ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸ್ವಿಟ್ಸರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಸೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆರ್ಕೈವ್ ಕಟ್ಟಡೊ

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಸೊಸೈಟಿಯಾದ್ 1815 ಡ್ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಪುಟ್‍ದ್ ಇನಿ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಮಸ್ತ್ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್‍ ಮುಕ್ಯೊ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ತೆ. ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರೊಗಾದ್ ೧೮೩೪ಗ್ ಬಾರತೊಗು ಬತ್ತ್‌ನ ಮೊಕುಲು ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರೊನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರೊಗಾದ್ ಜರ್ಮನಿಡ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಬರವು ದಾಂತಿನೆಡ್ದ್ ತನ್ಕುಲೆ ಬೇಲೆ ಬಂಗ ಪಂಡ್ದ್ ಮುಲ್ಪ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವುನ ಬೇಲೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.[೧]

ಸುರುತ ಬೇಲೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್‍ದ ಚಿಹ್ನೆ
 • ೧೮೩೬ ಸುರುಟ್ಟು ಬರವು ಕಲ್ಪಾವು ಸಾಲೆ ಮಲ್ತೆರ್.
 • ೧೮೪೧ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಿದ್ ಇಲ್ಲ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.
 • ೧೮೬೫ಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಓಡುದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುರು ಆಂಡ್.

ಪ್ರಚಾರೊದ ಜಾಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೮೬೫ ಸುರು ಆಯಿನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಸನ್‍ದಕ್ಲೆನ ಓಡುದ ಕಾರ್ಕಾನೆ

೧೮೩೪ಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುರು ಆಯಿನ ಅಗ್‍ಲೆನ ಬೇಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಆದ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಮುಟ್ಟ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ದಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕೇರಳ ಇಂಚಿನಲ್ಪ ನಡತ್ತ್ಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಬರವು, ನೇಯಿಗೆ, ಅಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲ್, ಓಡುದ ಕಾರ್ಖನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೊಸ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್‍ದ ಸಂಶೋಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ವಿದೊ ವಿದೊತ ಪ್ರಕಾಷಕೆರೆ ಬೂಕುಲೆನ್ ಆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತಂದೆ ಅದಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ದಿಂಜ ಬೂಕುಲೆನ ಪ್ರಕಾಷಕೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಪ್ರೆಸ್ ಸುರುವಾಯಿನೆಡ್ದ್ ಮುದ್ರಣ ಆಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕೋಲೇಜ್‍ದ ಪತ್ರಾಗಾರೊಡು ಉಂಡು.
 2. ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್‍ದ ಬಾಸೆಲ್ ಪತ್ರಾಗಾರೊಡು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಸಾವಿರೊ ಮಿಕ್ಕ್‌ನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ತ್ ದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡುಪ್ಪುನ ಬೂಕುಲೆನ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಲ್ಮ್ ಮಾಲ್ತ್‌ದೆರ್‍.ಉಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್‍ ಕಾಲೆಜ್‍ದ ಪತ್ರಾಗಾರ ವಿಭಾಗೊಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಸನ್ ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್ ಮುದ್ರಣ ಆದ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮಂಗಳೂರ್‍ಬಲ್ಮಟೊದ ಬಲ್ಮಟ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪುದರ್‍ಡುಪ್ಪುನ ಮುದ್ರಣಾಲಯೊ ಸುರುವಾಯಿನೆ ೧೮೪೧ಡ್. ೧೮೩೪ಡ್ ಜರ್ಮನಿಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಸನರಿಲೆಡ್ದ್ ೧೮೪೧ಡ್ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಲೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಇತನೇಟ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒವ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ಯಾಂಡ್. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಲು ಅಕುಲು ಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗಾದ ಬೂಕುಲೆಗಾದ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊ ಮದ್ರಾಸ್‍ಡ್ ಕನ್ನಡೊ ಬೂಕುಲೆನ್ ಕಲ್ಲಚ್ಚಿಡ್ದ್ ಮುದ್ರಿಸವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಲ್ಪಡ್ದೇ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊಂಡರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ೧೮೪೧ಡ್ದ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಸನ್‍ದಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಮುದ್ರಣೊದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ೧೮೫೧ಗ್ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಲಂ ಬೂಕುಲು ಕಲ್ಲಚ್ಚ್ ಮುದ್ರಣೊಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. 1852ಡ್ದ್ ಅಚ್ಚಿದ ಮುದ್ರಣೊ ಗಳಸುನವು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಮುಲ್ಪಲಾ ಮುದ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉನ್ನತೊ ಮಟ್ಟೊಡೆ ದುಂಬರಿಂಡ್. ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ದ್ ಸುರುವಾಯಿನ ಈ ಮುದ್ರಣಾಲಯಡು ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಲಂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜರ್ಮನ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಬಡಗ, ಕೊಡವ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಮುದ್ರಣೊ ಆಂಡ್.
 2. ಧಾರ್ಮಿಕ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯೊ, ನಿಘಂಟು, ವ್ಯಾಕರಣೊ, ಪತ್ರಿಕೆ, ಪಂಚಾಂಗೊ, ಸಾಲೆ ಕೋಲೇಜಿಲೆ ಸಂಚಿಕೆಲು, ಸಾಲೆದ ಪಟ್ಯೊ ಬೂಕುಲು, ಸಂಗೀತ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕೃಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚರಿತ್ರೆ - ಇಂಚ ನೂದೆಗ್ ಮಿಕ್ಕ್‌ನ ವಿಸಯೊಡು ಬೂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮುದ್ರಣ ಆಂಡ್.
 3. ಕನ್ನಡೊ ಬುಕ್ಕೊ ತುಳು ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಬೂಕುಲೆನ ಪಟ್ಟಿನ್ ಈ ಪುಟೊಟು ತೂವೊಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತ್‌ನ ಈ ಮಾಂತ ಬೂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ ಅತ್ತ್‌. ದಾಯೆ ಪಂಡ ೧೮೪೧-೧೯೧೪ದ ವರದಿ ಬೊಕ್ಕೊ ಪರತ್ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡ್ ಈ ಬುಕುಲೆನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ತಿಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಕೊ ತಿಕುಂಡು. ೧೮೪೧ಡ್ದ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಸನ್ ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್ ಮುದ್ರನೊ ಆಯಿನ ಮಾಂತ ಬೂಕುಲೆನ್ ಪತ್ರಾಗಾರೊಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪಿ, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸತಮಾನೊ ತೂಯಿನ ಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊ ರಿಟಾಯರ್ ಆಯಿನ ಮಾಸ್ಟೇರ್, ದರ್ಮೊಬೋದಕೆರ್ ಸಕಾಯೊ ದೆತೊಂದೊ. ಈ ಸಂಗ್ರಹೊ ಇತ್ತೆಲಾ ದುಂಬರಿಯೊಂದುಂಡು. ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದೆ.
ಪ್ರಕಟನೆದ ಒರ್ಸೊ ವರ್ಗೊೊ/ಬಾಸೆ ಬೂಕ್‍ದ ಪುದರ್ ಲೇಕಕೆರ್ ಪ್ರಕಾಶಕೆರ್‍
1863 ಸಾಸ್ತ್ರೊ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚರಿತ್ರವು ವೈ. ಎಚ್. ಕುರ್ಚ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಸನ್
1890 ಸಾಸ್ತ್ರೊ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಪಾವ್ಸೆಟ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಸನ್
1926 ಆಲ್ಕೋಹಾಲೆಂಬ ಮಹಾ ಮೋಸಗಾರನ ಸಂಗತಿ
1869 ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡಿನ ಸಾರಾಂಶ
1862 ಇಸೋಪನ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ ಮಾಬೆನ್
1857 ಈರಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆರ್ಮನ್ ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್
1903 ಜಾನಪದ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು ತತ್ಸಮಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು
1909 ಬಾಸೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಭಾಷಾಮಂಜರಿ ಪಿ.ಪಿ. ಮಾಬೆನ್
1873 ಅಂಧಹರಣ ಪರಮಾನಂದ ಕಾರಣ ವಾಲ್ಜ್, ಟಿ. ಎಮ್
1844 ಬಾಸೆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
1907 ಇಂತು ನೆರೆಯವರೊಡನೆ ನಡೆದುಕೋ
1911 ಇಬ್ಬರ ನ್ಯಾಯ ಒಬ್ಬನಿಗಾಯ
1860 ಬಾಸೆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ-1
1854 ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯು
1910 ಅಂಕಗಣಿತ ಗೋಖಲೆ
1904 ಅಂಕಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್
1897 ಅಗತ್ಯ ವಿಚಾರ
1896 ಬಡಗ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನ ಕಥೆ ಮಾರ್ಕ
ಬಡಗ ಅಂಗ ಕರ್ತಾ‍ಗಿಬ್ಬ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಲೂಕ
1897 ಅಣಿಮುತ್ತು
1874 ಅದೃಷ್ಟವಾದಿಗಳು/ ಅದೃಷ್ಟವಿಚಾರವು
ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು
1892 ಬಾಸ್ಕರನೆಂಬ ಅನಾಥ ಹುಡುಗನು
1902 ಅನುಕೂಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕರೋಡಿ
1903 ಅಭಿನಯ ಗೀತಗಳು
1890 ಆಚಾರಶೀಲರು
1910 ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗವು
1859 ಕನ್ನಡ ಬಾಲವ್ಯಾಕರಣ
1905 ವ್ಯಾಕರಣ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಜೆ ವiಂಗೇಶರಾವ್
1913 ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೆಯ ಪದ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಜೆ ವiಂಗೇಶರಾವ್
1894 ಜಾನಪದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಲೋಕೋಕ್ತಿನಿಧಾನ 1500 ಗಾದೆಗಳು ಹೆರ್ಮನ್ ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್
1887 ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳು
1868 ಚರಿತ್ರೆ ಕೊಡಗು ದೇಶದ ವರ್ಣನೆ ಎ. ಗ್ರೇಟರ್
1895 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸರ ಪದಗಳು ದಲಭಂಜನ, ರಂಗಪ್ಪ ಯೋಸೇಫಪ್ಪ
1870 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾ ಚರಿತ್ರೆ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್
1884 ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ-ಘನಫಲ ಕುಕ್, ಟಿ
1894 ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಹವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಜೋಶಿ, ವಿನಾಯಕ ಬಾಬಾಜಿ
1884 ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದರೇನು ?
1884 ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಾಗುವುದು ಹ್ಯಾಗೆ ?
1894 ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಹಧರ್ಮಾನುಶಾಸನ
 1. ಗ್ರೇಟ ಬ್ರಿಟನ್ನದವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಡಗಿರುವರು ?. ಕುಕ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ 1915
 2. ಚುಕ್ಕಿಗಳೂ ಬಾಲಚುಕ್ಕಿಗಳೂ. 1884
 3. ಚನ್ನಬಸವಪುರಾಣವು. ಕಲ್ಲಚ್ಚು, ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್ (ಸಂ.) 1851,
 4. ಜೀವರಸಾಯನಿ ವೈದ್ಯಸಾರ. ಮಾಬೆನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. 1903
 5. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತವು. ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್ (ಸಂ.) 1848
 6. ದಾಸರ ಪದಗಳು., ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್ (ಸಂ.) 1850,
 7. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮಂಜರಿ, 1872
 8. ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ (ಪತ್ರಿಕೆ) Àಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಮ್. (ಸಂ.) 1877
 9. ಪೊಲೀಸ್ ಕೊನ್‍ಸ್ಟೆಬಲರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. 1870
 10. ಪ್ಲೇಗ ಬೇನೆ. ನೆಸ್‍ಫೀಲ್ಡ್, ವಿ. ಬಿ. 1910
 11. ಬಸವ ಪುರಾಣ (ಕಲ್ಲಚ್ಚು) ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್ (ಸಂ) 1850
 12. ಕನಕದಾಸನ ಭಕ್ತಿಸಾರ (ಕಲ್ಲಚ್ಚು) ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್ (ಸಂ.) 1850
 13. ಮಕ್ಕಳ ಸುಶಿಕ್ಷೆ 1911
 14. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಎಮ್. ಎಸ್. ಗೋನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಸಂ.)
 15. ಮುಂಬಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ದುರುಳರು, ಕೆನಡಿ, ಎಮ್, 1914
 16. ಮೊಗಲ್ ಬಾದಶಾಹಿ. ಭಾಗ-1, ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಣಮಂತ. 1895
 17. ರಾವಣ ದಿಗ್ವಿಜಯ, ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್ (ಸಂ.) 1848
 18. ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು., ಶಿವರಾವ್, ಭಾರದ್ವಜ. 1902
 19. ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ವಿಚಾರ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ. 1874
 20. ಯೌವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಅನುಭವಗಳು, 1909
 21. ಕ್ರೈಸ್ತನಾದ ಕಾರಣ ಶಾಂತಪ್ಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೈಗಳು, 1909
 22. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟೊ, 1909
 23. ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ?, 1909
 24. ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟರೂ ನೀತಿಗೆಡಬಾರದು, 1909
 25. ಕ್ರೈಸ್ತನಾದ ಶಾಂತಪ್ಪನು ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನಂತೆ, 1909
 26. ಅಲ್ಲಾಹಿ ಅಕ್ಬರ್ ನಿಜವಾದ ನಬಿ 1909,
 27. ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. 1909.
 28. ಮಹಮ್ಮದ ಶುಕ್ರಿಯ ಚರಿತ್ರೆ (ಸ್ವತ: ರಚಿಸಿದ್ದು) ಅವೆತರಾನಿಯನ್, ಜಾನ್. 1908
 29. ಸಮುವೇಲ್ ಹೆಬಿಕ್-ಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿಯೋರ್ವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್, ಜಿ. ಎನ್.1934
 30. ಸಮುದ್ರ ಮಹತ್ವ, 1896
 31. ಸಹಸ್ರ ಗಾಧಾಮೃತ ಕಲಶವು. ವಾಲ್ಜ್, ಥಿಯೊಡೋರ್ ಮಿಚಾ .1874
 32. ಸಾಕ್ಷ್ಯನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ. ರಾಮರಾವ್, ಕೆ (ಸಂಕ.) 1869
 33. ಸಾಮತಿಗಳೂ ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕವೂ. 1883
 34. ಸಾರಾಂಶ (ಪೋಲೀಸ್ ಮಾನ್ಯುವಲ್) 1872
 35. ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನ (ಸ್ಪರ್ಧನಾ ಪ್ರಬಂದವು) ಜತನ್ನ, ಫ್ರೆಡರಿಕ್.1907
 36. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂದೇಶ. 1947
 37. ಹಣದ ವಿಷಯದ ಪಾಠಗಳು. 1862
 38. ಹಿಂದಕ್ಕೊ ? ಮುಂದಕ್ಕೊ ?. ಒಹಿಲರ್, ಟಿ. ಎಚ್. 1889
 39. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನಿನ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ.1959
 40. ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಸೊಗಸು. ನಿಂಬಾಳಕರ, ಐ. ಪಿ.1908
 41. ಗಾದೆಗಳು (ಕನ್ನಡ+ಇಂಗ್ಲೀಷ್) ಐಮನ್, ಎಸ್. ಮತ್ತು ನರಸಿಂಗರಾವ್, ಉಬಯದ. 1894
 42. ಯಜ್ಞಸುಧಾನಿಧಿ. ಕಿಟೆಲ್, ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್. 1872
 43. ಕಂನಡ ಗಾದೆಗಳು. (ಕಲ್ಲಚ್ಚು) _ ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್, 1847
 44. ಅಲಿಬಾಬಾನ ಕಥೆ. 1915
 45. ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಪ್ರಾತ:ಕಾಲದ ದೇವತಾರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ.1899
 46. ಆನೆಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. 1913
 47. ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ. 1894
 48. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. 1898
 49. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ. ಬಾರ್ನೆಟ್, ಪಿ .ಎ. (ಮೂಲ) 1932
 50. ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯ. ಕನಿಂಗ್‍ಹ್ಯಾಮ್ , ಜೆ. ಎಮ್ . (ಮೂಲ) 1884
 51. ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯವು. ಕರಂದೀಕರ, ರಾ. ಬಾ. (ಅನು.) 1888
 52. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವು.1912
 53. ಇಂಗ್ಲಾಂಡ್ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರವು. ಮಾರಿಸ್, ಹೆನ್ರಿ., ಕಿಟೆಲ್ (ಅನು) 1863
 54. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಟೀಕು. ನೆಸ್‍ಫೀಲ್ಡ್, ಜೆ. ಸಿ. 1904
 55. ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭದ ಪಾಠಗಳು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1914
 56. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಗೋಳವು. ಹಂಚಿನಾಳಕರ, ಜಿ.ವಿ. 1883
 57. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ವರ್ಣನೆ. ನಾವೆಲಿಕರ, ಪಂಡರಿನಾಥ, ಎಚ್. 1887
 58. ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ. 1932
 59. ಉನ್ಮಾದಿನಿ. ಯೋಗೀಂದ್ರನಾಥ, ಬಾನು 1901
 60. ಉಪದೇಶಸಾರವು. 1876
 61. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೈಪಿಡಿ. 1906
 62. ಉಭಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ ದರ್ಶಕವು. 1881
 63. ಉಲ್ಲಿಯಮ್ ಎಂಬುವನ ಚರಿತ್ರೆ., ಕ್ರಿಸ್ತಾನುಜ ವಾಸ್ತ, 1898
 64. ಎರಡನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ವಿ 1900
 65. ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂಕಲೆ, ಎಸ್. ಎಮ್ (ಅನು.) 1883
 66. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಂಡರ್ಡ್ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಲಕ್ಷಣರಾವ್, ವಿ. 1892
 67. ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಂ. 1901
 68. ಎರಡು ಕುತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಳಿಗೆ. 1896
 69. ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಂಡರ್ಡ್ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಲಕ್ಷಣರಾವ್, ವಿ. 1892
 70. ಒಡಿವೆಯ ಪಾಠಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಯು. ಮುನೊಳ್ಳಿ, ಆರ್, ಎಸ್. 1905
 71. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸಂಗಿ. 1897
 72. ಓದಿ ಬರೆಯುವ ಪಾಠಗಳು- 3: ವಾಚನ ಪಾಠಗಳು. 1860
 73. ಕಥಾಮಾಲೆ. ಕಿಟೆಲ್, ಎಫ್. 1862
 74. ಕನ್ನಡ ಅಂಕಲಿಪಿಯು. 1882
 75. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ. 1887
 76. ಕನ್ನಡ ಆರನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಕ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಎಸ್. ಜಿ. 1905
 77. ಕನ್ನಡ ಆರನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ.1902
 78. ಕನ್ನಡ ಆರನೇ ಪುಸ್ತಕವು. ಕಟ್ಟಿ , ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ. 1870
 79. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕವುಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್ , ಇ . 1897
 80. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. (ನವೀಕೃತ) 1906
 81. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಪಾಠಕ. ಕೌಂಡಿಣ್ಯ , ಹೆರ್ಮನ್ ಆನಂದ. 1890
 82. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪಾಠಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. 1907
 83. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪೇಟಕರ, ಪಾಂ. ವೆಂ. 1876
 84. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಂ. 1904
 85. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಕ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ , ಡಿ. 1905
 86. ಕನ್ನಡ ಏಳನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1898
 87. ಕನ್ನಡ ಏಳನೇ ಪುಸ್ತಕ. 1907
 88. ಕನ್ನಡ ಐದನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1904
 89. ಕನ್ನಡ ಐದನೇ ಪುಸ್ತಕ. 1907
 90. ಕನ್ನಡ ಐದನೇ ಪುಸ್ತಕ ಕಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ. 1885
 91. ಕನ್ನಡ ಐದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಕ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಎಸ್. ಜಿ. 1904
 92. ಕನ್ನಡ ಒಂದನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಎಂ. ಎಸ್. 1908
 93. ಕನ್ನಡ ಒಂದನೇ ನೋಟು ಪುಸ್ತಕ. 1902
 94. ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಯ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕವು. 1881
 95. ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕವು. 1883
 96. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ, 1 , 2. 1896
 97. ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ. 1898
 98. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಕ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಎಸ್. ಜಿ. 1905
 99. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠಕದ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ. 1898
 100. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಂ. 1904
 101. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಕೌಂಡಿಣ್ಯ , ಎಚ್. ಎ. (ಅನು.) 1897
 102. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1897
 103. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ.
 104. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಸ್ತಕ. 1884
 105. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಹಿಡಿ. ಲೂಥಿ, ಬಿ.1906
 106. ಕನ್ನಡ ನೂತನ ಪಾಠಮಾಲೆ. 1 ಮತ್ತು 2. 1955
 107. ಕನ್ನಡ ಪಂಚತಂತ್ರವು. ಕಿಟೆಲ್, ಎಫ್. (ಅನು.) 1865
 108. ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕವು. 1862
 109. ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕವು. ಗಾರ್ಥವೇಟ್, ಎಲ್. 1864
 110. ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕವು. 1866
 111. ಕನ್ನಡ ಬಾಲಬೋಧೆ. (ಭಾಗ 1.) ವಾಸುದೇವಯ್ಯ , ಚ. 1908
 112. ಕನ್ನಡ ಬಾಲಬೋಧೆ. (ಭಾಗ-2) ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಎಸ್. 1906
 113. ಕನ್ನಡ ಬಾಲಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಠಗಳು. (ಭಾಗ-2) 1950
 114. ಕನ್ನಡ ಭೂಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಭಾಗ 1. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1911
 115. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಪಾಠಕ. ಕೌಂಡಿಣ್ಯ , ಎಚ್. ಎ. 1886
 116. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಪಾಠಕ (ಗೈಡ್.) ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ವಿ. 1904
 117. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಪಾಠಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ವಿ. 1894
 118. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ. ತುರಮರಿ, ಗಂಗಾಧರ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ. 1883
 119. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಕ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಆರ್. 1904
 120. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಂ. 1904
 121. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1897
 122. ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪಾಠಕ. ಮಾಬೆನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. 1896
 123. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೆಯ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಪಂಜೆ, ಮಂಗೇಶರಾವ್. 1920
 124. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1897
 125. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠಕ. ಗಾರ್ಥವೇಟ್, ಎಲ್. 1889
 126. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠಕ. ಲಕ್ಷಣರಾವ್, ವಿ. 1894
 127. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. 1906
 128. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ. 1905
 129. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪೇಟಕರ, ಪಿ, ವಿ. 1896
 130. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ (ಸುಧಾರಿತ) 1905
 131. ಕನ್ನಡ ರಾಜ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕ. ನಿಂಬಾಳಕರ, ಇ. ಎಫ್. 1922
 132. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ (4ನೇ ವರ್ಗೊ) 1901
 133. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೋಧಿನಿ.ಮಾಬೆನ್, ಟಿ. ಜಿ. 1896
 134. ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಕರಣ. 1866
 135. ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇತಿಹಾಸವೂ. ಕಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ. 1884
 136. ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ. ಕಿಟೆಲ್ (ಸಂ.) 1874
 137. ಕರ್ಣಾಟಕ ಬಾಲಬೋಧೆ-1. ಕರಿಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ , ಪಿ. ಆರ್. 1931
 138. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸನ್ನಾಹವು. 1900
 139. ಕರ್ಲ್ ಮೇರಿಕೆ ದೊರೆಗಳ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ. ರೀಜರ್ (ರೆವರೆಂಡ್) 1867
 140. ಕಲಿಯುಗದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ. 1899
 141. ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿ, ಹಣ, ಮಗ. 1865
 142. ಕಾಗೆಯೂ ಗುಬ್ಬಿಯೂ ಮೊದಲಾದ ಕಥೆಗಳು. 1915
 143. ಕಾಲೆನ್ಸೊಯವರ ಗಣಿತ ವಿದ್ಯೆ. ಕಾಲೆನ್ಸೊ, ಜಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್. 1862
 144. ಕಾವ್ಯಪುಂಜ ಶಬ್ದಾರ್ಥಾವಳಿ (4, 5, 6-ಇಯತ್ತೆ.) ಲಕ್ಷಣ-ಭಟ್ಟಜಿ, ಎಮ್. 1890
 145. ಕಾವ್ಯಮಾಲೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. 1895
 146. ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. ಕಿಟೆಲ್, ಎಫ್. (ಸಂ.) 1877
 147. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1882
 148. ಕೃಷಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಬೆನ್‍ಸನ್, ಸಿ. 1892
 149. ಕೃಷ್ಣ, ಕ್ರಿಸ್ತ (ಇವರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ) ಬಾಬಾ ಪದಮಂಜಿ (ಮರಾಠಿ) 1867
 150. ಕೈಕೆಸರು ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. 1907
 151. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ದತಿ (ಭಾಗ 1, 2) ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ 1886
 152. ಕೊಡಗು ವಿವರಣೆ. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್ , ಇ. 1903
 153. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನ. 1898
 154. ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ತೋಚುತ್ತದೆ ? ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು. 1910
 155. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಆಹ್ನಿಕಮಂಜರಿ (ಭಾಗ 1 & 2) 1918
 156. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ. ಕುತ್ರ್ಸ್, ಜೆ. ಎಚ್. 1854
 157. ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಸಂಗ ವಿದ್ಯೆಯ ದಿಗ್ದರ್ಶನ. 1913
 158. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರ. ಭಾಗ-1. ವಾರ್ಡ್, ಎ. ಮಾರ್ಕಸ್. 1968
 159. ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ. 1897
 160. ಕ್ಷೇಮಚಿಂತಾಮಣಿ. 1889
 161. ಖಗೋಳ ವರ್ಣನೆ. 1884
 162. ಗಣಿತ ನ್ಯಾಯ. 1870
 163. ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1904
 164. ಗಣಿತ ವಿದ್ಯೆ . ಭಾಗ-1. 1858
 165. ಗಣಿತ ಹಸ್ತಾಮಲಕ. 1895
 166. ಗಣಿತಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು (2ನೇ ಪುಸ್ತಕ) 1869
 167. ಗಣಿತಾಭ್ಯಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. 1877
 168. ಗರಡಿ ಸಾಧಕವು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ , ಜಾರ್ಜ್. 1885
 169. ಗಾಥಾ ಮಂಜರಿ. 1896
 170. ಗೀತಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರಾಗಗಳು. 1932
 171. ಗೀತಗಳು. 1842
 172. ಗೀತಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ. 1910
 173. ಗುರುಬೋಧಶತಕಂ. ಕರಮರಕರ, ವಿಷ್ಣು ಭಾಸ್ಕರ. 1928
 174. ಗುರುಲಕ್ಷಣ 1893
 175. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾದ್ದು. 1875
 176. ಗೆಲ್ಲರ್ಟನ ಗೀತ. 1907
 177. ಗೋವೃಷಭಾದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಾದಿಗಳ ಕ್ರಮವು. ಗಣಪಯ್ಯ, ಸಿ. ವಿ 1877
 178. ಘನದ ರಾಜನು; (2) ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದ್ವಿತೀಯನೋ ?. 1914
 179. ಜೀವಾಂತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ. ಬಾಬಾ ಪದಮಂಜಿ (ಮರಾಠಿ) 1860
 180. ಚರ್ಮ ತೊಳೆದರೆ ಕರ್ಮ ಹೋದೀತೆ. 1913
 181. ಚಿಕ್ಕ ಉಲ್ಲಿಯಮನ ಚರಿತ್ರೆ. 1908
 182. ಚಿಕ್ಕವನಾದ ಹೆನ್ರಿಯೂ ಅವನ ಬೋಯಿಯೂ. 1854
 183. ಛಂದಸ್ಸಾರ. ಮುಳಬಾಗಲ, ಧೋಂಡೊ ನರಸಿಂಹ. 1897
 184. ಜಂತುವರ್ಣನವು. ನಿಕಲ್ಸನ್, ಇ. 1889
 185. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನ ಚರಿತ್ರೆ. 1888
 186. ಜಗನ್ನಾಯಕನ ಮಗ ನರನಾಯಕನು. 1929
 187. ಜನ್ಮಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ. 1896
 188. ಜನ್ಮಾಂತರೋಪದೇಶವು. ವಾತ್ಸ, ಕ್ರಿಸ್ತಾನುಜ.1874
 189. ಜಪ ವ್ಯರ್ಥವೇ.?. 1907
 190. ಜಹಾಂಗೀರನ ಚರಿತ್ರವು. ಪಾಲ್, ಗಣೇಶರಾವ್. 1878
 191. ಜಾತಿ ವಿಚಾರಣೆಯು. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್. 1845
 192. ಜೋರ್ಜ್ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ನನ ಜೀವ ಚರಿತ್ರೆ. ಅಣ್ಣಾಜಿರಾವ್, ಎಂ. ಆರ್. 1905
 193. e್ಞÁನಮಾರ್ಗದ ಸೂಚನೆ. ಲೇಯರ್, ಜೆ. 1846
 194. ತರುಣ ಹಿತೋಪದೇಶ.1873
 195. ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಕೊಂದ ಕಥೆ. 1867
 196. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು.
 197. ತಿದ್ದುವಿಕೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣವೂ. ಫೌಲರ್, ಜೆ. ಟಿ. (ಮೂಲ.) 1895
 198. ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ. 1870
 199. ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಠ. ರಾಮರಾವ್, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು. 1934
 200. ತೋಳನ ಕಥೆ. ಬಾಲ್‍ಝೆಲ್, ಎಸ್ (ಅನು.) 1871
 201. ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. 1900
 202. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವು. 1876
 203. ದಾಕ್ತರ್ ಹಾಸ್‍ನ ಪ್ರವರ್ತನೆ. 1907
 204. ದಾನಿಯೇಲನೂ ಮತ್ತು ಅವನ ಜತೆಗಾರರೂ. 1867
 205. ದು:ಖ ಪರಿಹಾರಕನು ಯಾರು ?. 1897
 206. ದೃಢೀಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. 1868
 207. ದೃಷ್ಟಾಂತ ದರ್ಪಣವು. 1870
 208. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮಂಜರಿ. 1872
 209. ದೇವರ ರಕ್ಷಣೋಪಾಯ. 1949
 210. ದೇವರು ವಿಷಮನೋ ಸರ್ವಸಮನೋ ?. 1909
 211. ದೇವ ವಿಚಾರಣೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್. 1845
 212. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗು. 1907
 213. ದೇವರ ಪರಿಪಾಲನೆ. 1907
 214. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು. 1867
 215. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡು. 1888
 216. ದೇವರು ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ. 1907
 217. ದೇವ ವಾಕ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. (ಹ..ಒ.) 1913
 218. ದೇವವಾಕ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು (ಹೊ.ಒ.) 1861
 219. ನವನಿರ್ಧಾರ ದ್ವಿಪಂಚಾಶತಿ. 1847
 220. ದೇವಾರಾಧನ ಪದ್ಧತಿ. 1965
 221. ದೇವೋಪಾಸನ ಪದ್ಧತಿ. ಉಪಾಸಕರ ಕೈಪಿಡಿ. 1954
 222. ದೇಶಾಂತ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣ. ಭಾಗ-1. ಬುನ್ಯನ್, ಜಾನ್.1849
 223. ದೈವ ಪರೀಕ್ಷೆ. 1870
 224. ದ್ವಿಜರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಿತೋಪದೇಶವು. 1886
 225. ದ್ವೀಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ. 1866
 226. ಧರ್ಮತುಲಾ. 1911
 227. ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ. 1868
 228. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಮಕ್ಕಳ ಪದಗಳು. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ.
 229. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರ್ಣನೆ. ಸಗರ, ಎಚ್. ಎಸ್. 1881
 230. ನರಕವೂ ಅದರ ನಿತ್ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೂ. 1898
 231. ನರಕವೂ ಸ್ವರ್ಗೊವೂ. 1903
 232. ನರಕುಲ ದೇವರು ಯಾರು ?. 1892
 233. ನರನಾಯಕನ ಚರಿತ್ರವು / ನರನಾಯಕನು. 1886
 234. ನವನಿರ್ಧಾರ. 1869
 235. ನವರತ್ನಗಳು. 1889
 236. ಬೂಸಿಯ ಕಡೇ ದಿನಗಳು. ಸ್ಮಿಥ್, ಟಿ. 1869
 237. ನವೋಪಮಾನರೂಪವಾದ ನವರತ್ನಗಳು. 1898
 238. ನಳ ಚರಿತ್ರೆಯ ಟೀಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಮ್. 1901
 239. ನಾಗವರ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು. ನಾಗವರ್ಮ. 1875
 240. ನಾಟಕಗಾರನೊಬ್ಬನೂ ಗೌರಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ್ತೆಯೂ,ವಾಲ್ಜ್ , ಥಿ. ಮಿ. 1881
 241. ನಾನಾ ಫಡನವೀಸ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾ. ಹ. 1898
 242. ನಾನಾರ್ಥ ಶಬ್ದಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂe್ಞÁರ್ಥಗಳು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ , ಬೋಳಾರ.1895
 243. ನಾಲ್ಕನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಟೀಕು. ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಂ. 1895
 244. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. 1899
 245. ನಾಲ್ಕನೇ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು.
 246. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಂಡಾರ್ಡ್ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಲಕ್ಮಣರಾವ್, ವಿ. 1893
 247. ನಾಮಾನನೆಂಬ ಸೇನಾಧಿಪ.
 248. ನಾರೀಮಣಿಗಳ ಹೊಳಪು. 1895
 249. ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ರಾಜಪುತ್ರರ ಕಥೆ. 1896
 250. ಸಚಿತ್ರ ಪೌರನೀತಿ. 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ. ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್. ಬಿ. 1956
 251. ನಿನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನು ಯಾರು ?. 1897
 252. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರು ?. 1884
 253. ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಹ್ಯಾಗೆ ?. 1899
 254. ನಿನ್ನ ಮತ ಯಾವುದು ?. 1894
 255. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ.?. 1887
 256. ಭಾಷಾಂತರ ಪಾಠಮಾಲೆ. ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂಕಲೆ, ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ. 1894
 257. ನೀತಿ ಬೋಧನೆಗಳು (ಭಾಗ 1+2)
 258. ನೀತಿ ವಿವಾದ ಕಥೆಯು. ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. 1882
 259. ನೀನು ಕರುಣಾಶೀಲನೋ ?. 1907
 260. ನೀನು ಕೃತಜ್ಞನೋ ?. 1907
 261. ನೀವಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾರನ್ನುತ್ತೀರಿ ?. ಮಾರ್ಕ್, ಸಂಜೀವರಾವ್. 1909
 262. ನುಡಿಗಟ್ಟು : ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಕರಣ. ಮುಳಬಾಗಲ, ಧೋಂಡೊ ನರಸಿಂಹ. 1892
 263. ನೂರಜಹಾನ ರಾಣಿಯು. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾ. ಹ. 1897
 264. ಪದಾರ್ಥ ವಿe್ಞÁನಶಾಸ್ತ್ರ. 1882
 265. ಪದಾರ್ಥ ವಿe್ಞÁನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು. ಕುಕ್, ಥಿಯೊಡೋರ್. 1890
 266. ಪರಮ ಗುರುವು. 1903
 267. ಪರಮ ನೀತಿ-ಪ್ರಸಂಗವು. 1888
 268. ಪರಮಾತ್ಮ e್ಞÁನ. ಕಿಟೆಲ್, ಎಫ್. 1863
 269. ಪರಮಾರ್ಥವು ಪರಮ ಹಿತವೋ ?. 1907
 270. ಪರಿತ್ಯಾಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವೋ ?. 1907
 271. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹದ ಸಾರವು. 1845
 272. ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ. 1862
 273. ಪಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು.
 274. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೇನು ?. 1897
 275. ಪಾಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿ. 1882
 276. ಪಾಪವು ಎಲ್ಲಿಂದ ?. 1897
 277. ಪಾಪೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತ. 1888
 278. ಜೋರ್ಜ್ ಮಿಲ್ಲರನ ಜೀವಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತ ಪಾಪೋದ್ಧಾರಕ ಕೃಪಾತಿಶಯ. ರಾವ್, ಮಾರ್ಕ್ ಸಂಜೀವ. 1909
 279. ಪಾವನ ಸಂಸ್ಕಾರವು. 1901
 280. ಪುರುಷೋದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗ + ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಇಲ್ಲವೆ ಜನ್ಮಾಂತರ. 1910
 281. ಪೂರ್ಣಾಂಕ (3ನೇ ಪುಸ್ತಕ) 1882
 282. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರ (ಭಾಗ-1) 1868
 283. ಪೂರ್ವಿಕ ವರನರರು.
 284. ಪ್ರಜಾಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಐಯ್ಯರ್, ಟಿ. ಎಸ್. 1918
 285. ಪ್ರಬೋಧನಾಮೃತ. 1900
 286. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು : ಯೇಶಾಯ-ಮಲಕೀಯ. 1864
 287. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವು. ಗಣಪಯ್ಯ , ಸಿ. ವಿ. 1881
 288. ಪ್ರಸಂಗಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ. 1885
 289. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು. ಜೀಕೀ , ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್. 1905
 290. ತೌಳವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. (ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ) ನಾಯಕ, ಬೇಕಲ ರಾಮ 1937
 291. ಪ್ರಾಚೀನ ವೃತ್ತಾಂತಸಾರವು.
 292. ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ. (ಪುಸ್ತಕ-1) ರಾವ್, ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ. 1933
 293. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ. 1907
 294. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲಾ ವಸ್ತು ಪಾಠಗಳು. ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಎನ್. 1899
 295. ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನುಡಿ. 3ನೇ ಭಾಗ. 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ. ಬಸವನಾಳ, ಶಿ.ಶಿ. ಮತ್ತು ಕವಲಿ, ಪಂಡಿತ. ಚೆ. ಎ. 1951
 296. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಲವು. 1900
 297. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು 1870
 298. ಪ್ರೇಮ ನಿರೂಪಣ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ , ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. 1927
 299. ಬಾಬು ಎಂಬ ಹಡಗಿನ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕುರಿತು. 1862
 300. ಬಾಯಿಲೆಕ್ಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾ. ಹ. 1896
 301. ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. 1863
 302. ಬಾಯಿಲೆಖ್ಖಗಳ ಪದ್ಧತಿಯು. ಯಾತಗಿರಿ, ಎಸ್. ವಿ. 1884
 303. ಬಾಲಕರ ಕನ್ನಡ ಗಣಿತ ವಿದ್ಯೆಯು. ಭಾಗ- 1 & 2 1863
 304. ಬಾಲಕರ ಶಿರೋಮಣಿ. 1873
 305. ಬಾಲಕರ ಕಾವ್ಯಪುಂಜ. 1878
 306. ಬಾಲಕರ ಗೀತಗಳು. 1869
 307. ಬಾಲಬೋಧನೆ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವು. 1912
 308. ಬಾಲಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು 1910
 309. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. 1910
 310. ಬಾಲ ಭೂವಿವರಣೆ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ , ಎಸ್. ಜಿ. 1917
 311. ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆ, 1857
 312. ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ. 1857
 313. ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆ. ಹರಿಹರ ಅಯ್ಯರ್, ಎಂ. ಎಸ್. 1900
 314. ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯು. 1876
 315. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶ್ಶನ್ ಸಂಘದ ನೂರು ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆಯು. ಶಾಸ್ಸರ್, ಎ. 1915
 316. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶ್ಶನ್ ಸಭಾಕ್ರಮ. 1903
 317. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಹಾಯಸ್ಕೂಲ, ಧಾರವಾಡ-ಶತಮಾನೋತ್ಸವ. 1963
 318. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶ್ಶನ್ ಸಭೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. ಶಾಸ್ಸರ್, ಎ. 1907
 319. ಬಾಳುವಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 1884
 320. ಬೂತವಿದ್ಯೆಯು. 1867
 321. ಬೇಸಾಯದ ಪಾಠಗಳು. (ಭಾಗ 1, 2, 3.) ನೈಟ್, ಜೆ. ಬಿ,1912
 322. ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥವು ಸತ್ಯವೋ ?. 1902
 323. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸವು. ಎಂಡರ್ಸನ್, ಜಿ. 1915
 324. ಬೋಧಸಾರ. 1853
 325. ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಮರೆ. 1907
 326. ಭಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹವು. 1929
 327. ಭಕ್ತಿ ಸಾಧಕವು.
 328. ಭಗವದ್ದರ್ಪಣವು. 1895
 329. ಭಾಷಾಂತರ ಪಾಠಮಾಲೆ. 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂಕಲೆ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ. 1906
 330. ಭಾಷಾಂತರ ಪಾಠಮಾಲೆ- 3ನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂಕಲೆ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ. 1907
 331. ಭಾಷಾಂತರ ಪಾಠಮಾಲೆ- ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂಕಲೆ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ. 1907
 332. ಭಾಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕವು. ಗ್ರೇಟರ್, ಎ. 1872
 333. ಕನ್ನಡ-ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷಾಮಂಜರಿ. 1896
 334. ಮೆಲೋಡಿಯನ್. ಮೆನ್ನರ್, ಅಗಸ್ಟ್. 1881
 335. ಭೂಗೋಳ ವಿದ್ಯ. ಭಾಗ-3. (ಅನುವಾದಿತ) 1881
 336. ಭೂಗೋಳ ವಿದ್ಯದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು. ಭಾಗ-1. (ಅನುವಾದಿತ) 1880
 337. ಭೂಗೋಳ ವಿದ್ಯದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು. ಭಾಗ-2. ಭಾರತ. 1881 (ಅನುವಾದಿತ)
 338. ಭೂಗೋಳವು. 1845
 339. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ. 1866
 340. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭ ಪಾಠಗಳು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1918
 341. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಕವು. ಡಂಕನ್, ಜಾರ್ಜ್. 1883
 342. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ. 1867
 343. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1893
 344. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1896
 345. ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರವು. ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಎಚ್. 1917
 346. ಮಗ್ಗಿಗಳೂ ಕೋಷ್ಟಕಗಳೂ. 1882
 347. ಮಣಿಪುಂಜ. 1883
 348. ಮತಭೇದ ರತ್ನಾಕರ. 1872
 349. ಮತ ವಿಚಾರಣೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಹವರ್iನ್. 1845
 350. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಲೋಕರಕ್ಷಕನ ಚರಿತ್ರೆ / ಸುವಾರ್ತೆಯು. 1881
 351. ಮದಗಸ್ಕರ, ಅದರ ಮಿಷನೂ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೂ. ಕೌಶಿಕ, ಪೌಲ್ ಗಣೇಶ್ವರ.1866
 352. ಮದ್ರಾಸು ಆಧಿಪತ್ಯದ ವಿವರ. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1891
 353. ಮದ್ರಾಸು ಆಧಿಪತ್ಯದ ವಿವರದ ಹಸ್ತಕ. 1904
 354. ಮದ್ರಾಸು ಆದಿಪತ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಟ್ಟಜಿ, ಎಂ.1896
 355. ಮದ್ರಾಸ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿವರ. 1862
 356. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯು ಬೇಕೋ ?. 1895
 357. ಮನುಷ್ಯನ ಬೀಳುವಿಕೆಯೂ ಪುನ:ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ. ಜೇಕಬ್, ಎಸ್, ಪಿ. 1884
 358. ಮರಣಕ್ಕೆ ವೈರಿಯಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. 1889
 359. ಮಸೀಹ ವಿಜಯ. (ಅನುವಾದಿತ- ಇಂಗ್ಲಿಶ್‍ನಿಂದ.) 1912
 360. ಮಹಮ್ಮದನ ಚರಿತ್ರವು. ವಾಲ್ಜ್, ಟಿ. ಎಮ್.1869
 361. ಮಾಹಾ ಕಳ್ಳತನದ ಸಂಗತಿ. ಸ್ಪರ್ಜನ್, ಸಿ. ಎಚ್.1877
 362. ಮಹಾ ಮೋಸಗಾರನ ಸಂಗತಿ. 1902
 363. ಮಹಾರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು.
 364. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶದ ವರ್ಣನೆ ಚರಿತ್ರೆ.1883
 365. ಮಳೇ ಪುಸ್ತಕವು. 1894
 366. ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ. 1896
 367. ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 1894
 368. ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?.1914
 369. ಕಲಿಯುಗ. 1914
 370. ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನಿ ಬೆಸಂತ್. 1905
 371. ಮೂಡಣದ e್ಞÁನಿಗಳು; ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಯೇಸು. 1859
 372. ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪುರಾತರ ಪತ್ರಿಕೆ. 1894
 373. ಮೃಗ ಚಿತ್ರ ರೂಪಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು.
 374. ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಲಕ್ಷಣರಾವ್, ವಿ.1902
 375. ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂಕಲೆ, ಎಸ್, ಎಮ್. 1884
 376. ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ (ಪಾಠಕದ) ಶಬ್ದಾರ್ಥ.
 377. ಮೂರನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ವಿ.1897
 378. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಂಡಾರ್ಡ್ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ವಿ.1893
 379. ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. 1892
 380. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. 1894
 381. ಮೊಗಲ ಬಾದಶಾಹಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾ. ಹ. 1895
 382. ಮೊದಲನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕ; ಬೋಧಕನ ಸಹಾಯಕ. ಗಾರ್ತ್‍ವೇಟ್, ಎಲ್.1877
 383. ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂಕಲೆ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ.1883
 384. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡವು (ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ) ರೈಸ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್. ಪಿ. (ಅನು.) 1908
 385. ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. (ಅನುವಾದಿತ) 1882
 386. ಯಮುನಾಬಾಯಿಯ ಸಂಚಾರ. ಬಾಬಾ ಪದಮಂಜಿ (ಮರಾಠಿ.) 1869
 387. ಯಾತ್ರಿಕನ ಸಂಚಾರವು. (ಭಾಗ-2) ಬುನ್ಯನ್, ಜಾನ್. 1908
 388. ಯುಕ್ಲಿಡನ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು. (1ನೇ ಪುಸ್ತಕ) ಯುಕ್ಲಿಡ್.1884
 389. ಯುವಗೋಪಾಲ ರತ್ನ. (ಯೋಸೇಫನು)
 390. ಯೆಹೂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು. ಫ್ರಿಜ್, ಸಿ. 1904
 391. ಯೆಹೋವ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳು. 1863
 392. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚರಿತ್ರವು. 1879
 393. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಚೌಪದನಗಳು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಮುಲ್ಕಿ. 1884
 394. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತ. 1883
 395. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವು 1910
 396. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು. 1910
 397. ಯೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು.1906
 398. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮೇಚರಿತ್ರ. ಕಿಟೆಲ್, ಎಫ್.
 399. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮೆ ಮರಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ನಾಲ್ವತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳು. 1910
 400. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭತಗಳು 1910
 401. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಗಳ ಗುರಿಗಳು. 1910
 402. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ.
 403. ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವು. 1873
 404. ಯೋಸೇಫನ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಗಳು.1906
 405. ಯೋಸೆಫನ ಚರಿತ್ರೆ. 1863
 406. ರಕ್ಷಣೋಪಾಯವು. ಲೇಯರ್, ಜೆ. 1866
 407. ರತ್ನಮಾಲೆ. 1860
 408. ವೇದಾಂತವಾದ ನಿರ್ಣಯ. ದೇವಧರ, ಸೊಲೊಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ.1904
 409. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ. ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 1967
 410. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯು. 1930
 411. ಹಳೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಅಡಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು. (ಸತ್ಯವೇದವು) 1865
 412. ರಮಾಮಾಧವ. ಮಿತ್ರ, ಕಾಶೀನಾಥ. ರಾ. (ಮರಾಠಿ) 1902
 413. ರಾಜೇಂದ್ರನಾಮೆ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್. (ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್) 1857
 414. ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. 1871
 415. ರೆವೆರೆಂಡ್ ಡಿ. ಅಂತ್ರವೇದಿ ಅಯ್ಯನವರು. 1912
 416. ಲಕ್ಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾದ್ದು. 1875
 417. ಲಘುಕೋಶ. ಕ್ರಿಸ್ತಾನುಜ ವಾತ್ಸ. 1910
 418. ಲಘು ವ್ಯಾಕರಣ. ಕಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ . 1880
 419. ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ. (ಅನುವಾದಿತ) 1883
 420. ಲೋಭವು ಲಾಭವೋ ?. 1907
 421. ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ವಿಚಾರ. ಕ್ರಿಶ್ಷಿಯನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ. 1874
 422. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಬೋಧಿನಿ. ಮಾಬೆನ್, ಟಿ. ಜಿ.1907
 423. ಲೋಕಾಸಕ್ತನು ಮೋಕ್ಷಾಸಕ್ತನಾದದ್ದು. 1896
 424. ವಚನ ಮಂಜರಿ.1860
 425. ವಜ್ರ ಸೂಚಿ. 1887
 426. ವಸ್ತು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಪಾಠಕ್ರಮ.
 427. ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳ ವರ್ಣನೆ . ಸ್ಟೋಲ್‍ತ್ಸ್, ಸಿ. 1881
 428. ವಿಕೀರ್ಣ ಸುಭಾಷಿತ ಪ್ರಸಂಗಶತಕ. ವಾತ್ಸ, ಸುವಾರ್ತಪ್ಪ. 1873
 429. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ವೃತ್ತಾಂತವು.1897
 430. ವಿವಾಹವನ್ನು ಕುರಿತಾದ್ದು. 1875
 431. ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನರಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ e್ಞÁನ ಸೂತ್ರವು. 1898
 432. ವೆಂಕಯ್ಯನು. (ಅನುವಾದಿತ) 1915
 433. ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ?. (ಅನವಾದಿತ) 1884
 434. ವೇದಮಣಿಯ ಚರಿತ್ರೆ. 1911
 435. ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ.1899
 436. ವೇದಾಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ.1899
 437. ವೈದ್ಯ ಶಿವದಾಸ.
 438. ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ.
 439. ಹಳೆಕನ್ನಡದ ಸಂಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರಗಳು. 1866
 440. ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ. ಕೇಶಿರಾಜ. 1872
 441. ಶಬ್ದವ್ಯೂತ್ಪತ್ತಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪೇಟಕರ, ಪಿ. ವಿ. 1880
 442. ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹವು. ಬೇವೂರ, ಆರ್. ಎಚ್. 1876
 443. ಶಾಂತಪ್ಪನು ಸಿಟ್ಟಪ್ಪನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಕಥೆ. 1886
 444. ಶಾಂತಮ್ಮನೆಂಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯ ವೃತ್ತಾಂತ. 1892
 445. ಶಾಲಾ ನಿಘಂಟು. ಬುಛರ್, ಜೆ. 1899
 446. ಶಾಲಾ ನಿಘಂಟು. ಜಿಗ್ಲರ್, ಎಫ್. 1876
 447. ಶಾವಂತಿ ಪುಷ್ಪ. ಸೋನ್ಸ್, ಜೆಸುವಾನಂದ 1906
 448. ಮೂಲ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಪದ್ಧತಿ. ರಾವ್, ಕೆ. ರಾಮ. 1908
 449. ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ. (ಸಚಿತ್ರ) ಮಠ, ಬಿ. ವಿ.1932
 450. ಶೋಧನ ದಶಕ. 1903
 451. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಾಸುಂದರಿ ಠಾಕೂರ್.
 452. ಸಂಭಾಷಣ ವಾಕ್ಯಗಳು. 1878
 453. ಸಂಸಾರಕ್ರಮಗಳ ಪುಸ್ತಕವು. ಫ್ಲಟಿಕ್, ಜೆ. ಎಸ್. 1863
 454. ಹಿಂದೂದೇಶದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು. ಭಾಗ-1. ಫ್ಲೈಡರರ್, ಜೆ. 1919
 455. ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಲೆ. 1888
 456. ಸಂಸ್ಕøತ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕವು. ಭಾಂಡಾರಕರ, ಆರ್. ಜಿ.1891
 457. ಸಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಯಮ ಬೋಧಿನಿ. ನಿರೋಡಿಕರ, ಎಂ. ಎಸ್. 1913
 458. ಸಣ್ಣ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ. 1865
 459. ಸತ್ಯವಾದ ಅವತಾರವು. 1878
 460. ಸತ್ಯವೆಂದರೇನು ?. 1867
 461. ಸತ್ಯವೇದ ಬೋಧನೆ. ಭಾಗ-1. (ಅನುವಾದಿತ) 1887
 462. ಸತ್ಯವೇದ ಮುಕ್ತಾವಳಿ. 1892
 463. ಸತ್ತವರ ದೇಹಗಳು ಏಳುವುದು ನಿಜವೋ ?. 1899
 464. ಸತ್ಯವಾಗ್ದಾನಿ. (ಅನುವಾದಿತ) 1870
 465. ಸನ್ಮಾರ್ಗ ವಿಚಾರವು.
 466. ಸಾಮ್ಯತ್ರಯವು. 1846
 467. ಸಾಮ್ಯರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಭಾಗ- 1, 2.
 468. ಸಿಡಿಲನ್ನಾದರೂ ತಡಿಸುವ ಕೊಡೆ. 1894
 469. ಸಿರಿಯ ದಾರಿಯೂ ಧನ್ಯತೆಯ ನೆಲೆಯೂ. 1899
 470. ಸುಬೋಧ ವೃತ್ತಾಂತ ಮಾಲೆಯು. 1883
 471. ಸುಬೋಧಾಮೃತವು. 1894
 472. ಸುಭಾಷಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು. 1894
 473. ಸುರಾಪಾನಗಳ ಮೋಸ. 1910
 474. ಸುವಾಸಿನಿಯ ಗತಿ. ಅರುಣಾಚಲಮ್, ಎಫ್. ಎಚ್. 1915
 475. ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಡ್ ಬುಕ್. ಸಗರ, ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವ.1881
 476. ಸ್ವರ್ಗೊವೂ ಅದರ ನಿತ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ. 1898
 477. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರ. 1883
 478. ಹಣದ ವಿಷಯವಾದ ಪಾಠಗಳು. 1862
 479. ಹಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಿ. 1910
 480. ಹೃದಯ ದರ್ಪಣ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್.1850
 481. ಹಿಂದಕ್ಕೊ ? ಮುಂದಕ್ಕೊ ?. 1889
 482. ಹಿಂದು ಹುಡುಗಿಯ ವೃತ್ತಾಂತ. 1904
 483. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ.1904
 484. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಪಠ. 1860
 485. ಹಿಂದೂದೇಶದ ಚರಿತ್ರವು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1897
 486. ಹಿಂದೂದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1901
 487. ಹಿಂದೂದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸುಲಭ ಪಾಠಗಳು. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1902
 488. ಹಿಂದೂದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ.1901
 489. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವು. 1868
 490. ಹಿಂದೂದೇಶದ ವೃತ್ತಾಂತಸಾರವು. ಸೆಲ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್. 1893
 491. ಹೊಸ ಭೂಮಿತಿ ಭಾಗ- 1, 2. 1917
 492. ಹೈದರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನನೂ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾ. ಹ. 1898
 493. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ.1918
 494. ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗಿನ ಸುಲಭವಾದ ಕಥೆಗಳು.ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1917
 495. ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರವು. ಮಾರಿಸ್, ಹೆನ್ರಿ. 1869
 496. ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪವು. ಸೆಲ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್. 1893
 497. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹವು. ಗ್ರೇಟರ್, ಎ. 1870
 498. ಹಿಂದೂದೇಶದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರವು. ಬೇವೂರ, ಆರ್. ಎಚ್,
 499. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ. 1947
 500. ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಭೂಗೋಳ. ಉಕ್ಕಲಿ, ಎಂ. ಎಲ್.1883
 501. ಹೊಮ್ಯೊಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಮುಷ್ಟಿ. 1901
 502. ಹೊಸಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡಿ ಎಂಬ ಹೊಸಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವು.ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ, ಎಸ್. 1838
 503. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನೊಬ್ಬ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು. 1889
 504. ಹಿಂದೂ ಜನರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸವು. ಹಂಟರ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ . ಡಬ್ಲ್ಯೂ .1885
 505. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ನಿವಾಸಿ. ಲೀ-ವಾರ್ನರ್, ವಿಲಿಯಮ್.1900
 506. ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರುವ ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮ. 1875
 507. ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು. ಕಿಟೆಲ್, ಎಫ್. 1894
 508. ಕನ್ನಡ ಬಾಷಾ ವ್ಯಾಕÀರಣ. ಜೀಗ್ಲರ್, ಎಫ್.1882
 509. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ. ಕಿಟೆಲ್, ಎಫ್.1903
 510. ರೆವಿನ್ಯೂ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು. 1864
 511. ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು. ನರಸಿಂಗರಾವ್, ಉಳ್ಳಾಲ್. 1891
 512. ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೆಸರುಗಳು (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಕೀಸ್, ಜಿ. 1866
 513. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು. ಭಾಗ-2 ಫ್ಲೈಡರರ್, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯೆಲ್. 1912
 514. ಅರಸು ಮಗ ಉಂಗಿಲದ ಸಾಮ್ಯ . 1889
 515. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - ತುಳು ಶಬ್ದಕೋಶ. ಮೆನ್ನರ್, ಎ. 1888
 516. ಎಂಕ್‍ಲಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಉಂಡು.
 517. ಕರ್ತವ ಸೇವಕೆರೆ ಮಾನಸಾಂತರಲಾ ಅಕುಳೆ ಸೇವೆಲಾ. 1901
 518. ಕಳುವೆ ವೀರಪ್ಪನ ಮಾನಸಾಂತರ. 1909
 519. ಕೀರ್ತನೆಳು. 1863
 520. ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ದಿ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿನವು / ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ದಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ದು:ಖ.1873
 521. ಕ್ರೈಸ್ತಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ಪಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಗ್ ಆಪಿನಿ ಯೆಂಚ. ?.1899
 522. ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಜೋಕುಳು ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿ ವಚನಲಾ ಗೀತಲಾ. 1901
 523. ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಮಳ್ತ್‍ದ್ ಮಾರುನವು ಸಮಾದುಂಡಾ ?. ಮೆನ್ನರ್ , ಎ. 1878
 524. ಗಲಾತ್ಯೆರೆಗ್- ಪ್ರಕಟಣೆ.
 525. ಗುಡ್ಡೆನ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ಪಾಡುನ ವಿಶ್ವಾಸ.1907
 526. ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ. 1890
 527. ತುಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕೋಶ. ಮೆನ್ನರ್, ಎ.1886
 528. ತುಳು ಗೀತೊಳು.1874
 529. ತುಳು ಜೋಕುಳೆ ಗೀತೊಳು. 1878
 530. ತುಳು ಪಾಠಾಳೆ ರಡ್ಡನೇ ಪುಸ್ತಕ. 1878
 531. ತುಳುವೆರೆಡ್ ನಡಪು ಭೂತ ಸೇವೆ. 1891
 532. ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ. ಬ್ರಿಗೆಲ್, ಜೆ. ಜೆ. 1872
 533. ತೌಳವ ಗಾಥಾ ಮಂಜರಿ ಅಂದ್‍ಂಡ ಸಾರ ತುಳು ಗಾದೆಳು.
 534. ದೃಡೀಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. 1885
 535. ದೃಡೀಕರಣದ ವಿಷಯೊಡು. 1897
 536. ದಿನದಿನತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಳು. 1869
 537. ದಾನಿಯೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಪುಸ್ತಕ. 1912
 538. ದೆತ್ತೊಣುನೆಡ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನವೇ ಎಡ್ಡೆ.1909
 539. ದೇವಾರಾದನೆದ ಕ್ರಮ. 1859
 540. ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ.1885
 541. ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ಎಲ್ಯ ಕಥೆಳು. 1879
 542. ದೇವೆರೆನ್ ನಂಬಿನಾಯಗ್ ಇಂಬು ನಂಬಂದಿನಾಯಗ್ ಅಂಬು. 1903
 543. ನಮ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಲ್ ಸುವಾರ್ತಾಮಾನೊಳು. 1885
 544. ನಮ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 1846
 545. ನಮ ರಾಗೊಳು. 1948
 546. ನೀತಿ ವಚನೊಳು ಅಥವಾ ಗಾದೆಳು. 1890
 547. ಪರ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಕಥೆಳು. 1862
 548. ಪರಲೋಕ ಮಹಿಮೆಡ್ ಶೇರಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ತನ ಸಭೆಟ್ ನಡಪುಡು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯೊಡು. 1900
 549. ಫ್ಲಟಿಕ್ ದೊರೆ ಬರೆದ್ ಕೊರಿ ಸಂಸಾರದ ಕ್ರಮೊಳು. 1860
 550. ಪಾಡ್ದನೊಳು. ಮೆನ್ನರ್, ಎ. 1886
 551. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್‍ಗ್ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೊಡುಪ್ಪು ಸೌವಾರ್ತಿಕ ಸಭೆತ್ತ ಕಟ್ಟ್. (1900 ಇಸವಿಡ್ ತಿದ್ದಿನವು) 1903
 552. ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಯೆಡ್ಡೆ ವರದಿ. 1886
 553. ಮೋಸೆನವು ರಡ್ಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಡೋಣವು. 1909
 554. ಯಾನ್ ಅಳೆಗ್ ಪಗೆ ಬೂಟಂದೆ ಕುಳ್ಳಯೆ . 1909
 555. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶ್ರಮೆಳೆ ವರ್ತಮಾನ. 1896
 556. ಯೋನ ಪುಸ್ತಕ . 1900
 557. ರಕ್ಷಣೆದ ಕ್ರಮತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತ್‍ದ್ ದೆತ್ತಿ ವಚನೊಳು. 1867
 558. ಲೂಕ - ಕೊರಿಂತ್ಯೆರೆಗ್.
 559. ಸಹಸ್ರಾರ್ದ ತುಳು ಗಾದೆಳು. 1874
 560. ಸ್ವರ್ಗೊಯಾತ್ರೆ. ಬುನ್ಯನ್, ಜಾನ್. 1901
 561. ಸೇಂಕಿ ಗೀತೊಳು.
 562. ಹಿಂದು ಸ್ಥಾನೊಡುಲಾ ಆಫ್ರಿಕಡ್‍ಲಾ ಉಪ್ಪಿ ಬಾ. ಮಿ. ಸುವಾರ್ತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಳೆ ಕ್ರಮೊಳು.
 563. ಪೌರತನ ತರಬೇತಿ. ರಮಣ, ಕೆ. ವಿ. 1954
 564. ಹೋಶೇಯ - ಮಲಾಕಿ. 1924
 565. ಯೆಹೋಶುವನು-ಎಸ್ತೇರಳು 1918
 566. ಯೇಶಾಯನ ಪ್ರವಚನಗ್ರಂಥ.1920
 567. ಸತ್ಯವೇದದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು. 1894
 568. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ವೇದಾಂಶವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಭಾಗ-2. ಜೋಸಿಯ, ಸಿ. ಎ. 1949
 569. ಮತ್ತಾಯನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ. 1949
 570. ಅಂಗ ಕರ್ತನಾಗಿಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಲೂಕ ಬರೆದದ್ದು. 1852
 571. ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ. 1944
 572. ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತಕೃತ್ಯಗಳೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸತಕ್ಕ ರೀತಿಯು. ಶೋಸ್ಸರ್, ಎ.1928
 573. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪ್ರಕಟನೆ. ಆನಂದಮೂರ್ತಿ, ಎಂ. 1957
 574. ಅಪೊಕ್ರಿಫ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮಾರಾ, ಶಾಮಣ್ಣ. (ಅನು.) 1961
 575. ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಷಾನಾಮೃತವು. ಮಾರಾ, ಶಾಮಣ್ಣ. (ಅನು.) 1956
 576. ಎಕ್ಲೇಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಸ್ ಅಥವಾ ಸಿರಾಖನ ಮಗನಾದ ಯೆಷೂವನ e್ಞÁನಾಮೃತವು. ಫರ್ತ, ಸಿ. ಬಿ. (ಅನು.) 1956
 577. ಬಾರೂಕ - ಮಕ್ಕಬಿಯರು. 1960
 578. ರೋಮಾಯ ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಬೋಧನೆಗಳ ವಿಮರ್ಶನೆ. ಹಾರೆಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯು . ಪಿ. 1940
 579. ರೋಗವು ದೇವರಿಂದಲೋ ದೆವ್ವದಿಂದಲೋ ?. ದಾವೂದ್, ಎಮ್. ಎ. 1941
 580. ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಕ್ಯಾಂಬಲ್, ಡಬ್ಲ್ಯು . ಎಚ್. 1920
 581. ಶ್ರಮಾವಾರದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶ್ರಮಾಚರಿತ್ರೆಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೂ. 1965
 582. ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಯ ದಿನ ಪೈ , ಗೋವಿಂದ. 1948
 583. ಕ್ರೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶ್ಲಿಂಕ್ , ಇ. 1939
 584. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರಗಳು. 1969
 585. ರೋಮನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನರಕದ ಸಿದ್ದಾಂತ. ಹಾರೆಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯು . ಪಿ. 1940
 586. ಸರ್ವಸಮಾನ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯೂ ರೋಮ್ ಸಭೆಯೂ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರವು. ಹಾರೆಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯು . ಪಿ.
 587. ಮೋಶೆಯೂ ಯೇಸುವೂ . ಅನ್ಸನ್, ಸಿ. ಎಸ್. 1948
 588. ಬಾಲಕ ಜೇಸುವಿನ ಸಂತ ತೆರೇಜರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಿರಿಯ ದಾರಿ. ಸಲ್ದಾನ, ಜಿ. ಯಲ್. 1960
 589. ಸುವಾರ್ತಾ ಸೇವಾ ಸಂಗೀತಗಳು. 1953
 590. ಸಭೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತಾನುಭವ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪಾಠಗಳು. ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆ , ಇ. 1967
 591. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. 1967
 592. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮನೆವಾರ್ತೆಯ 7 ಸೂತ್ರಗಳು. ಲಿಂಡ್‍ಹಾಲ್ಮ , ಪೌಲ್. 1965
 593. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮನೆವಾರ್ತೆಯ 7 ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳು. ಲಿಂಡ್‍ಹಾಲ್ಮ , ಪೌಲ್. 1966
 594. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾಲಯ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ.1937
 595. ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇವರ ದಾನವು.
 596. ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳು. 1967
 597. ಮಾರ್‍ತೋಮ ಸಭೆಯ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು. 1974
 598. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತೋಲಿಕ ಸಭೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾತ್ರಿಭೋಜನವೂ ರೋಮ್ ಸಭೆಯ ಮಿಸ್ಸಯಾಗವೂ. ಹಾರೆಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯು . ಪಿ.
 599. ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಸಂಘದ ಪಾರುಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಿಯ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳ ಕ್ರಮ, 1898
 600. ಪೈಪಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕವು. 1934
 601. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವರದಿ 1968
 602. ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶ್ಯನಿನ ಸಂಯಕ್ತ ಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ. 1947
 603. ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ಮೊದಲಾದ ಕಥೆಗಳು. ಮೆಕ್‍ಗಾವ್ರನ್, ಗ್ರೇಸ್.
 604. ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠಮಾಲೆ 1964
 605. ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆ. ಕರುಣಾಕರ, ಕೆ. ಆರ್. 1930
 606. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಯೋಸಿಸಿನ ಘಟನೆಯು. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಯೋಸಿಸ್ (ಪ್ರ.) 1957
 607. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ. 1965
 608. ಚರ್ಚ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಸಭೆಗಳ ಐಕ್ಯದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು. 1942
 609. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಫೀಗಳ ನಿಯಮಗಳು. ಆಳ್ವ , ಕೆ. ಎಸ್. 1960
 610. ಕರ್ಣಾಟಕ ಬಾಲಬೋಧೆ. ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2. 1934
 611. ಕನ್ನಡ ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ. ಕಿಣಿ, ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ. 1936
 612. ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿe್ಞÁನ ಪಾಠಗಳು. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ.1935
 613. ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿe್ಞÁನ ಪಾಠಗಳು. 1936
 614. ಸುಲಭ ಲಘು ವಿe್ಞÁನ. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ 1955
 615. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಪಟಗಳ ಕೈಪಿಡಿ. ಮಾಬೆನ್, ಜಿ. ಎಸ್. 1931
 616. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಠಾವಳಿ. ಕಿಣಿ, ಕೆ. ವಾಸುದೇವ. 1960
 617. ಸಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕುಲಕರಣಿ, ಏ.ಜಿ. 1964
 618. ನೂತನ ಸಮಾಜ ನೀತಿ. ಶೆಟ್ಟಿ , ಕೆ. ವಿಟ್ಠಲ (ಮು.) 1940
 619. ನೂತನ ಸಮಾಜ ನೀತಿ. ಶೆಟ್ಟಿ , ಕೆ. ವಿಟ್ಠಲ (ಮು.)
 620. ಕನ್ನಡ ಕೋಪಿ ಪುಸ್ತಕ. ನಂ. 4. 1942
 621. ನೂತನ ಲಘು ಗಣಿತ. ನಾಯಕ್, ಕೆ. ಕೇಶವ. 1951
 622. ನವೀನ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಕಗಣಿತ. ರಾಜಗೋಪಾಲನ್, ಟಿ. ಎಸ್. 1955
 623. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ. ರಾವ್, ಟಿ. ಮಂಗೇಶ.1929
 624. ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿe್ಞÁನ. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ. 1939
 625. ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ . ರಾವ್, ಟಿ. ಮಂಗೇಶ. 1929
 626. ನೂತನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ .ಬಾಳಿಗಾ, ದಾಮೋದರ. 1950
 627. ಭೂವಿವರಣೆಯ ಮೊದಲನೆ ಪುಸ್ತಕ. ಬಾಳಿಗ, ನಾರಾಯಣ ರಾಘವ. 1930
 628. ಭೂಮಂಡಲ ಬೋಧಿನಿ. ಕುಲಕರಣಿ, ಏ.ಜಿ. 1955
 629. ಒಂದನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು. 1935
 630. ಮೂರನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆ, ಕೆಂಚಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿಂಡರೆಲ್ಲ. 1935
 631. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳು. ಅಂಗಡಿ, ಜಿ. ವಿ. 1957
 632. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ. ಭಾಗ-3 ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್. ಜಿ.
 633. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಿನಿ. ಶರ್ಮ, ಎಚ್. ನಾರಾಯಣ 1956
 634. ಸುಲಭ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿe್ಞÁನ. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ 1952
 635. ಪ್ರೌಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿe್ಞÁನ. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ 1961
 636. ನೂತನ ಲಘು ವಿe್ಞÁನ. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ 1939
 637. ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿe್ಞÁನ. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ 1946
 638. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಲಘು ಗಣಿತ. ನಾಯಕ್, ಕೆ. ಕೇಶವ. 1949
 639. ಗಣಿತ ಬೋಧಿನಿ. ಮನಗೋಳಿ, ಎ, ಬಿ. 1954
 640. ಸಂಸ್ಕøತ ಬಾಲವ್ಯಾಕರಣ 1894
 641. ನೂತನ ಬಾಲ ವ್ಯಾಕರಣ. ರಾವ್, ಉಗ್ರಾಣ ಮಂಗೇಶ. 1951
 642. ಸಂಸ್ಕøತ-ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿಪೇಠಕರ, ರಾವಸಾಹೇಬ ಪಾಂಡುರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ.1923
 643. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರೇಟರ್, ಬಿ. 1884
 644. ಸಂಸ್ಕøಥ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೀಪ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಗಾಯಿಡ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೆ. ವಿ. 1952
 645. ಲಘು ಕೋಶ. ಇಂಗ್ಲಿಷೂ ಕನ್ನಡವೂ. ವಾತ್ಸ , ಕ್ರಿಸ್ತಾನುಜ 1933
 646. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ನಿಘಂಟು. ಜೀಗ್ಲರ್, ಎಫ್. 1929
 647. ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕೊಂಕಣಿ ನಿಘಂಟು. ಮಫಿ, ಎ. ಎಫ್. 1883
 648. ಕನ್ನಡ ಕಯ್ಪಿಡಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ. ಮುಳಬಾಗಲ, ಕೈ. ವ. ಧೋಂಡೋ ನರಸಿಂಹ.1957
 649. ಕನ್ನಡ ಆರನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. 1955
 650. ಕನ್ನಡ ಅಯ್ದನೆಯ ಪುಸ್ತಕ 1957
 651. ಕನ್ನಡ ಒಂದನೆಯ ಪುಸ್ತಕ 1937
 652. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. 1937
 653. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು.- ಕಿಣಿ, ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ. 1940
 654. ಕನ್ನಡ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. 1941
 655. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕ.1941
 656. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. 1941
 657. ಕನ್ನಡ ಆರನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. 1942
 658. ಕನ್ನಡ ಆರನೇ ಪುಸ್ತಕ. 1927
 659. ಕನ್ನಡ ಏಳನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. 1955
 660. ಕನ್ನಡ ನೂತನ ಪಾಠಮಾಲೆ. ನಂಬಿಯಾರ್, ಯಮ್. ರಮಣ (ಸಂ.) 1947
 661. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಮಾಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಾಠಕ. 1951
 662. ಕನ್ನಡ ನೂತನ ಪಾಠಮಾಲೆ. ಎಂಟನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಕ. 1940
 663. ಕನ್ನಡ ಬಾಲಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಥಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ. 1959
 664. ಪ್ರೌಡಪಾಠಮಾಲಿಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ. ನಂಬಿಯಾರ್, ಮಾ. ರಾಮನ್ (ಸಂ.) 1931
 665. ಬುದ್ಧಿಯ ಕಥೆಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ. ದೇವುಡು. 1937
 666. ಬಳಕೆಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ- ರಾವ್, ಎಸ್. ಮುಕುಂದ. 1958
 667. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲಘು ಗಣಿತ. 3ನೇ ಫೋರ್ಮಿನವರಿಗೆ ನಾಯಕ್, ಕೇಶವ. 1950
 668. ಪದಾರ್ಥ ವಿe್ಞÁನ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಾವ್, ಟಿ. ಮಂಗೇಶ.1929
 669. ಫಲಪುಷ್ಪ. ಬಾಳಿಗ, ವರದರಾಜ. 1960
 670. ಶಾಲೆಯ ತೋಟ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಕ್ರಮ. ರಾಮಬ್ರಹ್ಮ , ಮ . 1919
 671. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳತೆಯ ಜಂತ್ರಿಯು. 1954
 672. ಮೌರ್ಯಸಿಂಹಾಸನ ಕಾಮತ್, ಎಮ್. ಎನ್. 1934
 673. ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ . ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕೆ. ಬಿ. 1936
 674. ಭಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿ ದಾಮಾಜಿಪಂತ. ಪೈ, ಜಿ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ. 1936
 675. ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ವಮೇದ ಸಂಗ್ರಹ. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್, ಎನ್. 1959
 676. ಸಾಹಿತ್ಯಮಣಿಮಾಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ. 1947
 677. ಡೋನ್ ಕ್ವಿಕ್ಸೊಟ್.1952
 678. ಶಂಬು, ಜಂಬು, ಡಂಬು ಮತ್ತಿತರ ಕಥೆಗಳು.
 679. ಸಿಂಡರೆಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆ. 1952
 680. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥಾವಳಿ. (ಸುವಾಸಿನಿಯ ಸಂಗ್ರಹ) ರಾವ್, ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ. 1956
 681. ಯಶೋಧರ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ , ಕೆ. ಬಿ. 1929
 682. ಕಾದಂಬರೀ ಕಥಾಸಾರವು. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ , ಐ.1950
 683. ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧದ ರಸತರಂಗಗಳು. ಆಳ್ವ, ಏರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 1959
 684. ಹಿತೋಪದೇಶ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ , ಪಿ. ಸುಂದರ. 1932
 685. ಭೂಲೋಕ. ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಪರುಳೇಕರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಟ್ಠಲ 1936
 686. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು. ಪರುಳೇಕರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಟ್ಠಲ 1939
 687. ಭೂವಿವರಣೆ. ಒಂದನೆಯ ಸಂಪುಟ. ಸ್ಟಾಂಪ್, ಎಲ್. ಡಡ್ಲಿ . 1954
 688. ಭೂಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರವು. ಕೆಳಗಿನ ಇಯತ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್, ಇ. 1929
 689. ಹಿಂದೂದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂಗೋಳ (ಸಚಿತ್ರ) ಸ್ಟಾಂಪ್, ಎಲ್ಸಾ . ಸಿ. 1934
 690. ನಾರಾಯಣ ವಾಮನ ತಿಲಕ ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯು. ವಿನ್ಸ್ಲೊ , ಜೆ. ಸಿ. 1927
 691. ನೂತನ ಹಿಂದೂದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ. ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. 1930
 692. ಏಳನೆ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು. ಬಾಬು, ಎಮ್. 1929
 693. ಆರನೆ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು. ಬಾಬು, ಎಮ್. 1927
 694. ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಿನಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಕುಲಕರಣಿ, ಕೈ . ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ .1938
 695. ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಿನಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಳಿಕೆ ಕುಲಕರಣಿ, ಕೈ . ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ .1937
 696. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ , ಬಿ, ಯಸ್. 1937
 697. ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಿನಿ. ಶರ್ಮಾ, ನಾರಾಯಣ. 1938
 698. ಚಿತ್ರಮಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಬಾಲಕರ ಭೂಗೋಲ) ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ. 1934
 699. ಖಗೋಲವೈಚಿತ್ರ. ರಾವ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗೇಶ. 1930
 700. ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು. ಕಿಣಿ, ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಸಂ.) 1935
 701. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಲಘು ಗಣಿತ. ನಾಯಕ್, ಕೆ. ಕೇಶವ.1949
 702. ನವೀನ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಕಗಣಿತ. ರಾಜಗೋಪಾಲನ್, ಟಿ. ಎಸ್. 1950
 703. ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಿನಿ. ಕುಲಕರಣಿ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ . 1946
 704. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ರಮ. ನ್ಯೂಬಿಗಿನ್, ಲೆಸ್ಲಿ . 1969
 705. ಜಾಗತಿಕ ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಯ ದಿನಾಚರಣೆ. 1970
 706. ನಿಯೋಜಿತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ .
 707. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ. 1965
 708. ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮವು. 1970
 709. ದೃಷ್ಟಾಂತದರ್ಪಣ. ಸಿಂಗ್, ಸಾಧು ಸುಂದರ.1929
 710. ಯೇಸುವಿನ ಸಾಮ್ಯಗಳು. ಸ್ಕೋಪ್, ವಿಲ್‍ಫ್ರೆಡ್.
 711. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಳು ಬೋಧನೆ. ಕನವಳ್ಳಿ, ಪಿ. ಎಸ್. 1999
 712. ಪೌಲನ ಬಾಳು ಬರೆಹಗಳು. ಹಡ್ಸನ್, ಡಿ. ಎಫ್. 1966
 713. ದೈವೋಕ್ತಿಗಳು. ಮೇಸನ್, ಡಿ. ಎಚ್. 1 1970
 714. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶದಾಯಿನಿ. ಭಾಗ-1. ಥೊಬರ್ನ್ , ಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ .
 715. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶದಾಯಿನಿ. ಭಾಗ-2 ಥೋಬರ್ನ್ , ಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ .
 716. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶದಾಯಿನಿ. ಭಾಗ-3 ಥೋಬರ್ನ್ , ಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ .
 717. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅರ್ಥವೂ ಸಾಧನೆಯೂ. ಗ್ರೆಹಾಮ್, ಕ್ಯಾರಲ್ 1972
 718. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ. ಫರ್ತ್, ಸಿ. ಬಿ. 1972
 719. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನಶ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ. ಬಂಗೇರ, ಆರ್. ಎಸ್.
 720. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರ. ಭಾಗ-2 ವಾರ್ಡ್, ಎ, ಮಾರ್ಕಸ್. 1974
 721. ಸತ್ಯವೇದ ವಿದಯಾರ್ಥಿಯ ನಕಾಶಮಾಲೆ. ಮಾರಾ, ಎಸ್. ಎ. 1968
 722. ಪಾಲೆಸ್ತೀನೂ ಸತ್ಯವೇದವೂ . ಬೇಲಿ, ಡೆನಿಸ್. 1970
 723. ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೂತ್ರ ಬೋಧಿನಿ. ಫರ್ತ್ , ಸಿ. ಬಿ. 1961
 724. ಯೇಸು ಮಳ್ತಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ. 1900
 725. ಪರ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಕುಳು. 1917
 726. ದೇವಾರಾಧನೆದ ಕ್ರಮ. 1945
 727. ಮೊಸೆನವು ದುಂಬುದ ಪುಸ್ತಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ . 1905
 728. ಅಪೋಸ್ತಲೆರೆ ಕ್ರಿಯೊಳು. 1920
 729. ಮಾರ್ಕ ಬರೆದ ಲೋಕರಟ್ಟಗನ ಕಥೆ (ಬಡಗ) 1866
 730. ನೂತನ ಪ್ರೌಢ ಪಾಠಮಾಲಿಕೆ. ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ (ಸಂ.) 1950
 731. ಕನ್ನಡ ಐದನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು 1929
 732. ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣ ವಾಕ್ಯಗಳು 1911
 733. ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ರತ್ನಮಾಲೆ. 1854
 734. ತುಳು ಪಾಠೊಳೆ ದುಂಬುದ ಪುಸ್ತಕ 1862
 735. ಕನ್ನಡ-ತುಳು-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಮಂಜರಿ. ಮಾಬೆನ್, ಆರ್. ಟಿ. 1915
 736. ದೇವೋಪಾಸನ ಪದ್ಧತಿ . (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು) 1945
 737. ಸಭಾಸೇವೆಗೆ ದೇವರ ಕರೆ.
 738. ಸುಶಾಂತಯಿ ಗೀತಾವಳಿ. 1955
 739. ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಾಲ್ಶ್, ಪೆಕೆನ್‍ಹಾಮ್ 1947
 740. ನಿನ ಬಚವುದ ಕುಂಟು ಒವು . 1909
 741. ಯೆನ ದೇವೆರ್ ಬಲ ಇತ್ತಿ ದೇವೆರ್. 1911
 742. e್ಞÁನ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ 1926
 743. ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠಕ. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ (ಪ್ರ.) 1897
 744. ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ (ಪ್ರ.)
 745. ಲೋಕ ಚರಿತ್ರವು. ಭಾಗ- 1 & 2 1854
 746. ರತ್ನಮಾಲೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಚನಗಳು. 1886
 747. ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶ್ಯನಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭೆಯ ಸವಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಧಿಯ ಕ್ರಮಸೂತ್ರಗಳು. 1968
 748. ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶ್ಯನಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ಕ್ರಮಗಳು.
 749. ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಬಾಸೆಲ್ ಸೌವಾರ್ತಿಕ ಮಿಶ್ಯನು- ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು. 19311
 750. ಹೊಮೆಯೊಪಥಿ ಔಷದಗಳು.
 751. ದೇವಾಚೊ ಪೂತು ಕ್ರಿಸ್ತಾಲೆ ಜನನ. ಮೆನ್ನರ್, ಅಗಸ್ಟ್. 1883
 752. ಭಕ್ತಿಸಾರ. 1920
 753. ಚೀಯೋನ್ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ರ್ಯಲೋಕಾಂದ ಮಹಾಲೋಕಗ ಪಯಣ್ಣೋದಪ್ಪಾಮೆ. ಕನಕ, ಜೆ. 1920
 754. ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾಳಿಗ, ದಾಮೋದರ. 1940
 755. ದೇವಾರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ (ಪರಿಷ್ಕøತ) ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ (ಪ್ರ.) 1938
 756. ಐಕ್ಹೆನ್‍ಫೆಲ್ಸಿನ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಹೆನ್ರಿಯು. ಸಮರ್ಥ, ಎಲ್. ಜೆ. 1924
 757. ಸಂಸ್ಕøತ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ. ಭಾಂಡಾರಕರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ 1926
 1. ಬಡಗ ಅಂಗ ಕರ್ತಾ‍ನಾಗಿಬ್ಬ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಪುಸ್ತಕಲೂಕ
 2. ಬಡಗ ಜೋನ್ಹ
 3. ಬಡಗ ಮನ ಕನ್ನಡಿ
 4. ಬಡಗ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನ ಕಥೆ೧೮೯೬ ಮಾರ್ಕ
 5. ಬಡಗ ಜಿಯಾನ್ ಕನಕ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.mundus.ac.uk/cgi-bin/search?coll_id=1220&inst_id=45&keyword=Asia[dead link]
 1. Basel Mission Press, Mangalore, 1937.
 2. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಕುಡ್ಲಟ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡೋಲೆನಾ ಪಟ
 3. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ತಾ ಪಟಕುಲು