ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಾಡ ನರಮನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಾಡ ನರಮನಿ

ಕಾಡ ನರಮನಿ ನೆನ್ನ್ ಉರಿಯೋಲ್, ಕಾಡುಪಾಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಜೀ ಎಲ್ಯ ದೇಹರಚನೆ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಡುಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಗು ತಿರ್ಗುನ ಜೀವಿ. ಕಾಡುಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಬಜೀ ಪಾಪದ, ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವೊ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನದ ಜೀವಿ. ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಕಾಡ್‍ದ ಬಾಲೆ ಪಂದ್ ಪುದರ್‌ಲಾ ಉಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಗ್ಲಿಷ್'ಡ್ slender loris ಅತ್ತುಂಡ Slow loris (genus Nycticebus) ಪಂದ್, ಕನ್ನಡಡ್ ಕಾಡುಪಾಪ, ತುಳುಟ್ಟು ಕಾಡ್ ನರಮನಿ ಅತ್ತುಂಡ ಉರಿಯೋಲ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಜೀವಿ ಉರಿ ತಿನ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ಉರಿಯೋಲ್ಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ತೂಯೆರೆ ಮನುಷ್ಯೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಮಲೆಕನೇ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಲೆಕ ಬುಲಿಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಕಾಡ ನರಮನಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸೆ.ಮೀದಾತ್ ಎಲ್ಯ ಬೀಲ ಇತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕ್ ಉರುಟು ಮಂಡೆ, ಇರತ್ತ ಆಕಾರೊದ ಮುಸುಂಟು, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣ್, ಎಲ್ಯ ಕೆಬಿ, ಕಾರುರ್ದ್ ಎಲ್ಯ ಕೈ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪ್ಪುನು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಯಂಕರ ಉದಾಸೀನ ಜೀವಿಯಾಯಿನ ಕಾಡುಪಾಪ ಮಂಗನ ಜಾತಿ ಆಂಡಲಾ ಐತಲೆಕ ಚುರುಕಿಪ್ಪುಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ ಮಂಗಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ ಮರರ್ದ್ ಮರಕ್ಕ್ ಲಾಗೆರ್ಲಾ ಆಪುಜಿ. ತನ್ನ ಉದ್ದದ ಕೈನ್ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕ್ ಪತ್ತುದು ಮೆಲಾನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಕ್ ಪೋಪುಂಡ್. ಎಚ್ಚಾದ್ ಬೆದ್ರ್ ಪುಂಡೆಲ್, ಬೇವು, ಅಕೇಶಿಯಾ, ನೀಲಗಿರಿ, ಜತ್ರೋಪ ಮರ, ಆಲದ ಮರ, ಪುಲಿತ್ತ ಮರಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ‘ವಿ’ ಆಕಾರದ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್'ದ ನಡುತ ಮಾಂಟೆಡ್ ಎಚ್ಚ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುಂಡು.

ಉಂದು ಪರ್ಂದ್, ಕಾಯಿ, ಕೀಟ, ಜೀರುಂಡೆ, ಮಿಡತೆ, ಪಲ್ಲಿ, ಉರಿ(ಪಿಜಿನ್), ಪಕ್ಕಿದ ಕೆತ್ತಿ ಇಂಚ ಸುಲಾಬೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನೆನ್ ಪೂರಾ ತಿಂದ್ ದ್ ಕಾಡುಪಾಪ ಬದುಕುಂಡು.

ಅಬ್ಬೆಸ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಡುಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಡುಪಾಪಗ್ ಐತ ಪಡಿಕೆನ್ ತನ್ನ ಮೈಕೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೂಜುನ ಅಬ್ಬೆಸ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಉಮಿಲ್, ಕೀಟೊರ್ದು ಉಪದ್ರ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು. ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ದೆಂಗ್ ದ್ ಕುಲ್ಲರೆ ತೂಪುನ ಈ ಜೀವಿ ಐಕ್ ಅಪಾಯ ಉಂಡುಂದ್ ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕೈನ್ಲಾ ದೆರ್ತುದು ಶರಣಾಪುಂಡು.

ವಿಷತ್ತ ಜೀವಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒರೊಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅತ್ತುಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ನಿನ್ ಮಂಗಲೆಕ ಬಂಜಿದಡಿತ್ ಪತೊಂದು ಸಾಂಕುಂಡು. ನೆತ್ತ ಮೈಟ್ ವಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಅಪಾಯ ಉಂಡುಂಡ ಅವು ತನ್ನ ಮೊಣಕೈತಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಚ್ಚೆನ್ ಬಾಯಿಗ್ ಅಂಟದ್ ತುಚ್ಚುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕಾಡುಪಾಪಗ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡೇ ವಿಷ ಇಪ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ(ಬಿಸಿರಕ್ತ) ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂದ್ ಪುದರುಂಡು. ಅಂಚ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮನುಷ್ಯೆ ಸೈಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಾ ಉಂಡು.

ನಂಬಿಕೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆದಿವಾಸಿ ಜನಕುಲು ಈ ಪ್ರಾಣಿಡ್ ವಿಸೇಸ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಂದು ನಂಬುವೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ, ಕೆಲವು ಸೀಕ್‌ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಮಾಸ ಮರ್ದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೆರ್ದ್ ತಿನ್ಪೆರ್. ಎಚ್ಚ ಪಂಡ ೧೫ ವರ್ಸ ಬದುಕುನ ಈ ಜೀವಿದ ಜೀವನೊ ಕ್ರಮತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೊನುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿಜೆರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಎಚ್ಚ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಡನರಮನಿ ಸಂತತಿ ಅಳಿಯೊಂದುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]