ಟಿ. ಆರ್. ಮಹಾಲಿಂಗಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಟಿ. ಆರ್. ಮಹಾಲಿಂಗಂ (ತಿರುವಿದೈಮರುದುರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಲಿಂಗಂ) ಆರ್ ಮಾತೆರ್ ನ ಮೋಕೆದ ಮಾಲಿ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ್.ಮಾಲಿ ಕೊಳಲುವಾದನೊಡ್ ತನ್ನನೇ ಆಯಿನ ಪೊಸ ಪದ್ಧತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತೊಡು ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್. ಟಿ.ಆರ್.ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಆರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ದ ತಿರುವಿದೈಮರುದೂರ್,ತಂಜಾವೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪುಟಿಯೆರ್.[೧] ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹಾಡಂಬಲ್. ಅರೆನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಪರಮ ಬಕುತೆರಾದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್. ಅರೆನ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ದೇವಕಿ. ಜಾಲರ ಗೋಪಾಲ ಐಯ್ಯರ್ ಅರೆನ ಮಾಮನ ಕೈತಲ್ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ಸೇರಿಯೆರ್.ಐನೇ ವರುಷೊಡ್ ಬೇತೆ ಆಣ್ ಜೊಕುಲೆನ್ ತೂದು ,ಅಪ್ಪನ ಸಮ್ಮತಿದ ವಿರೋದವಾದ್ ಕೊಳಲು ವಾದನೊನು ಅಬ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆರ್. ಭೈರವಿ ರಾಗೊಡ್ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯೆರ್.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಲುವಾದನದ ಪೊಸ ಶೈಲಿನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.ಅರೆದ್ರ್ ದುಂಬು ಸರಭ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶೈಲಿ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತ್ಂಡ್.[೨] ಮಾಲಿ ಅರೆಗ್ ಉಸಿರ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಡಿತ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ್. ೪೦ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ ಕೊಳಲು ಊದೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಅರೆನ ಉಸಿರ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಹಿಡಿತ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಅರೆಗ್ ತಿರ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ್ ಸ್ಥಾಯಿಡ್ ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಟ್ ಕೊಳಲು ಊದರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.ಕೊಳಲ್ದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಹಿಡಿತೊನು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿಂಡ್.ಮಾಲಿ ಅರೆನ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪೂರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊನು ಕೊಳಲ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಪತ್ತೊಂದ್ ಬರಿಯರೆಗ್ ಆಪುಂಡ್. ಆಂಡ್.ಡಿಂಡಿಗಲ್, ಎಸ್.ವಿ.ನಟರಾಜನ್,ಟಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರನ್, ಎನ್.ರಮಣಿ, ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೇಶ್, ಎನ್.ಕೆಸಿ ಅಗಲೆಡ್ದ್ ಮಾಲಿ ಅರೆನ ತಂತ್ರೊಗ್ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕುಂಡ್.ಮಾಲಿ ಅರೆನ ತಂತ್ರ ಬೆದರ್ ದ ಕೊಳಲ್ ಗ್ ಪೊಸ ವಿನ್ಯಾಸೊನು ಪಡೆಯುಂಡು. ಆರ್ ತನ್ನ ಕೊಳಲ್ದ ಸ್ವರ ನಳಿಗೆನ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗುಳಿನ್ ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ತೆರ್.ಉಂದೆರ್ದ್ ಸುಮಧುರ ಸ್ವರ ಮೂಡರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆಂಡ್. ಅರೆನ ಕೊಳಲ್ ಡೆ ಎಣ್ಮನೆ ಗುಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಳಿ ಕೊಳಲ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಹಿಡಿತೊನು ತೋಜಾವುಂಡ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿ ಪಂಡೆರ್.

ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೭ ನೇ ವರುಷೊಡು ೧೯೩೩ ಡ್ ಮೈಲಾಪುರದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪರ್ಬದಾನಿ ಅರೆನ ಸುರುತ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಿಡ್.[೩] ಈ ಕಛೇರಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ದಿಗ್ಗಜೆರಾಯಿನ ಪಾರೂರು ಸುಂದರಾಮ ಐಯ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸಿರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಐಯ್ಯರ್ ಭಾಗವಹಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಮಾಲಿ ಅರೆನ ಸಂಗೀತೊನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಕಛೇರಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಶಾಲು ಪತರೆಗ್ ಪೋಯೆರ್.ಅವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತೊಗು ಸಿಕಿನ ಮರ್ಯಾದೆ .ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆರ್ ನ ಒಡನಾಟ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಪಡೆಯೆರ್.ವಂತೆ ಸಮಯೊಡೆ ಚೌಡಯ್ಯ,ಪಾಪಾ ವೆಂಕಟರಾಯ್ಯ,ಕುಂಭಕೋಣಂ ಅಝಗೀಯಾನಂಬಿ ಪಿಲೈ ಬೊಕ್ಕ ತಂಜಾವೂರುದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಐಯ್ಯರ್ ಒಟ್ಟುಗ್ ಒಡನಾಟ ಬುಲೆಯಿಂಡ್.ಮಾಲಿ ಆರ್ ಪಾಲಘಟ ಮಣಿ ಐಯ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಾನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಿಳೈ ಅಗಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲಸನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಪಾಲಘಟ ಮಣಿ ಐಯ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿ ಅರೆನ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯ್ಂಡ್. ಮಾಲಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ, ಆರ್ ಕೊಳಲು ಉರ್ಪರೆಗ್ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಐನೇ ನಿಮಿಷೊಗು ದೇವೆರೆನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ. ದೇವೆರೆನ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತೊನು ಮುಂದುವರೆಸುನು ವ್ಯರ್ಥ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಮಾಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆದ ವಾದಕೆರೆನ್ ಕಷ್ಟದ ತಾಳನು ನುಡಿಸಾವರೆಗ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಮಾನಾದಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲಿ ಅರೆಗ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್.ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಮಾಲಿ ಪುಗರಿಕೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮುದ ಆಸೆಡ್ ಇತ್ತ್ ಜೆರ್. ೧೯೮೬ ಜನವರಿಡ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯೆರ್.ಆಂಡ ಅವೆನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆರ್.

ತೀರ್ ಪೋಯಿನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೯೫೫ ಗ್ ಬೆಂಗಳೂರುಗ್ ಬತ್ತೆರ್. ೧೯೫೮ ಗ್ ಏಕಾಂತೊಗ್ ಪೋದು ಕೊಳಲುವಾದನನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೯೮೬ ಗ್ ಅಮೇರಿಕಾದ್ರ್ ಭಾರತಗ್ ಬತ್ತೆರ್. ೧೯೮೬ ಗ್ ೫೯ ನೇ ವರುಷೊಡ್ ತೀರಿಯೆರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತನ್ ಕೊಳಲುವಾದನದ ಮುಖೇನ ಅಚ್ಚಳಿಯಂದಿನ ನೆನಪುದೊಟ್ಟುಗ್ ಮರೆಯಾಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]