ದಡ್ಡಲ್ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದಡ್ಡಲ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ ಮರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತಾ ಭಾಗೊಡ್ಲಾ ಉಂದು ಬುಳೆವುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಡ್ಡಲ್ ಮರನ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ದಡ್ಡಲಮರ, ಕವಲ್ ಕಾಯಿ, ಕೌಲ್ ಮರ, ಕವಲುಮರ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Careya arborea ಪಂದ್ ಪುದರ್. ಉಂದು Lecythidaceae ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದಿನವು. 15ಮೀಟರ್ದ್ -45 ಅಡಿ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬುಳೆವುನ ಈ ಮರ ಕಾಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬಯಲ್ ಪ್ರದೇಸೊಡ್ಲಾ ಬುಳೆವು೦ಡು.

ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮರತ್ತ ಚಿಗುರುನ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಕೆಲವು ದೈತ್ತ ಕೊಡಿನ್ ಇರೆಕ್ ದಡ್ಡಲ್ ಸುತ್ತುದು ಗೆಂಡೊಡು ಪಾಡ್ದ್ ಕೊಡಿಕ್ಲೆನ ಸೀತ ಮಾಜದ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗುದ್ದುದು ರಸೊಟ್ಟು ಕನೆರ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮರತ್ತ ಚೋಲಿ (ನಾರ್) ದ ರಸ ದೆತ್ತುದು ಗಾಯೋಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಬೂರುಂಡ, ಸೂ ತಾಗುಂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಪಗ ಗಾಯದ ಕಲೆ ಒರಿಯುಜಿ.

ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಡ್ಡಲ್ ಮರ ನಿಧಾನವಾದ್ ಬುಳೆವುನ ಬುಳೆವುನ ಮರ, ನೆತ್ತ ತಪ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬರವಾದ್ ಗಲಸುವೆರ್. ತೋಡು, ಸುದೆಕ್ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ್ ನಾಗ ನೇತ ಮರತ್ತ ಪಲಯಿ ಗಲಸುವೆರ್.

ಕಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದಡ್ಡಲ್ ಮರಟ್ ತೂವರೆ ಸೋಕು ಉಪ್ಪುನ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ತೂವರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಚೆಂಡ್ ದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಕಾಯಿನ್, ಕುಂಡಚ್ಚೆ, ಬೆರುತಂಚಿನ ಕಾಡ್ ಮುರ್ಗೊಲು ತಿನ್ಪ.

ನಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಡ್ಡಲ್ ಮರತ್ತ ನಾರ್ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಐನ್ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬದಪಗ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]