ಕಾರವಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಾರವಾರ
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಖ್ಯಪೇಂಟೆ
ಸಮುದ್ರದ ಬರಿತ ದೇಕಿ
ಸಮುದ್ರದ ಬರಿತ ದೇಕಿ
ದೇಶಭಾರತ
ರಾಜ್ಯಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಕಾರವಾರ ಕಡಲ ಕರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಾರವಾರ ಕಡಲ ಕರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕಾರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ಅರಬೀ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಸ್ವಾಬಾವಿಕವಾಯಿನ ಬಂದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇಂಟೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಾಲೂಕುಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಕಾರವಾರ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕಾದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಬಂದರುಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಣಂಬೂರುದ - ನವ ಮಂಗಳೂರು - ಬಂದರುಡುರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ರಡ್ಡನೆತ ಸ್ಥಾನೊಡು ಕಾರವಾರ ಬಂದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ರಬೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರೆರ್ ಕಾರವಾರದ ಕಡಲಕರೆತ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಭಾವಾವೇಶೊಡು ಕಾರವಾರ ಕಡಲ ಬರಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇಂದ್ ಪುಗರ್ದಿನ ಪದ್ಯ ಬರೆತಿನ ವೃತ್ತಾಂತ ಉಂಡು. ರಬೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರೆರ್ 1882 ಡು ಕಾರವಾರದ ಕಡಲ ಕರೆಕ್ ಬೇಟಿ ಕೊರಿನ ನೆನಪುಗು ಮುಲ್ಪದ ಕಡಲಕರೆತ ಒಂಜಿ ಭಾಗೊಗು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಇಂದ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಅವೆ ಕಡಲ ಕರೆತ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗೊನು ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್ ಇಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕಾರವಾರ : ಪುದರ್ದ ಮೂಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರವಾರದ ಪೇಂಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತಿನಿ 1857ದ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆದ ಬೊಕ . ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಕಾರವಾರ ಪೇಂಟೆನ್ ಬುಳೆಪಾಯೆರ್ ಇನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು.ಅಯಿಡುದು ದುಂಬು ಕಡವಾಡ, ಕೋಣಿ,ಬಾಡ, ಕೋಡಿಬಾಗ್,ಕಾತಿನ್ಕೋಣ ,ಸುಂಕೇರಿ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮೊಲು ಇತ್ತಾ ಇನ್ಪೆರ್. ಕಡವಾಡ ಇನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತೆದ ಕಾರವಾರದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗೊಡು ಉಂಡು. ಈ ಕಡವಾಡ ಇನ್ಪಿನ ಊರುದ ಪುದರುನೆ ಕಾರವಾರ ಇಂದ್ ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದಾವರೆ ಪೇಂಟೆದ ಪುದರ್ ಕಾರವಾರ ಆಂಡ್ ಇನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಕಡವಾಡ ಇನ್ನಗ ಕಡೆತ (ಕೋಡಿದ) ವಾಡ (=ತಾಣ); "ವಾಡ" ಇನ್ಪಿನ ಸ್ಥಳವಾಚಕ ಇತ್ತಿನೆನ್ ದಾರವಾಡ, ಹಾರವಾಡ, ಶಿರವಾಡ, ಇನ್ಪಿನ ಉದರ್ಮೆಲೆಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಕಡವಾಡ ಇನ್ಪಿನ ಊರು ಕಾಳಿ ತುದೆತ ಬರಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ, "ಕಡ" ಇನ್ನಗ ತುದೆ ಕಡಪುನ ಜಾಗೆ ("ಮರಕಡ" , "ಕಡಪುಕರಿಯ" -ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊ) ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಾ ಉಂಡು.

ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರವಾರದ ಪೇಂಟೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಕಡಲ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ, ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಎತ್ತರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊದ ಸೆರಂಗುಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಾ. ಕಾರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಲ ಬರಿತ ಅಂಚನೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ (ಪಡ್ಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ)ದ ಕಾಡ ಗುಡ್ಡೆಲೆನ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪರಿಸರದ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣ. ಕಾರವಾರ ಪೇಂಟೆದ ಬಡಕಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಸಹ್ಯಾದಿ ಗಟ್ಟೊಲೆಡ್ ಬಿಡಿ ಇನ್ಪಿನವುಲು ಉಗಮವಾಪಿನ ಕಾಳಿ ನದಿ (ತುದೆ) 153 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಪರತೊಂದು ಅರಬಿ ಕಡಲುಗು ಸೇರುಂಡು.

ಕಾರವಾರ ಪೇಂಟೆದ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗೊಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆದ್ದಾರಿ 66 ಡು ಪದಿರಾಡ್ (12) ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೊಡು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡುದು ಕಾರವಾರೊಗು ಉಪ್ಪುನ ದೂರ 520 ಕಿಲೊಮೀಟರುಲು. ಕುಡಲಡ್ದ್ ಕಾರವಾರೊಗು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆದ್ದಾರಿ 66ಡು ಉಪ್ಪುನ ದೂರ 280 ಕಿಲೋಮೀಟರುಲು.

ನಗರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರವಾರ ನಗರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 10.9 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರುಲು. ಕಾರವಾರ ಪೇಂಟೆದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶೊಲೆನ ಪ್ರಕಾರ 1.5 ಲಕ್ಷ.

ಅಂಕಿಅಂಶೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರವಾರ ಬಂದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರವಾರ ಪೇಂಟೆದ ನೈಋತ್ಯ ಮರ್ಗಿಲುಡು ಕಡಲ ಬರಿತ ಬೈತಕೋಲ ಇನ್ಪಿನವುಲು ಕಾರವಾರದ ಸರ್ವಋತು ಬಂದರು ಉಂಡು. ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಬಂದರು ವಿಭಾಗೊದ ಆಡಳಿತೊಗು ಸೇರ್ದುಂಡು.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಡ್ ಈ ಬಂದರುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು.

ಐ. ಎನ್. ಎಸ್. ಕದಂಬ: ಕಡಲ ಪಕ್ಕಿ ನೌಕಾನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರವಾರ ಬೊಕ ಅಂಕೋಲಾ ಪೇಂಟೆಲೆನ ಗೋಡುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆದ್ದಾರಿ 66 ಸಾದಿದ ನಡುಟು ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಸುಮಾರಾದ್ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೊಕ 45 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಐ.ಎನ್.ಎಸ್ (INS) ಕದಂಬ ಇನ್ಪಿನ ಭಾರತದ ಮಲ್ಲ ನೌಕಾ ನೆಲೆ ಆವೊಂದು ಉಂಡು. ಈ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆ ಯೋಜನೆದ ಸುರುತ ಮಜಲುಗು "ಕಡಲ ಪಕ್ಕಿ" (ಸೀ ಬರ್ಡ್: Sea- bird) ಇನ್ಪಿನ ಪುದರು ಕೊರ್ತೆರ್. ಈ "ಕಡಲ ಪಕ್ಕಿ" ಯೋಜನೆ 1989 ಇಸವಿಡು ಸುರುವಾದ್ 2005 ಮೇ ತಿಂಗೊಳುಡು ಮುಗಿದ್ ೩೧-೫-೨೦೦೫ ದಾನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕಡಲ ಪಕ್ಕಿ ಯೋಜನೆಗ್ ಆತಿನ ಕರ್ಚಿ ರೂ.2629 ಕೋಟಿ.

ರಡ್ಡನೆ ಮಜಲುದ ಯೋಜನೆ 2016 ಇಸವಿಡ್ ಸುರುವಾತ್ಂಡ್. ಈ ಯೋಜನೆದ ಮಜಲು 2022 ವರ್ಷೊಗು ಮುಗಿವುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು. ಈ ರಡ್ಡನೆ- ಎ ಮಜಲುದ ಅಂದಾಜಿ ಕರ್ಚಿ ರೂ 19,600 ಕೋಟಿ ಇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬೈದುಂಡು. ಅಯಿಡುದು ಬೊಕದ ಮಜಲು ರಡ್ಡನೆ- ಬಿ ಯೋಜನೆ ಈ ವರ್ಷ (2017) ಸುರುವಾದ್ 2022 ವರ್ಷೊಗು ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಇನ್ಪಿನ ಮಅಹಿತಿ ಉಂಡು.

ಇತ್ತೆದ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಐ.ಎನ್.ಎಸ್ ಕದಂಬ ಭಾರತ್ ಮೂಜನೆಯ ಮಲ್ಲ ನೌಕಾ ನೆಲೆ. ದುಂಬಾಗ್ ರಡ್ಡನೆಯ ಬಿ ಮಜಲುದ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯಿನ ಬೊಕ ನೌಕಾ ನೆಲೆಟ್ 50 ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಲೆನ್ ಉಂತಾವುನಾತ್ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅದಗ ಉಂದು ಭಾರತದ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಾಯಿ ವಿಶ್ವದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೌಕಾ ನೆಲೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಕದಂಬ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಯಿನ ಬೊಕ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಸಿಬಂದಿಲು ಬೊಕ ಅಕಲೆನ ಕುಟುಮೊಲು ಮುಲ್ಪ ನಿಲೆಯಾಪಿನ ಕಾರಣ ಮಾತಾ ಸೌಲಭ್ಯೊಲು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನ ಉಂಡು.

ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಐ.ಎನ್.ಎಸ್.ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಲು ಈ ಕದಂಬ ನೌಕಾ ತಾಣೊಡು ನಿಲೆಯೂರುವಾ.ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೋರ್ಪೀನ್ ಸಬ್ಮೆರಿನುಲು (Scorpene submarines) ಮುಲ್ಪ ಉಂತುವಾ.

ಕೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರವಾರ ಪೇಂಟೆಡುದು ರಸ್ತೆಡು ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಪೋಂಡಾ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಊರು ಕೈಗಾ. ಈ ಊರುಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾತ್ಂಡ್. ಕೈಗಾ ಅಣು ಕೇಂದ್ರೊಡು ನಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಾಖೆಲು ಇತ್ತುದು ಒಟ್ಟುಗು 880 ಮಿಲಿವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು. ತಾರಪುರ (1400 ಮಿಲಿವಾಟ್) ಬೊಕ ರಾವತ್ ಭಟಾ (1180 ಮಿಲಿವಾಟ್) ಅಣು ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ ಬೊಕ ಕೈಗಾ ಭಾರತದ ಮೂಜನೆಯ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಆದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯೊಲೆಗ್ - ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳು ನಾಡು, ಕೇರಳ ಬೊಕ ಪುದುಚೇರಿ ಲೆಗ್- ಮುಲ್ತುಡುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆವೊಂದು ಉಂಡು.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1. https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Kadamba

2.https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiga_Atomic_Power_Station

3.https://www.power-technology.com/projects/kaiga-station/

ಕಾರವಾರ - ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾರವಾರ&oldid=137290"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು