ಚೂಢಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಚೂಢಿ ಕೊಂಕಣೆರ್ನ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಅ ತಿಂಗೊಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತಿಂಗೊಲ್. ಅಕುಲ್ ಮತಾ ಕಾಟ್ ಪೂನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಉಂದು ಇಡೀ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ಪ್ರತೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿತಾರದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಚೂಢಿ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ. ಆನಿ ಮುತ್ತೈದೆನಕುಲು ಮಂಜಲ್ ನೀರ್‍ಡ್ ಮೀದ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ಈ ಚೂಢಿ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸುರೂಕ್ ತೊಲಸಿಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಚೂಢಿ ದೀದ್ ಆರಥಿ ತೋಜಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಡೆಗ್ ಚೂಢಿ ದೀದ್ ಆರಥಿ ತೋಜಾದ್ ಕಡೆಕ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಚೂಢಿ ದೀದ್ ಆರಥಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಚೂಢಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟ ದೇವೆರೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ದೇವೆರೆಗ್ ಚೂಢಿ ದೇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಚೂಢಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಐಟ್‍ಲಾ ಖಾಲಿ ಚೂಢಿ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ, ಐಕ್ಲ‍ಲಾ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಡು. ಚೂಢಿದೊಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ಜೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲೆವೆರ್ ಕಾಣಿಕೆಲಾ ದೀದ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಆರ್ಶಿವಾದ ಪಡೆಯೊನ್ವೆರ್. ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಶಿವಾದದ ರೂಪೊಡು ಕಾಣಿಕೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಉಂದುವೆ ಚೂಢಿ ಪೂಜೆದ ವಿಧಾನ.\

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೂಢಿ&oldid=73081"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು