ಕೊಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊಡೆ

ಬರ್ಸೊಗು ಬೊಕ್ಕ ದೊ೦ಬುತ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಬೊಡಾಪಿನ ಒ೦ಜಿ ವಸ್ತು ಕೊಡೆ. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದುಂಬು ಬರ್ಸೊಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಿ ತತ್ರ. ಉಂದೆನ್ ತಾರಿ ಮಡಲ್ದ ಒಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದುರು,ಬೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರುಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸುರೊಲಿ ಬೆತ್ತದ ಸರ್ತ ಇತ್ತಿ ಕೈತ್ತ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಿತ್ತ್ ಉರುಂಟಾದ್ ಬೂರುಡ್ದು ಮುಡೆದ್ ಐಕ್ ತಾರಿದ ಒಲಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಮಡ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ತತ್ರದ ಬದಲ್ ಗ್ ಕೊಡೆ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಪದ ಅರ್ಥೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉ೦ದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಛತ್ರಿ ಪ೦ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ಉ೦ದೆತ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಅ೦ಬ್ರೆಲ್ಲಾ (umbrella) ಪ೦ದ್.

ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ್ಮ ಕೊಡೆನ್ ಕು೦ಟು, ನೈಲಾನ್ ಕು೦ಟು, ಕರ್ಬೊದ ಕಡ್ದಿದ ಸಹಾಯಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೊಡೆಟ್ ಬಗೆ-ಬಗೆ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧ-ವಿಧತ ನಮುನಿ ಉ೦ಡು. ಇತ್ತೆ ನಮಲ್ಪದ ಅ೦ಗಡಿಲೆಡ್ ಮಾತ ಇ೦ಚಿನ ಕೊಡೆಕುಲ್ ತಿಕ್ಕು೦ಡ್. ಕೆಲವು ನಮುನಿದ ಕೊಡೆಕುಲ್ ಪ೦ಡ - ಮಡ್ಪುನ ಕೊಡೆ, ಅಜ್ಜೆರ್ ನಗುಲ್ ಪತೊ೦ಬಿನ೦ಚಿನ ಕೊಡೆ, ಮರತ ಪೊಡಿತ(ಮರದ ಹಿಡಿ)ಕೊಡೆ, ಜೊಕುಲೆಗ್ ಬನ್ನಬನ್ನದ ಕೊಡೆ, ಪೊಣ್ಣು ಜೊಕುಲೆಗ್ ಬಗೆ ನಮುನಿದ ಕೊಡೆ ಉ೦ಡು. ಕೊದೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬರ್ಸೊಗು ಪಿದಯಿ ಪೊವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪ್ಪುಜಿ.

ವಿಧಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಅಜ್ಜ ಕೊಡೆ
  2. ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡೆ
  3. ಎಲ್ಯ ಕೊಡೆ

ತುಳು ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ಧ ರಾತ್ರೆಡ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ

ಕೊಡೆ - ಚಿತ್ರದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.umbrellahistory.net/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊಡೆ&oldid=142872"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು