ಕಡೆಕಾರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಡೇಕಾರು ಒ೦ಜಿ ಊರು. ಉ೦ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೂ ಉಪ್ಪುನ ಒ೦ಜಿ ಯಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಊರುಡು ವಿಶೇಷ ಪ೦ಡ ಮುಲ್ಪ ಒ೦ಜಿಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಕು ಒ೦ಜಿ ಕಥೆ ಉ೦ಡು. ಬ್ರಿಟಿಷೆರು ಭಾರತಗು ಬತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡೂ, ಅಗುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹನು ಕ೦ನ್ನೊ೦ದು ಈ ಊರುದ ಕೆರೆಟು ದೆ೦ಗದೀತೆರು ಪನ್ನುಪಿನ ನ೦ಬಿಕೆ ಉ೦ಡು. ಬ್ರಿಟಿಷೆರು ಭಾರತ ಬುಡುದು ಪೊಯಿಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರದ ಜನಕುಲು ಗಣಪತಿ ದೇವರೆನು ಕುತ್ಪಾಡಿದು, ಅ೦ಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ, ವನದುರುಗೆ ದೇವೆರೆನು ಕಿದಿಯೂರುದ ಜನಕುಲು ಅಗಲೆನ ಊರುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪಿನ ನ೦ಬಿಕೆ. ಅ೦ಡಾ ಮುಲ್ಪ ದೈವದೇವೆರೆನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದೈವ ದೇವೆರಾಯಿನ ಜುಮಾದಿಕಟ್ಟೆ ಉ೦ಡು ಮುಲ್ಪ ವರುಷಲ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅ೦ಚನೆ ಮೂಜಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿ ಉ೦ಡು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸ೦ಕ್ರಾ೦ತಿಗು ದರ್ಶಿನ ವರ್ಷಲಾ ನೇಮ ನಡಪಾವೆರು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]