ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ
ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಡ್ದ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಯಿ ಧರ್ಮೊನು ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಧರ್ಮದ ಜನೊಕ್ಲೆನ್‍ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವರ್. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೊದ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಧ ಉಂಡು. ಒಂಜನೆದವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್‍ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಥೊಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್, ಮೊಕುಲೆಗ್‍ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಒಂಜೇ. ಆವು ಸತ್ಯವೇದ, ನೆಕ್ಕ್ ಬೈಬಲ್ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ರಡ್ಡ್ ಧರ್ಮದಕಲೆಗ್‍ಲಾ ಧರ್ಮಗುರುನಗುಲು ಉಲ್ಲೆರ್‍. ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್‍ನಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುರು ಮಠ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗುರುಕ್ಕುಲು ಕಲ್ಪುನ ಶಾಲೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಮಠಡ್ ಉಂಡು. ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮಗುರುಕ್ಕುಲು ಕಲ್ಪುನ ಶಾಲೆಗ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ಸ್ ಸೆಮಿನೆರಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ಕುಡ್ಲದ ವಲೆನ್ಸಿಯಾಡ್ ಉಂಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗಲೆಗ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಪಂಡಲಾ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗ್ ಕಿರಸನ್ ದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗ್ ಮಿಶನ್ ದಕುಲು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್. ನೆಕ್ಕ್ ಸತ್ಯವೇದ, ಪರಿಶುದ್ದ ಗ್ರಂಥ, ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಸತ್ಯವೇದೊಡು ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಸುರುತ್ತವು ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವತಾರೊಡ್ದು ದುಂಬು ಬರೆತಿನವು. ನೆಟ್ಟ್ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸುನ ಅವತಾರೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ವರ್ಸೊಡ್ದು ದುಂಬು ಬರೆಯಿನವು. ಉಂದು ಇಬ್ರಿಯ (ಹೀಬ್ರೂ) ಬಾಸೆಡ್ ಸುರು ಬರೆಯಿನವು. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಜರ್ಮನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಟಿ, ಕೊಂಕಣೀ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಚ ಮಾತ ಬಾಷೆಲೆಡ್ ತರ್ಜುಮೆ ಆದ್ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ರಡ್ಡನೇ ವಿಭಾಗೊಗು ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಬಾಸೆಡ್ದ್ ತರ್ಜುಮೆ ಆಯಿನವು. ಉಂದೆನ್ ಯೇಸುನ ಶಿಷ್ಯೆರ್ ನಗುಲು ಬರೆತಿನಿ. ನೆಟ್ಟ್ ಯೇಸುನ ಪುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಕಾರ್ನಿಕ, ಬೋಧನೆ, ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯೊಲು ಉಂಡು. ಉಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಭಾಷೆಲೆಗ್ಲಾ ತರ್ಜುಮೆ ಆದುಂಡು. ತುಳುಕ್ಕುಲಾ ತರ್ಜುಮೆ ಆದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪಂಡ್ದ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿಕ್ಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್, ರಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ್.
  2. ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಬೆನೆಟ್ ಜಿ. ಅಮ್ಮನ್ನ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.