ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೆನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೆನ್ ದ್ವಜ
ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೆನ್ ಲಾಂಛನ
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೆನ್

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ[೧] ( "ಕಿಟಾ ಗಾಜ್ಜಾ'", ರೆತ್ಜುಅತ್ ಆಜ್ಜಾ)ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೆಡಿಟೆರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರತ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಟ್ ಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ. ಅವು ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಉತ್ತರ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ್ವಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೪೧ ಕಿ.ಮಿ. ಉದ್ದ, ೬ಡ್‌ತ್ ೧೨ ಕಿ.ಮಿ. ಅಗೆಲ, ಒಟ್ಟು ೩೬೦ ಚದುರ ಕಿ.ಮಿ. ಅತ್ ವಿಸ್ತಾರ ವಾತ್ಂಡ್. ಅಧಿಕೃತವಾತ್ ಒವೆ ದೇಶಕ್ಕ್ ಸೇರುಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರದೇಶೊನ್ ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ[೨] ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನದ ಪ್ರದೇಶಲು ಭಾಗ ಉಂದು ಪನಪ್ಪೆರ್. ಜೂನ್ ೨೦೦೭ಟ್ ಹಮಾಸ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಆಡಳಿತೊನ್ ಮಾಲ್ಪುಂಡು.

Zones A and B in the occupied palestinian territories

ಬೌಗೋಳಿಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaja
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_Palestine