ಮಂಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಂಗು ಗೂಡು
ಜೀವನ ಚಕ್ರೋ ಪೂರಿ ಪಾತೆ ಅಪುನ

ಮಂಗು ಉಂದೊಂಜಿ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣಪುರಿ ನೆಕ್ಕ್ ಅಂಗರೇ, ಮಾನಿಗ, ಕುಯಮೆ, ಮಣ್ಣ ಮಂಗೆ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನೆನ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Antlion ಪಂಪೆರ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Myrmeleontidae[೧]. ಲೇಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾಂತೆದ ಕಿನ್ನಿ (nymph ) ಉಂದಾದುಂಡು, ಬಡಕಾಯ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಗುಬ್ಬಕ್ಕ.

ಮಂಗು

ಮಂಗುದ ಬಗೆಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಗು ಪಿಜಿನ್ ಪತ್ತುನಾ

ಇಲ್ಲೊದ ಮಣ್ಣ್ ಗೋಡೆದ ಮುದೆಲುಡ್[೨], ಗಾಲಿ ದಿಂಜ ಬರಂದಿನ ಜಾಗೆದ ಸಡ್ಲ್ ಪೊಯ್ಯ ಮಣ್ಣುಡ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಜೂಲಿದ ಆಕಾರೊದ ಮಸ್ತು ಗುರಿನ್ ಮಂತುದ್, ಇಂಚಿನ ಗುರಿತ ಮಣ್ಣ ನಡ್ಯೆಡ್, ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ಲುದು ಪಜ್ಜ ತತ್ತುದು ಬೂರುನ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪಿಜಿನುಲು ನಸೆ ಪೊಯ್ಯಡ್ದು ಮಿತ್ತ್ ಬರಿಯೆರೆ ಒದ್ದಾಡ್ನಗ, ಅವೆನ್ ಉಲಾಯ್ ಒಯಿತೊಂದು ತಿಂಪುಂಡು.

ಜೀವಿತ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊದ ದಿನೊಟು ತನ್ನೊ ಸುತ್ತಲಾ ಕೋಶ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಯೂಪ ಆಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ವಾರೊಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಬದಲಾದ್ ರೆಂಕೆ ಇತ್ತಿನ ಪಾಂತೆ ಆದ್ ಪೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಾಂತೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವು ಬದುಕುನು ನಲ್ಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಮಂಗು ಪನ್ಪಿನ ಆಂಟ್ ಲಯನ್(Ant Lion) ಲು ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಂಪು ಪಿಜಿನ್, ಎಲ್ಯ ತಾಲೆನ್ ತಿಂದುದು ಅಯಿಕ್ಲೆನ ಸಂತತಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ತುಳುನಾಡ್‌ತ ಬದುಕುತೊಟ್ಟುಗು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪುರಿನ್ ಕಡಲ್ ಬರಿತ್ತಾ ಕುಡ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊನ್ತಿತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://bugguide.net/node/view/137
  2. http://www.antlionpit.com/what.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಂಗು&oldid=104585"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು