ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೆರಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೆರಡೆ

ಕೋರಿಲೆಡ್ ಅಣ್ ಕೋರಿಗ್ ಪೂಂಜೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೋರಿಗ್ ಪೆರಡೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿ ಇದ್ ಕಾಪುಗು ಕುಲ್ಲುದು ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರ್‌‌ತೆಡ್ ಸಾಂಕುಂಡು.ಪೆರಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಯಿನ್ ಲಾಕಿ, ಪೆರಡೆ ಲಾಕಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಲಾಕಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊಡು ಗಲಸುವೆರ್.

ಜಾತಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿಲೆಡ್ ಸುಮಾರ್ ಜಾತಿಲು ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಊರುದ ಪೆರಡೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುಗು ಕುಲ್ಲ್‌ದ್ ಕಿನ್ನೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವ. ನಮ ಪಾರ್ಮ್‌ದ ಕೋರಿ ಪನ್ಪುನವು ಕಾಪುಗು ಕುಲ್ಲುಜ. ತೆತ್ತಿ ದೀಪ ಆತೆ.

  • ಕಾಡ ಕೋರಿ/ಕಾಟ್ ಕೋರಿ
  • ಊರ ಕೋರಿ
  • ಬ್ರಾಯಿಲರ್
  • ಟೈಸನ್
  • ಗಿರಿರಾಜೆ
Mingrelian chicken
Georgian black chicken

ಪೆರಡೆದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಗಾದೆಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಪೆರಡೆ ಒಕ್ಕುನೆ ಕಿನ್ನಿದ ಮುದೆಲ್‌ಗೆ
  2. ಪೆರಡೆ ಒಕ್ಕುನೆ ಬಂಜಿದ ಅಡಿಕ್ಕೆ
Hen with chicks, Raisen district, MP, India

ಪೆರಡೆದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಎದುರು ಕತೆಕ್ಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಕಾಡ್‌ಡ್‌ಡೆ, ಊರುಡುಡೆ, ಕಡಲ್‌ಡ್‌ಡೆ ದಾದವು?

ಕಾಡ್‌ಡ್ ಕನಪಡೆ, ಊರುಡು ಪೆರಡೆ, ಕಡಲ್‌ಡ್ ಬಂಗುಡೆ-

ಪೆರಡೆನ್ ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ಮಾಲ್ಪನ ಉಪಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಉಂಡು.
  2. ಭೂತೊಗ್ ಬಲಿ ಕೊರಿಯಾರ ಮಾಲ್ಪುವೇರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೆರಡೆ&oldid=137013"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು