ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪದಿಮುಖ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪದಿಮುಖ ಇರೆ
ಪದಿಮುಖದ ಕಾಯಿ
ಪದಿಮುಖದ ಪೂ

ಪದಿಮುಖ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‌ದ ಮರ. ಉಂದೆನ್ ಕೇರಳದಕುಲು ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೇರಳೊಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಟೇಲ್‌ಳೆಡ್ ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಪರಿಯೆರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ದಾಯೆಪಂಡ ಪದಿಮುಖ ಪಾಡ್ಂಡ ನೀರ್ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯೊಲಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್‌ನಾಡ್, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶೊ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಈ ಮರ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಮರತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ Biancaea sappan ಲೆಪ್ಪುಪೆರ್. ಇ ಮರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ವಾ ರೀತಿದ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ಲ ಬಳಪುನಂಚಿನ ಮರ. ೫,೬ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಗೊ ಬಳಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ೧೦ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬಳಪುನಂಚಿನ ಮರ. ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದ ಎಗೆಟ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಅಂಚಿಂಚಿ ಎಗ್ಗೆಲ್ ಉಪ್ಪುವ ಅವೆಟ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಉದ್ದ ಉರುಂಟುದ ಇರೆಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಂಜಲ್ ಪೂ, ಮರತ ಸುತ್ತಲ್ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಂಡು.ಈ ಮರತ ತಿರ್ಲ್ ಮಂಜಲ್ ಮಿಸ್ರ್ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ - ಸಪ್ಪನ್ ವುಡ್,ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವುಡ್
 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ಸೆಸಲ್ಪಿನಿಯಾ ಸಪ್ಪನ್
 • ಕನ್ನಡ - ಸಪ್ಪಂಗೆ
 • ಹಿಂದಿ - ಬಕಮ್
 • ಮಲಯಾಳಂ - ಸಪ್ಪನಮ್,ಚಪ್ಪನಮ್
 • ತಮಿಳು - ಸಪ್ಪಂಗು,ಪತಂಗಂ
 • ಮರಾಠಿ - ಪತಂಗ್
 • ಸಂಸ್ಕೃತ - ಪತ್ರಂಗಹ್,ಪತಂಗಹ್

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದಿಮುಖ ದಯಿತ ಪೂ, ಚೆಕ್ಕೆ, ತಿರ್ಲ್, ಇರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಂಗೊಲು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಪದಿಮುಖದ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಪಾವೊಡು ಅದಗ ನೀರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ್‌ದ್ ಪರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು.[೧]

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಸರೀರೊದ ನೆತ್ತೆರ್ ಶುದ್ದ ಆದ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುಂಡು.ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
 • ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
 • ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಪುಂಡು
 • ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಸರೀರೊದ ಹಾಳ್ ಚರ್ಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು
 • ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ವೇಗೊ ಖಿನ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು
 • ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಸರೀರೊಡು ಅಂಟಿಓಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದಂಚಿನ ಮಾರಕ ರೋಗೊಲು ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು
 • ಪದಿಮುಖ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆದಕುಲೆನ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆದ ಮಟ್ಟ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಈ ಮರ್ದ್‌ದ ಪೊಡಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ದೆತೊನುನಕುಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕಲ್ವ ಪೊಡಿ, ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.
 • ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪದಿಮುಖ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೊಲು ಪದಿಮುಖದ ಮರ್ದ್ ಉಪಯೊಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ [೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.bimbima.com/herbs/sappan-wood/3850/
 2. https://www.acupuncturetoday.com/herbcentral/sappan_wood.php
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪದಿಮುಖ&oldid=155085"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು