ನೆಂಪು ಸಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಳೆ ಪಾತ್ರ

ನೆಂಪು ಸಂಚಿದ ಬಗೆಟ್ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಸಾಹಿತಿಳೆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂಥೊಳು ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದುಳ್ಳ. ಐವ, ಅಜ್ಪ, ಎಲ್ಪತೈನ್ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುದಪಗ, ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಳ್ತಿನದಗ ಈ ಸಂಚಿಳು ಅಭಿನಂದನ ಸಂಪುಟ, ಸಂಸ್ಕರಣ ಗ್ರಂಥ, ನೆನಪಿನ ಗ್ರಂಥ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‌ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಊರ, ಪರವೂರ, ಹಿತೈಷಿಳೆ, ಶಿಷ್ಯೆರೆ, ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರೊಡು ಗ್ರಂಥೊನು ಪ್ರಕಟ ಮಳ್ಪು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗ್ ಕೈ ಪಾಡುನವು ಸಾಹಸದ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲಾ ಮದಪೆರೆ ಆವಂದಿ ಸಾಹಿತಿಳೆನ ವಿಚಾರೊನು ದಾಖಲ್ ಮಳ್ತ್‌ದ್ ಅಗಲೆಗ್ ಪುಗರ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು.

ಉಂದು ದಾಲಾ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ್, ಸಂಪಾದಕೆರ್‌ನಗ್‌ಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿನ್ ಮಳ್ತೊಂದು ಎರೆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಸಂಚಿ ತಯಾರ್ ಆಪುಂಡಾ ಅಗಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತೊನುಡು, ಅಗಲ್ನ ಪಾಸಡಿದಕಲೆನ್, ಕುಟುಂಬದಕಲೆನ್ , ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬರವು, ಸೇವೆ, ನೆತ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊಲಬು ಇತ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಳಿನ್ ಒಟ್ಟು ಮಳ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ , ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ, ಯಾನ್ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ, ಮದಪೆರೆ ಆವಂದಿನಾರ್, ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಪುದರ್ ಮಳ್ತಿನಾರ್ , ಅತ್ತಂದೆ ನೆಂಪು ಮಳ್ಪೊಡಾಯಿನರೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೇಖನೊಳು, ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಲೇಖನ ಅಗಲೆಡ್ದ್ ಬರೆಪಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂದೆನ್ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನವೊಡಾಪುಂಡು.

ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಳೆಡ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತಿಳೆನ ಪರಿಚಯ ಅಗಲ್ನ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಕಟ ಆವಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಿರ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ನಂಕ್ ತೆರಿವುನತ್ತಂದೆ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಜೀವನ, ಪಿರವುದ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ, ಇಂಚ ತುಳು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರದ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖನೊಳು ನೆಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲು ಬರೆಪಿನಗ್‌ಲೆಗ್, ಓದುನಗ್‍ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನವು ಆದಿತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಉಂದೆತ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಳ್ತೊನೊಡು. ನೆತ್ತ ಸಹಾಯ ಪಡೆಪಿನವು ಮದಪೆರಾವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಿವೊನ್ನವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ನಮನ್, ನಮ ನಾಡ್ನ್ ತೆರಿಯೊಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು.

ಈ ಲೇಖನದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಕೆಲವು ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಳ್ತೊಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲು, ಐತ ಬಿಲೆ, ಐತ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನವು ಪಂಡ್ದ್ ನಂಕ್ ತೆರಿವು .

ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸುದರ್ಶನ - ಉಂದು ಡಾ. ತೋನ್ಸೆ ಮಾದವ ಅನಂತ ಪೈ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1977 ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ 594 ಪುಟತ್ತ ಈ ಸಂಚಿದ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್. ಜೀವನದರ್ಶನ, ರಂಗದರ್ಶನ, ಹಿನ್ನೆಲೆ- ಈ ವಿಭಾಗೊಳೆಡ್ ಅರೆ ಬದ್ಕ್ದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ್ಂಡ, ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭೂತಾರಾದನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಸುಮಾರ್ 120 ಸಾಹಿತಿಳೆ ಲೆಖನೊಲು ನೆಟ್ಟುಂಡು.
 2. ಲೋಕ ಮಿತ್ರ - ಉಂದು ಪ್ರೊ. ಕು.ಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್‍ರೆನ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ. ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ದೇ. ಜವರೇ ಗೌಡ. 1989 ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಬೂಕುಡು 335ತ ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್- ಅಗುಲು ಮೊಗುಲು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ, ಕು.ಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಲೆ ಬಿಲೆ, ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ದಿ, ಈ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಡು ಅರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ್ಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ, ಉಡುಪಿದ ರಂಗಕಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸುಮಾರ್ 35 ಲೇಖಕೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖನೊಳು ಉಂಡು.
 3. ಸೂರ್ಯಕೀರ್ತಿ - ಉಂದು ಡಾ.ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್‍ರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಪಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾ. ಕೆ.ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ. 635 ಪುಟತ್ತ್ ಈ ಬೂಕು 2000ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ಸುರುಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪುರಾತತ್ವ, ಶಾಸನ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕಡೆಕ್ಕ್ ಬದಕ್ ಬರವು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸುಮಾರ್ 70 ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಲೇಖನ ಉಂಡು.
 4. ಏರ್ಯ - ಉಂದು ಏರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ ಇಂಬೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1999ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆತಿ ಈ ಬೂಕುಡು 588 ಪುಟ ಇತ್ತ್ದ್ ಸರ್ವ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈ, ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟ, ಜಿ.ಎನ್.ಭಟ್, ನಾಗರಾಜ ಜವಳಿ ಮೊಗಲ್ನ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲಿಡ್ ಈ ಸಂಚಿ ತಯಾರಾತ್ಂಡ್. ಮೂಜಿ ಭಾಗೊಡು ಏರ್ಯದರೆನ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಾಲನೇ ಭಾಗೊಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತುಳುನಾಡು, ಕುಣಿತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚ ಸುಮಾರ್ 60 ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಲೇಖನೊಳು ಉಂಡು.
 5. ಸಿರಿ - ಉಂದು ಪ್ರೊ.ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. ಡಾ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಶ್ರೀ ಎ.ವಿ.ನಾವಡ, ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೊಗುಲು ಈ ಬೂಕುದ ಸಂಪಾದಕೆರ್ನಗುಲು. 1995 ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಈ ಬೂಕುಡು 476 ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್ ಆಜಿ ವಿಭಾಗೊಡು ಸುಮಾರ್ 70 ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಅಮೃತೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಚಾರೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖನೊಳು ನೆಟ್ಟುಂಡು.
 6. ನುಡಿ ಒಸಗೆ - ಉಂದು ಡಾ ಕೆ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಡಾ. ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ. 2005ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಈ ಬೂಕುಡು 328 ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್ ನೆಟ್ಟ್ ಬದುಕಿನೊಸಗೆ, ಬರಹದೊಸಗೆ, ಸಿರಿಯೊಸಗೆ, ಮನದೊಸಗೆ, ಮನೆಯೊಸಗೆ, ಪನ್ಪಿ ವಿಭಾಗೊಳು ಇತ್ತ್ದ್ 56 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖಕೆರ್‌ನಗಲ್ನ ಲೇಖನೊಲು ನೆಟ್ಟುಂಡು.
 7. ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ - ಉಂದು ಅರ್ಕುಳ ಸುಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1988 ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಈ ಬೂಕುಡು 437 ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಆರ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರ್ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕೆರಾದ್, ಮುಳಿಯ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ಟ ಮೇರ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕೆರಾದ್ ಉಂದೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಳ್ತ್ದೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಬದ್ಕ್ದ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟುಗು ಯಕ್ಷಗಾನೊಗು ಸಂಬಂದ ಪಡೆಯಿ ಸುಮಾರ್ 46 ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಲೇಖನೊಳು ಉಂಡು.
 8. ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ - ಉಂದು ಶ್ರೀ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1999ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಬೂಕುಡು258 ಪುಟ ಇತ್ತ್ದ್ ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ಪೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಹಿರಣ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ, ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, . ಜಿ.ಕೆ.ಭಟ್ ಸೇರಾಜೆ, ಯಸ್.ವಾಸುದೇವರಾಜ್ ಮೊಗುಲು ಬೇಲೆ ಮಳ್ತ್ದೆರ್. ಶೇಣಿ ಪ್ರತಿಭಾಲೋಕ, ಶೇಣಿ ದರ್ಶನಾಲೋಕ, ಯಕ್ಷಗಾನಲೋಕ, ಜ್ಞಾನಲೋಕ, ಇಂಚ ನಾಲ್ ಭಾಗೊಳೆಡ್ ಲೇಖನೊಳು ಇತ್ತ್ಂಡ ಐನನೆ ಬಾಗೊಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಾಲೋಕ ಪನ್ಪಿ ವಿಭಾಗೊದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸೂಚಿ ಪನ್ಪಿ ಲೇಖನೊಡು ಸುಮಾರ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ಯಕ್ಷಗಾನೊಳೆ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇತ್ತ್ದ್ ಐಟ್ ಐತ ಪ್ರಸಂಗ ಕತರ್ುಳೆನ ಪುದಾರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಂಡು.

ಕೆಲವು ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಲು ಸಾಹಿತಿಳೆನೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟದ ಲೆಕ್ಕಲಾ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿತಿ ಈ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲು ಅಧ್ಯಯನೊಗು ಯೋಗ್ಯವಾದ್ ಆದಿತ್ತ್‌ದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಾಸ್ತಿ.

ನೆಟೆ ನನಲಾ ಕೆಲವು ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಿಳೆ ಪುದರ್ಲೆನ್ ತೆರಿಯೊನ್ಗ.

ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಕ್ಕರೆ - ಉಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1999
 2. ಸಿರಿ ನಿವಾಸ - ಉಂದು ಯು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಚಿಚಿ. ಸಂ. ನಾ. ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ
 3. ತುಳುವಾಲ - ಉಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಅಮುಣಂಜೆಗುತ್ತು ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೊಳಲಿ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಚಿಚಿ, 1990
 4. ಕೆರೋಡಿ ಸುಬ್ಬರಾಯ – 1989
 5. ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ 1988
 6. ರಂಗವೈಖರಿ - ಉಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1981
 7. ಮುಳಿಯ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ಟ- 2001
 8. ಶತಾಂಜಲಿ - ಉಂದು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 2002
 9. ಸಾರ್ಥಕ - ಉಂದು ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ, 1995
 10. ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ - ಉಂದು ಶ್ರೀ ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ . 1993
 11. ದೀವಿಗೆ - ಉಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ, 1999
 12. ಪಚ್ಚೆತೆನೆ- ಉಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಚೌಟೆರೆನ ೭೫ನೇ ವರ್ಸ ದಿಂಜಿನೆತ್ತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ, ೨೦೧೩.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]