ತಮ್ಮನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತಮ್ಮನ ಪಂಡ ವಿಸೇಸವಯಿನ ಓನಸ್‍ದ ಏರ್‍ಪಾಡ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಆಯಿನ ತಮ್ಮನ ಪನ್ಪೆರ್.

ತಮ್ಮನೊ ಪದೊ-ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಮ್ಮನೊ ಇಂದೆನ್ ಸಮ್ಮನೊ ಇಂಚಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.
  • ತಮ್ಮನೊ ಪಂಡ ನೆರಡೆ, ನೆರ್ಪುನೆಗ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊಂದು ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.
  • ಸನ್ಮಾನ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಪದೊತ ರೂಪೊನೆ ತಮ್ಮನೊ/ಸಮ್ಮನೊ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಸನ್ಮಾನೊ ಪಂಡ ಬೊಮ್ಮನೊ, ಪುಗರ್ತೆದ ಕೂಟೊ, ಗೌರವೊ ಇಂಚಿತಿ ಅರ್ತೊಲು ಉಂಡು.
  • ತಮ್ಮನೊನು ಮಾಮಿ ಸಿಕೆಂದ್ ಪನ್ಪುನವುಲಾ ಉಂಡು. ಉಂದು ಬಂಟ್ರ್, ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು.
  • ಬೂತೊಲೆಗ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುನೆಕ್‍ಲಾ ತಮ್ಮನೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್.
  • ತುಳುಟು ತಮ್ಮನೊದ ಒನಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು. ಮದಿಮೆಗ್ ಪೊದುವೆರ್ ಸುರೂಕು ಬತ್ತ್ಂಡ ಸಮ್ಮನೊ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆರ್ಮೊ ಉಂಡು.

ತಮ್ಮನದ ವಿಧಕ್‍ಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಸೇಸೊ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ನಿಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಮ್ಮನೊ ತಿಕ್ಕ್‌ಂಡ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಮ್ಮನೊ ತಿಕ್ಂಡಾ ಪಂಡ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಂಡಾ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ ಆಪುಂಡು.
  • ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಮ್ಮನೊ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನೊ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಲಾ ಉಂಡು. ಅರುವತೆ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಸಮ್ಮನೊಗು ಪೋಯೆಗೆ. ಇಂಚ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪೆದ್ದನ ಕತೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಮ್ಮನ&oldid=134229"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು