ಬಳಕೆದಾರೆ:Vinoda mamatharai/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ 5

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox disease

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಿಗಲೆದ ಅಂಗಾಂಶೊಡ್ದು ಬುಳೆಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.[೧].ಮಿರೆಕ್‌ಲೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಉಂಡೆ ಆಕಾರದ ಎಲ್ಯ ಮುದ್ದೆ,ಮಿರೆಕ್‌ಲೆನ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ, ಚರ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಚ್, ತೊಟ್ಟುಲೆಡ್ ದ್ರವ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರೆಕ್‌‌ಲ್ ಕಿನ್ಯ ಆಪಿನಿ ಉಂದು ಮಾತ ಮಿರೆಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಲಕ್ಷಣೊಲು.[೨].ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಭಾಗೊಲೆಗ್ ಪದ್‌ರ್ನಕುಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಬೇನೆ , ಬಾತಿನ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಲು, ಉಸಿರಾಟೊಗು ತೊಂದರೆ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಂಜಲ್ ಚರ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರು.[೩]

ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶೊಲು ಪಂಡ :ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಬೊಜ್ಜು, ಸರೀರೊಗು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಗಂಗಸರ ಸೇವನೆ, ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯೊಡುಹಾರ್ಮೋನು ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,, ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣದ , ಬೇಗ ಋತುಮತಿ ಆಪಿನಿ,ಆಲಸ್ಯವಾದ್ ಜೋಕುಲು ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಿ , ಕುಟುಂಬ ಇತಿಹಾಸ, [೨][೪].ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ್ ಸುಮಾರು 5-10% ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ್ದ್ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ್ ಜೀನ್‌ಲೆನ ಮೂಲಕ( ಇತರರ ಪೈಕಿ BRCA1 ಮತ್ತು BRCA2 ) ಬರ್ಪುಂಡು. ..ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೇರ್‌ದ ನಾಳೊಲೆನ ಉಲಯಿದ ಪದರದ ಜೀವಕೋಶೊಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್‌ನ್ ನಾಳೊಲೆಗ್ ಪೂರೈಸವುನ ಕಿನ್ಯಪಾಲೆಲೆಡ್ ಆಪುಂಡು . ನಾಳೊಲೆಡ್ದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ ನಾಳದ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಗಳು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ಯಪಾಲೆಲೆಡ್ದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ್ ಕಿರುಹಾಲೆಗಳ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೨].ಅವತ್ತಂದೆ 18 ಬೇತೆ ಉಪವಿಧೊತ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍‌ಲು ಉಂಡು .ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಲು ಒಳನಾಳದ ಕಾರ್ಸಿನೋಮನಂತಹ ದುಂಬುದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಗಾಯೊಲೆಡ್ದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. [೪].ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ನ್ ಅಯಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಯಿನ ಗಂಟ್‌ದ ಒಂಜಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ.ಒರ ತೆರಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಭಾಗೊಲೆಗ್ ಪದ್‌ರ್‌ನೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿದ ಮರ್ದ್‌ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯೆರೆ ನನೊಂಜಾತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು..[೨]

ಚಿಹ್ನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ತರೆ ತಿರ್ತಾಯಿನ ತೊಟ್ಟುಲು, ಗಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮದ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆನ್ ತೋಜ್ಪಾವುನ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.

ಸುರುಕು ಗುರುತಿಸಯೆರೆ ಆಪಿನ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍‌ದ ಲಕ್ಷಣ ಮಿರೆಕ್‌ಲೆನ ಅಂಗಾಂಶೊಡ್ದು ಬೇತೆರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉರುಟು ಆಕಾರದ ಕಿನ್ಯ ಮುದ್ದೆ.೮೦ ಶೇಕಡದಾತ್ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ ಪ್ರಕರಣೊಲು ಈ ಉರುಟು ಆಕಾರದ ಕಿನ್ಯ ಮುದ್ದೆ ತೋಜಿನಗ ಗೊತ್ತಪುಂಡು.[೫].ಸುರುಟು ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ್ ಮಮೊಗ್ರಮ್ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು.ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಲು ತೋಜುನಂಚಿನ ಉಂಡೆಲು ಮಾತ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಸೂಚನೆಯಾದುಪ್ಪು.

ಈ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಬೇತೆ ಲಕ್ಷಣೊಲು: ಚರ್ಮದ ನೆರಿಕಟ್ಟುನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಿನ್ಯಾಪಿನಿ, ತೊಟ್ಟುದ ಸುತ್ತ ಗುಳ್ಳೆಲು ,ದ್ರವ ವಿಸರ್ಜನೆ ,ಒಂದು ಮಿರೆ ಕುಡೊಂಜೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಪಿನಿ, ತೊಟ್ಟುಲು ಆಕಾರ ಬದಲಾಪಿನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ತರೆ ತಿರ್ತಾಯಿನ ತೊಟ್ಟುಲು ,ಮಿರೆ ಯಾಪಲ ಬೇನೆ , ಇತ್ಯಾದಿ[೬]

ವರ್ಗ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

  1. Breast Cancer
  2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ ೨.೩ Breast Cancer Treatment (PDQ®)
  3. Saunders, Christobel; Jassal, Sunil (2009). Breast cancer (1. ed.). Oxford: Oxford University Press. p. Chapter 13. ISBN 978-0-19-955869-8.
  4. ೪.೦ ೪.೧ World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014. pp. Chapter 5.2. ISBN 92-832-0429-8.
  5. Breast Disorders: Breast Cancer
  6. Watson M (2008). "Assessment of suspected cancer". InnoAiT. 1 (2): 94–107. doi:10.1093/innovait/inn001.