ಚಿಪ್ಪಿ ಪಾರೆಯ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಚಿಪ್ಪಿ ಪಾರೆಯ್ ತೂಯೆರ ನಮ್ಮ ಮುಧೋಳ ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾತಿ ಉಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ಪೆರಿಯಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇನ್ದೆತ್ತ ಊರು. ಕಾಡ್ದ್ ಬೊಂಟೆ ದೇರುನಗ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ತ್ಹೊಜಾದ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ ಭಾರಿ ಉಸಾರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.