ಕೊಡವ ಬೂಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್, ಚರಿತ್ರೆನ್, ಸಾಹಿತ್ಯೊನು, ಜಾನಪದೊ ಸಾಹಿತ್ಯೊನು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನೊನು, ವ್ಯಾಕರಣೊನು, ಶಾಸನೊಲೆನ್, ಛಂದಸ್ಸ್‌ನ್ ತೆರಿಯೆರಾದ್ ಏತೋ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ದ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ಮುಟ್ಟೊ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್‌ದೊ. ಅವೆನ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯೊನು ನಮೊ ಮಾಲ್ತೊನುಗೊ. ಇಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಆ ಬೂಕುಲೆನ ಪರಿಚಯೊನುಲಾ, ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆನ್, ಕವಿಕ್ಲೆನ್, ಮಾಂತ ಬರವುದಕ್ಲೆನ್ಲಾ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕೊಡವ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆಗ್, ಕೊಡವಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಸಂದುನ ಪುಗರ್ತೆ ಆವು. ಅಂಚಾದ್ ಕೊಡವಗ್ ಸಂಬಂಧೊ ಪಡೆಯಿನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗೊ ಮಾಲ್ತೊಂದು, ಕೊಡವ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟುಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಯರ ಆಪುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ೧೯೯೮ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಕೊಡವ ಸಬ್ದೊಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಅರ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಪುಸ್ತಕಂದ್ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದ್ಂಡ್.

ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂಕ್‍ದ ಪುದರ್ ದಿನಾಂಕೊ ಸಾಹಿತಿಯೆರ್‍ ವರ್ಗೊ ಪ್ರಕಾಶಕೆರ್
ಕೊಡಗಲ್ ಕಾಡ್ ಮರ ೨೦೦೭-೦೯-೧೬ ಕರವಟ್ಟಿರ ಬಿ ಐಯ್ಯಣ್ಣ ಲೇಖನೊಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಪರಸೊತ್ತ್ ಪಾಷಾಣ ೨೦೦೫-೦೪-೧೧ ಕೋಳೆರ ರೇಖಾ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು ೧೮೬೯ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಏ ಕಾವ್ಯೊಲು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್, ಮಂಗಳೂರು
ಕೊಡವ ಪದ್ದತಿ ೨೦೦೮-೦೫-೧೯ ಪಳಂಗಂಡ ಕೆ ಚಂಗಪ್ಪ ಲೇಖನೊಲು ಸಂಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ
ಕೊಡವಡ ಆದಿಮೂಲ ೨೦೦೫-೦೬-೧೯ ಪುಗ್ಗೆರ ರಾಂಪ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಲೇಖನೊಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಪೆತ್ತವ್ವ-ಪಾಕುಞ್ಞಿ ೨೦೦೫-೦೮-೩೦ ಐನಂಡ ಎಂ ಧನು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಋಣ ೨೦೦೫-೦೯-೨೩ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಹರೀಶ್ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಕಡೇಕಾಲ ಆಚಾರ ೨೦೦೫-೧೦-೨೯ ಮೇವಡ ಶಂಭು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಕೊದಿ ಮೋಂವ ೨೦೦೫-೧೧-೨೮ ಕೋಳೆರ ರೇಖಾ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ನಾಡ್ ಮದ್ದ್ ೨೦೦೫-೧೨-೨೫ ಕರವಟ್ಟಿರ ಬಿ ಐಯ್ಯಣ್ಣ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಪೊಲಂಗೊತ್ತಿ ೨೦೦೬-೦೧-೨೭ ಮಂಡಿರ ಜಯಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಬೈತೂರಪ್ಪಂಡ ಮಹಿಮೆ ೨೦೦೬-೦೨-೨೮ ಪುಗ್ಗೆರ ಪಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಪಳೀಯ ತಕ್ಕ್ ಪೊನ್ತಕ್ಕ್ ೨೦೦೬-೦೩-೩೧ ಕೇಚಮಾಡ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ೨೦೦೬-೦೫-೨೭ ಬೆಂಜಾಂಡ ತಂಗಚ್ಚಿ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಅವ್ವಯ್ಯಂಡ ಎಳ್ತ್ ೨೦೦೬-೦೫-೨೭ ಕಟ್ಟೆರ ಅಕ್ಕಿ ಕುಞ್ಞಪ್ಪ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಕೊಡವ ಇಡ್ ಕೆಟ್ಟ್ ೨೦೦೬-೦೮-೨೬ ತೀತಿಮಾಡ ಬಿ ಮಾಚಯ್ಯ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಕೊಡವ ಪಡಿಮ ೨೦೦೬-೦೯-೨೩ ಪಾಲಂದಿರ ಪಿ ದೇವಯ್ಯ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ತೊಲೆಯಾರಡಾ ಪಚ್ಚೆ ೨೦೦೬-೧೦-೦೧ ಚೆಕ್ಕೆರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾವ್ಯೊಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಏಳ್ ಸುತ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ಕೆರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾವ್ಯೊಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ೨೦೦೬-೧೨-೦೨ ಬೆಂಜಾಂಡ ತಂಗಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಪಟ್ಟೋಲೆ ಪಳಮೆ ೨೦೦೬-೧೨-೧೭ ನಡಿಕೇರಿಯಂಡ ಐ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಒಲ್ಂಜ ಯೋಗ ೨೦೦೭-೦೧-೩೦ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಹರೀಶ್ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಎಳ್ತ್ ರ ಎಳೆ ೨೦೦೭-೦೨-೨೫ ವಿ ಮಹೇಶ್ ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಭೂಮಿ ಬಾಳೋ ಜಭ್ಭೂಮಿ ೨೦೦೭-೦೪-೨೩ ಬೊಳ್ಳಚಂಡ ಕಾಳಪ್ಪ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಪಳುವ ಮಾಲೆ ೨೦೦೭-೦೫-೩೧ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಬಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಬಾಲ ಕಥೆ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ತೆಳಿ ತೆಳಿ ನೀ ತೆಳಿ ೨೦೦೭-೦೭-೨೭ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಸ್ಯೊಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಕೊಡವ ಕೋಷ್ಠಕ ೨೦೦೭-೦೮-೩೧ ಐನಂಡ ಎಂ ಧನು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಕೊಡಗಲ್ ಕಾಡ್ ಮರ ೨೦೦೭-೦೯-೧೬ ಕರವಟ್ಟಿರ ಬಿ ಐಯ್ಯಣ್ಣ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಪಾಕುಞ್ಞಿಕ್ ಬೋಜಿಪೆದ ೨೦೦೭-೧೦-೧೬ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಚೆಕ್ಕೆರ ಬಿ ಮೊಣ್ಣಯ್ಯ ೨೦೦೭-೧೦-೧೬ ಅಜ್ಜಿನಿಕಂಡ ಮಹೇಶ್ ನಾಚಯ್ಯ ಆತ್ಮಕತೆಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸೃಷ್ಠಿ ೨೦೦೮-೦೨-೨೮ ಐಚೆಟ್ಟಿರ ಜಯಾ ಗಣಪತಿ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಷತ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]