ಪಾಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪಾಪು ಬುಕ್ಕ ಕೈಸಾಂಗ್
ಕಲ್ಲ್‌ದ ಪಾಪು
ಕಂಗ್‌ದ ಪಾಪು

ಕಂಗ್‌ದ, ತಾರೆದ, ತಾರಿದ, ಕಲ್ಲ್‌ದ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮರತ ತುಂಡುನು ಅಗರ್, ಕಿನ್ಯ ತೊಡುಲೆನ್ ದಾಂಟಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಅಡ್ದ ಪಾಡುನೆ. ಉಂದೆಕ್ ಪಾಪು (ಪಾಂಪು) ಪನ್ಪೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮರ, ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ದ್ ಪಾಪುನು ತಯಾರ್ ಮನ್ಪುವೆರೆ. ಬುಕ್ಕ

ಪಾಪು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಗ್ , ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮರ ಉಂದೆಕ್ಲೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಗಳಸುವೆರ್- ಉಂದೆಕ್ ಪಾಪು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬಜೀ ಎಲ್ಯ ಆಂಡ ಬೆದುರುಡ್ದ್ ಪಾಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಡ್ ಪಾಂಪುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ತೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿಕ್ ಪಾಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಸಾಂಗ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ಕೈಸಾಂಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೈಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಪಾಪು ಕಡಪನಗ ಕೈ ಪತ್ಯರೆ ಬರಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅದಾರಿಪುನ ಅಡ್ಡೊ. ಅವು ಒವ್ಯೊ, ಅತ್ತಂಡ ಗಟ್ಟಿತ ಮರತ್ತ ತುಂಡು ಗಳಸುವೆರ್. ಕಯಿಸಾಂಗ್ ಪಂತೊಂದು ಪಾಪುಡೇ ದಾಲಾ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಲ ತೋಡುದ ಪಾಪುನು ಕಡಪೆರೆ ಅಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಲ್ಲ ಪಾಪು
  • ಮಣ್ಣ ಪಾಪು
  • ಮರತ ಪಾಪು
  • ಪಾಲ ಪಾಪು

ಪಾಪುತ ಬಗೆಟ್ಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಪುದ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸಾಂದರ್ಬಿಕವಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಾಪು ಕಡಪೆರೆ ಹಳ್ಳಿಬದ್ಕ್‌ನ್ ಬದುಕುನ ಜನಪದೆರೆಗ್ ಸುಲಬೊದ ಸಂಗತಿ. ಆಂಡ ಪೇಂಟೆದಕ್ಲೆಗ್ ಕಸ್ಟೊ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ಕಾದಂಬರಿಡ್ ಪಾಪು ಕಡಪುನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿನೆ ಕಾರಂತೆರ್ ಚತುಷ್ಪಾದಿ ನಡೆ ಪಂತೆರ್.[೧]

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏರೆನ್ಲಾ ಪಾಪಂದ್ ಪಂಡ್ಂಡ ಪಾಪುಗೊಂತೆ ಕುದ್ಯಂದ್ ಗಾದೆ ಪನ್ಪೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಾಪು&oldid=114448"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು