ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಕುಡ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಂಡು.[೧]

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಸೆಲ್ ಇವ್ಯಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಮಿಷನರಿಲೆ ಕಾಲೊಡು (1847) ಸ್ತಾಪನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಜರ್ಮನಿ ಮಿಷನರಿ ರೆವೆ.ಹೆರ್ಮನ್ ಮ್ಯೊಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್. 1834ಕ್ಕ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತಿ ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿಶನರಿನಗುಲು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕೇಂದ್ರೊನು ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್‍. ಆಗುಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಆಂಡಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತೊಕ್ಕು ಜನೊಕ್ಲೆನ್‍ ಸೇರಾವೊಡಾಂಡ ಆಕಲೆಗ್‍ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು. ಆಪಗ ತುಳು ನಾಡ್‍ಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲಾ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ್‍ಜಿ. ಆಂಚಾದ್‍ ಮಿಶನರಿನಗುಲು 1837ಟ್ಟ್‍ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ್‍ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆರ್‍.

ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಸಾಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾವೆರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರುನಗುಲು ಬೋಡು ಐಕಾದ್‍ ಐಗುಲೇ ಮಠೋಕ್ಕುಲೆನ್‍ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್‍. ಈ ಐಗುಳೆ ಮಠೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪುನಗ ರಡ್ಡ್‍ ವಿದತ್ತ ತರಬೇತಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ(ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕಲೆ) ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿದೊಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮ ಬೋಧಕೆರಾಪಿ ತರಬೇತಿ. ಇಂಚ ಸುರು ಅಯಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆನೇ ಧರ್ಮ ಬೋದನೆ ಕಲ್ಪು ಶಾಲೆ ಅದ್‍ 1847 ಬಾಸೆಲ್ ಇವೆಂಜಿಲೆಕಲ್‍ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೆಜ್‍ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‍ಡ್‍ ಸುರು ಆಂಡ್. 1972ಡ್ದ್‍ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಲೆಜ್‍ಗ್‍ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಜಿಕಲ್‍ ಕಾಲೆಜ್‍ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‍ ಬತ್ತ್‍ಂಡ್‍. ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನರಿನಗುಲು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಗಾದ್‍ ಮಲ್ತಿ ಬೇಲೆನ್‍ ದುಂಬರಿಪೆರೆ 1969ಟ್ಟ್‍ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾದಿತ್ತಿ ಡಾ. ಸಿ.ಡಿ. ಜತ್ತನ್ನರೆನ ನಾಯಕತ್ವೊಡು. ಕಾಸೆಸ್‍ ಪನ್ಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ್‍ ಸುರು ಮಲ್ತ್‍ದ್‍ ಐತ ಆಡಿಟ್ಟ್‍ ಈ ಕಾಲೆಜ್‍ ಉಂಡು. ಆತ್ತಂದೆ ಉಂದುವೇ ಪರಿಸರೊಡು.

ಹೆಬಿಕ್‍ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನರಿಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿ ಹೆಬಿಕ್‍ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ(1964) ಬಾಸಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ ಪ್ರೆಸ್‍ (1841) ಪೊಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾವುನ ಶಾಲೆ, ಟೈಪ್‍ರೇಟಿಂಗ್‍, ಶಾರ್ಟ್‍ಹ್ಯಾಂಡ್‍, ಕಂಪ್ಯುಟರ್‍ ಕಲ್ಪಾವು ಶಾಲೆ, ಕಾಸೆಸ್‍ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ ಉಂದು ಮಾತಾ ಇತ್ತ್‍ದ್‍ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಮದುಮಡು. ಕಾಲೆಜ್‍ದ ಗ್ರಂಥಾಲಯೊಡು 40 ಸಾರ ಪುಸ್ತಕೊಲು ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟೇ ಪತ್ರಾಗಾರ (ಪರ ಬೂಕುಲೆ ಸಂಗ್ರಹ)ಲಾ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್‍ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರುವುದ ಬೂಕುಲು, ಕೈಬರವುಲು, ತಾಳೆಗರಿ, ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಬರವು, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಲಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ್ತ ನಿಗಂಟ್‍ , ವ್ಯಾಕರಣ, ಪರಾ ಸಾಲೆದ ಬೂಕುಲು, ಮಾತಾ ಇತ್ತ್‍ದ್‍ ಆದ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಡು.

ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್‍ ಕಾಲೆಜ್‍ಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಕೋರ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್‍ ಕಾಲೆಜ್‍ ಇತ್ತೆ ಬಿ.ಡಿ. ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದವಿನ್‍, ಸೆರಂಪೂರ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಾವುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಲು ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಉಪ್ಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಗ್‍ ಬೋಧಕೆರಾದ್‍ (ಗುರುಕುಲಾದ್‍) ಪೋಪೆರ್‍.ಉಂದು ನಾಲ್‍ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಮಡು. ಡಿಗ್ರಿ ಆವಂದಿನಕುಲು ೫ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪೊಡು. ೫ ವರ್ಷೊಡು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ,ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗ್ರೀಕ್‍, ಹೀಬ್ರೂ, ಸಮಾಜ ಪರಿಚಯ, ಮಾತಾ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://roydondsouza.wordpress.com/tag/karnataka-theosophical-college/