ಮಂಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮಂಗೆ
ಮಂಗೆ ೨

ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ.[೧] ಕನ್ನಡೊದ ಕೋತಿದ ಹಾಪ್ಲೋರ್ಹಿನಿ[೨] ಉಪಗಣೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಿಮಿಯನ್ ಅಡಿಗಣೊದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮೇಟ್, ಪ್ರಾಚೀನೊ ವಿಶ್ವೊದ ಮಂಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನೂತನ ವಿಶ್ವದ ಮಂಗೆ ಆತಿಪ್ಪು. ಆಂಡ ಏಪ್‌ಲೆನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಾಂಡ(ನರಮಾನಿಯೆರೆನ್ ಸೇರ್‌ದ್). ಮಂಗದ ಸುಮಾರು ೨೬೦ ಪರಿಚಿತೊ ಜೀವಂತೊ ಉಳಜಾತಿಲು ಉಂಡು.[೩] ಇಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲು ಮರವಾಸಿಲು ಅಂಡಲಾ ಬಬೂನ್‌ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನೊವಾಯಿನವು ನೆಲತ ಮೇಲ್‍ಡ್ ವಾಸೊ ಮಲ್ಪುನ ಉಳಜಾತಿ.[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೋತಿ&action=edit
  2. en:Haplorhini
  3. en:Evolution
  4. en:Monkey
  1. http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%AE%E0%B2%82%E0%B2%97-%E0%B2%B9%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF%E0%B2%B2%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%87-%E0%B2%97%E0%B3%8A%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%81.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಂಗೆ&oldid=59065"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು