ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಯಜುರ್ವೇದೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಯಜುರ್ವೇದೊ ನಾಲ್ ವೇದಲೆಡ್ ರಡ್ಡನೆದ. ಯಜ್ಞೊಯಾಗಾದಿಲೆ ವಿವರವಾಯಿನ ಕ್ರಮೊಲು ವಿವರಣೆಲು ಸೇರ್ದ್ಂಡ್. ಇಂದೆಟ್ ೪೦ ಅದ್ಯಾಯೊಲು ಉಂಡು. ಯಜುರ್ವೇದೊಡು ತಡ್ಡ್ ವಿದೊಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ನಾನೊಂಜಿ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೊಗು ತೈತ್ತೀರಿಯ ಸಂಹಿತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದೊಗು ವಾಜಸನೇಯ ಸಂಹಿತೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರುಂಡು. ದನುರ್ವೇದೊ ಇಂದೆತ ಉಪವೇದೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿತ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]