ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಹುಷ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ನಹುಷ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಸ್ವರ್ಗ
Textsಮಹಾಭಾರತ, ಹರಿವಂಶ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್
  • ಅಯುಸ್ (father)
  • ಸ್ವರ್ಬಾಹು (mother)
ಸಂಗಾತಿವಿರಜಾ (ಹರಿವಂಶ ಪುರಾನೊದ ಪ್ರಕಾರ)
ಅತ್ಂಡ
ಅಶೋಕಸುಂದರಿ (ಪದ್ಮಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ)
ಸಂತತಿಯತಿ, ಯಯಾತಿ, ಸಂಯತಿ, ಅಯತಿ, ವಿಯತಿ, ಬುಕ್ಕ ಕೃತಿ
ರಾಜವಂಸೊಚಂದ್ರವಂಶ

ನಹುಷ ಚಂದ್ರವಂಸೊದ ಒರಿ ರಾಜೆ. ಇಂಬ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ಅಯುಸ್, ಅಪ್ಪೆ ಸ್ವರ್ಭಾನು. ನಹುಷನ ಬುಡೆದಿ ವಿರಜೆ. ಜೋಕುಲು ಆಜಿ ಜನ-ಯತಿ, ಆಯತಿ, ಅಯತಿ, ಯಯಾತಿ, ಸಂಯಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಧ್ರುವ. ವರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೊದ ಅಧಿಪತಿ ಆಪುನ ಅವಕಾಸೊ ನಹುಷಗ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಔಲು ಅಧಿಕಾರೊದ ಸೊರ್ಕುಡು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಡ್ದಾವರ ನಹುಷೆ ಭೂಲೋಕೊಡು ಪೆರ್ಮರಿ ಆದ್ ಪುಟ್ಟುವೆ.

ಪುರಾಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಋಗ್ವೇದೊದ ೧ನೇ ಮಂಡಲೊಡು ನಹುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ್ಂಡ್. ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ ನಹುಷೆ ಪಿತೃದೇವತೆಲೆನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ ಆಯಿನ ವಿರಜೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ. ಪದ್ಮಪುರಾನೊಡು ಪಂಡಿಲೆಕ, ನಹುಷೆ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗಲ್ ಆಯಿನ ಅಶೋಕಸುಂದರಿನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಹುಷ&oldid=169912"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು