ಗೋಧಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಗೋಧಿ

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯೊಡ್ ಒ೦ಜಿ ಧಾನ್ಯ ಗೋಧಿ. ಕನ್ನಡೊಡ್ ಗೋಧಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಇ೦ಗ್ಲಿ‍‍‍ಶುಡು Wheat ಪನ್ಪೆರ್. ಉ೦ದು ತೂವರೆಗ್ ಕೆಸರಿ ಕ೦ದು ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪು೦ಡು. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ಯಾನಿಕ ಪುದರ್ Triticumspp. ಪ೦ಜಾಬುಡು ಗೋಧಿನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆರ್. ಅತ್ತಾವ್೦ದೆ ಗೋಧಿನ್ ಬಿಸ್ಕಿೞ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗ್, ಪೆತ್ತಗು ಪುಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆರು. ಗೋಧಿ ತಿನ್ನು೦ಡ ಶರೀರ ಗಱ್ಱಿ ಆಪು೦ಡ್.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೋಧಿ&oldid=58162"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು