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರದ ಜನಕುಲು ಗಣಪತಿ ದೇವರೆನ್ ಕುತ್ಪಾಡಿಡ್, ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ, ವನದುರ್ಗೆ ದೇವೆರೆನ್ ಕಿದಿಯೂರುದ ಜನಕುಲು ಅಗಲೆನ ಊರುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಡಾ ಮುಲ್ಪ ದೈವದೇವೆರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೈವ ದೇವೆರಾಯಿನ ಜುಮಾದಿಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವರ್ಸೊಲಾ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಲಾ ನೇಮ ನಡಪಾವೆರು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]