ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್(ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ) ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ, ಅಕುಳು ಸ್ಕಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಗೌಡರ್ದ್ ಕೊಂಕಣಗ್ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಭಾರತಡ್ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕುಲ್ ಪಂಚ (ಐನ್) ಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಂಪುಗ್ ಸೇರ್ದಿನಕುಳು. ಮುಕುಲು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ವೆರ್.[೧][೨][೩]

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಣೆರ್
ಜನಬಲ ಇಪ್ಪಿ ಜಾಗ್
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ:
ಬಾಷೆ
ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ
ಧರ್ಮೊ
ಹಿಂದೂ

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡ. ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ ವೇದಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿನ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡಡ್ ಒಂಜಿ. ಮುಕುಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ ಭಾರತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶೇಷ ಪಂಗಡ. ಸಾರಸ್ವತೆರ್ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶದ್ವತಿ ನದಿತ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾಂತಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಳು. ಈ ಪ್ರಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಋಗ್ವೇಡ್ ಪಂತೆರ್.

ಜನಾಂಗೀಯವಾದ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತಿನ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಕರ್ಣಾಟಕಡ್ ಮುಕುಳು ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವೇರ್. ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುದರ್ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತೀರದ ಮೂಲದಕೂಳು ಅಥವಾ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿಯ ಶಿಷ್ಯರ್ಡ್ ಬೈದುಪ್ಪು. ಮುಕುಳೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಕಾಮತ್, ಪೈ, ಶೆಣೈ, ಕಿಣಿ, ಮಲ್ಯ, ಕುಡ್ವ, ನಾಯಕ್, ಶಾನಭಾಗ್, ಗಾಯ್ತೊಂಡೆ, ಮಹಲೆ, ಪ್ರಭು, ಪುರಾಣಿಕ್, ಭಟ್, ಮುಂತಾದ ಅಡ್ಡ ಪುದರ್ದಕುಳು ಉಲ್ಲೇರ್

ಉತ್ಪತ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡದ ಪ್ರಕಾರ , "ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಹಾಡೆ ಬ್ರಾಂಹಣೆರ್ "ಮೂಲ-ಮೂಲತ ಪೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಲ್" ಬೊಕ್ಕ "ಸ್ಥಾಪಿತ ಗೌಡ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡ ಗುಂಪುದ" ಭಾಗ ಅತ್ತ್ ಪಂದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆರ್ ಬರೆಪೇರ್ . ತನ್ನ ತಪ್ಪುನ್ ಸರಿಮಲ್ಪೆರೆ, ಪರಶುರಾಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತರ್ದ್ ಪತ್ತ್ ಋಷಿಲೆನ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್, ತ್ರಿಹೋತ್ರ (ತ್ರಿಹುತ್, ಬಿಹಾರ) ಕನತ್‌ಡ್ ಗೋವಾಡ್ ಪೂರ್ವಜೆರ್ನ ವಿಧಿ, ಅಗ್ನಿ ಯಜ್ಞ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ನೈವೇದ್ಯನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ.ನಾಅಲ್‌ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡ ಈ ಬ್ರಾಣೆರ್ನ ಗೋತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಮುಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಕುಲು "ಗ್ರಾಮ- ಕುಲಕರ್ಣಿಲು, ಒಳ-ಏಷ್ಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಡ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಏಜೆಂಟ್" ಆದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆರ್. ತೆರಿಗೆ ಸೇರ್ದ್ ಗೋವಾ, ಕೊಂಕಣ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯೊದ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲೊಲು ಮುಕುಲೆರ್ದ್ ನಿಯಂತ್ರಣಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್, ಸರಸ್ವತೆರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯಂಚಿನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನೆರ್ನ ಅಡಿಡ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆರ್. 18 ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಯುಗಟ್, ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೋರ್‌ತ ಹೋಳ್ಕರ್ ಆಡಳಿತಗಾರೆರ್ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜಾಗನ್ ತುಂಬೆರೆ ಸಾರಸ್ವತರೆನ್ ದೀಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Fox, Richard Gabriel (1970). Urban India: Society, Space, and Image: Papers Presented at a Symposium Held at Duke University (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Duke University, Program in Comparative Studies on Southern Asia.
  2. Seal, Anil (1968-03-02). The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). CUP Archive. ISBN 978-0-521-06274-9.
  3. Souza, Jose Patrocinio De; D'Cruz, Alfred (1973). Saligao: Focus on a Picturesque Goan Village (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Jacob R. de Souza Adoni Printers and Publishers for the Mae de Deus Church (Saligao) Centenary Celebrations Committee.