ತುರೆತ ಪಾಯಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುರೆ

ತುರೆರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಯಸ ಉಂದು. ತುರೆ ಟ್ಟ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು೦ಡು ಅಂಚನೆ ಚೀಪೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುರೆ ತ ಅಡ್ಯೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ, ಅಯ್ಟಿ ಪಾಯಸ ಲಾ ಒಂಜಿ. ಉಂದು ವನಸ್ ಆದ್ ತಿನಿಯರೇ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್. ಜೀರ್ಣೋಗ್ಲಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.

ಬೊಡಯಿನ ಸಾಮನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅರಿ
 • ತುರೆ
 • ತಾರಯಿ
 • ಬೆಲ್ಲ
 • ಏಲಕ್ಕಿ
 • ಬೀಜ
 • ದ್ರಾಕ್ಷಿ
 • ನೆಯಿ

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುರೆ ತ್ತ ಪಾಯಸ
ಪುದರ್ತುರೆ ತ್ತ ಪಾಯಸl
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುತುರೆ
ಬೋಡಾಪಿ ವಸ್ತುಲು
 • ಅರಿ
 • ತುರೆ
 • ತಾರಯಿ
 • ಬೆಲ್ಲ
 • ಏಲಕ್ಕಿ
 • ಬೀಜ
 • ದ್ರಾಕ್ಷಿ
 • ನೆಯಿ

ಸುರುಕ್ಕು ಅರಿ ನ್ ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀಯೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ತುರೆ ನ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಬೇಯ್ಯುನ ಅರಿ ಕ್ ಪಡೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ತಾರಯಿ ನ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುರೆ ಬೇಯ್ಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ದ ಪೇರ್ ನ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಕೂಟೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿ ಟ್ ಕೊದ್ಯವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನ್ ನೆಯಿಟ್ಟೆ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಯಸ ಗ್ ಪಾಡೊಡು ಅಡೆಗ್ ತುರೆತ್ತ ಪಾಯಸ ತಯಾರ್.

ಉಂದೆನ್ ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]