ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಕ್ರೀದ್ ಪರ್ಬ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಕ್ರೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಮೆರ್ ನ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ. ಆತ್ ಮಾತೆ ಅತ್ತ್ ಉಂದು ಬಾರೀ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪರ್ಬ(ಈದೇ ಕಬೀರ್). ಉಂದು ಅರೆಬ್ಬಿ ವರ್ಸೊದ ಅಕೇರಿದ ತಿಂಗೊಲಾಯಿನ ಜಿಲ್-ಹಜ್ಜ ೯-೧೦ ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನೆಂದು. ಉಂದೆಕ್ ಬಲಿದಾನದ ಪರ್ಬ ( ಈದುಜ್ಜಹಾ ) ಪಂದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ತುರ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಉಂದೆನ್ ಬೈರಾಂ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪರ್ಷಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ , ಇರಾನ್ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಉಂದೆನ್ ಈದ್-ಎ-ಖುರ್ಬಾನ್ ಪಂದ್ ಲಾ, ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ಬಕ್ರೀದ್ ಪಂದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆರ್ ಲಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಇತಿಹಾಸ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಉದಿತಿನೆತ ದಿನೊದ್ದೆ ಈ ಪರ್ಬೊದ ಆಚರಣೆ ನಡತ್ ಬತ್ತ್ಡ್ಂಡ್. ಉಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ದ ಆಚರಣೆಗ್ ಎಂಚ ಸೆರ್ ನಂದ್ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆದ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಉಂಡು.

ಪಡ್ದಾಯಿದ ಇತಿಹಾಸಕಾರೆರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮಕ್ಕಾದ್ ಮದೀನಾಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಉಂತುನಗ ಯಹೂದಿಗಲೇನ ಜಿಲ್ಹಜ್ಜ; ಪನ್ಪುನ ತಿಂಗೊಲುದ ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಖಿದಾನಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ರೂಪೊಡು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ತೂಯಿನ ಫಿರ್ಜಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಈಜಿಪ್ಟಿದ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅರಸುನಾ ಕೈಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಬಯಿತಿನ ಮೂಸಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ರೈಲುದ ಜೋಕುಲೆನ ಜೈಲ್ಡ್ದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುನಡು. ಯಹೂದಿಲು ಈ ಪರ್ಬೊನು ವಲ್ಹಾದನ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಹಜರತ್ ಮೂಸಾ ಪನ್ಪುನಾರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಯಹೂದಿಲೆದ್ದ್ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಪನ್ಪರ್. ಅತಾಂಡೆ ಯಹೂದಿಗಲೇನ ಒಟ್ಟುಗು ಆರ್ಲಾ ಉಪವಾಸ ಮಂತೆರ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಲೆಗ್ಲಾ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಯಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಹೂದಿನಕುಲೆಗ್ಲಾ ಮುಸಲ್ಮಾನೇರ್ಗ್ಲಾ ಓರಿಯ್ಕ್ಕೊರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಆದ್ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರೆರ್ ಉಪವಾಸದ ಬದಲಗ್ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊನು ಜಾರಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂಚ ಬ್ರಕೀದ್ ಪರ್ಬ ಶುರು ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸೊ ಉಂಡು.

ಆಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇತಿಹಾಸಕಾರೇರ್ ಈ ಪಾತೆರೇನ್ ಒಪ್ಪುಜೆರ್. ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮೆರೆನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಈ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅಕುಲೆನ ವಾದ. ಧರ್ಮಪ್ರವಾದಿಯಾಯಿನ ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಖಲೀಲುಲ್ಲಾಹನ ಸತ್ತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಾ ಹು ಒರ ಆರೆಗ್ “ ಈ ಹೆಚ್ಛದ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಬಲಿ ಕೊರೋಲಿಯಾ ” ಪಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಆನಗ ಆರ್ನ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬಿಯುಲ್ಲಾಹನನ್ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ದೇವೆರೆನ ಇಚ್ಛೆ ಪಂದ್ ಆರೆಗ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂದು. ಮಗನ್ ಬಲಿ ಕೊರಿಯೆರೆ ತಯಾರಾದ್ ಉಂತುವೆರ್. ಆರ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಡ್ತೆರ್ನ್ಡಲಾ ಮಗನ ನಾಲಿ ತುಂಡು ಆಪುಜಿ. ಕಟ್ಟಿದ ಗಡಿಯೇ ಆಪುಜಿ. ಉಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಮಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಮ್ಮೆರೆಡ, ಅಮ್ಮೆರೆ ಈರೆಗ್ ಈರೆನ ಮಗನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ದಾದ್ ಈರೆಗ್ ಕಡಪೆರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಡ್. ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಕತ್ತಿಡ್ ಕಡ್ಪುಲೇ ಪಂದ್ ಪನ್ಪರ್. ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಪಗ, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಪಂಪಿನ ದೇವದೂತರ್ ಬತ್ತದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನ ನಾಲಿ ತಪ್ಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಕುರಿನ್ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇಂಚ ಬಕ್ರೀದ್ ಪರ್ಬೊಗು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕತೆ ಲಾ ಉಂಡು.

ದಾನದ ಪಿರವುದ ನಂಬೊಲಿಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಕ್ರೀದ್ ಪರ್ಬದ ಪಿರಾವುದ ಕತೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ್ನ್ದಲಾ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಜಂತುದ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ರೂಪೊಡು ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಳಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ದ್ದಾದ್ ಬಾಕಿದಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇರೆನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ದ ಆಕೇರಿ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಳಯ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಖಯಾಮತ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಪಗ ನರಮಾನಿಯೆರೆನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳ್ ಕೆಲಸೊಲು ದೇವೆರ್ ತೂಕುದು ತೊಪೆರ್. ಹಾಳ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕುಲೆನ ತೋಕೋದ ತಕ್ಕಡಿ ದಿನ್ನೋಗು ತಿರ್ತ್ ಬತ್ತ್ತಂಡ , ಆ ಸಮಯೊಡು ಬಲಿ ಕೊರಿಯೆರೆ ತಯಾರಾಯಿನ ಜೀವ ಜಂತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ್ನ ತಕ್ಕಡಿದ್ ಕುಲ್ಲುದು ಆಯ್ತಾ ತೂಕೋನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಅಂಚದ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಪರ್ಬೊಡು ಮುಸ್ಲಿಮ ಧರ್ಮೋದಕುಲು ಕುರಿ, ಒಂಟೆದನ್ಸಿನ ಜೀವಿಲೆನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬಲಿ ಕೊರಿಪೇರ್. ಉಂದೆನ್ ಖುರ್ಬಾನ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಬ್ರಾಹೀಮೆರೆನ ಆ ದೇವೆರೆನ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿನ ನೆನಪುಗು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ಪುನ ರೂಪೊಡು ಬಕ್ರೀದ್ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮೊ. ಈ ಪರ್ಬೊದ ದಿನ ಮುಸ್ಲಿಮೆರ್ ದಾನ (ಸದಕಾ) ಕೊರ್ದು ಊರುದ ಪಿದಾಯಿದ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಳ್ಳಿ ( ಈದ್ಗಾಹ್ / ಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ಥಳ) ಗ್ ಪೋದು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸೇರ್ದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ನಿಮಾಜಿಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವು ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಡ್ ಇಮಾಮೆರ್ ಈ ಪರ್ಬೊದ ಪಿರಾವುದ ಪೊಲಬು ದಾದಾ ಪಂದ್ ಬಾಷಣ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪರ್ಬೊದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದ್ ನ ಜನಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೈಸೂರು_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ_ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಬಕ್ರಿದ್