ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೪

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಜ್ಜಕೂಟ ೧

ಲೇಸ್ ರಡ್ಡ್

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಾರೀಕ್ ೧೨ ಸಪ್ಟಂಬರೊ, ೨೦೧೫ನೆ ದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯನ್ನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಸ್ ನಡಪುಂಡು.
 • ಈ ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರೊನುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

--Vishwanatha Badikana (talk) 17:54, 2 September 2015 (UTC

ಕಜ್ಜಕೂಟೊ ೨

ಕೂಟೊಡು ಸೇರ್‌ನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (talk) 09:03, 12 September 2015 (UTC)
 2. --Vinodkudal (talk) 09:08, 12 September 2015 (UTC)
 3. --Babitha managalore (talk) 09:10, 12 September 2015 (UTC)
 4. --Ashwini ashuu (talk) 09:14, 12 September 2015 (UTC)
 5. --Shwetha adka (talk) 09:15, 12 September 2015 (UTC)
 6. --Kishorekumarrai (talk) 09:17, 12 September 2015 (UTC)
 7. --Lokesh kukkuje (talk) 09:22, 12 September 2015 (UTC)
 8. --Smitha.acchu (talk) 09:33, 12 September 2015 (UTC)
 9. --Karthy shty (talk) 09:36, 12 September 2015 (UTC)
 10. --SUSHMITHA8 (talk) 09:52, 12 September 2015 (UTC)
 11. --Poojashettymadoor 10:10, 12 September 2015 (UTC)
 12. --Keerthanakalpane (talk) 10:06, 12 September 2015 (UTC)
 13. --Natesh Alva10 (talk) 11:58, 12 September 2015 (UTC)

ಚಾವಡಿ ಕೋಟೊದ ನಡಾವಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಇನಿತ ಚಾವಡಿ ಕೂಟೊಗು ಅಗೋಸ್ಟ್ ೧೪,೧೫,೧೬ದಾನಿ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಗು ಸೇರ್‌ನ ಸದಸ್ಯೆರೆಡ್ ೧೫ ಜನೊ ಸೇರ್ದೊ.
 2. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ನಾನೊಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಾವುನ ಬೇಲೆ ಆವೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಫೋಟೊ ಸೇರಾವುನೆ, ಉಲ್ಲೆಕೊ ಸೇರಾವುನೆ, ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವೊಡು. ಅಯಿತ ನಿಲೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆಂದ್ ಇನಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊಂಡೊ.
 3. ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರೆನ ಸೇರಾವುನ ಬಗೆಟ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪ್ರಯತ್ನೊ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರೆಗಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಕೂಟೊ ಮುಲ್ಪನೆಂದ್ ತೀರ್ಮಾನೊ ಮಲ್ತೊ. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಪೊಸ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಬರೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ತೀರ್ಮಾನೊ ದೆತೊಂಡೊ.
 4. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೦ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾನ್ನಗ್ ೨ ಗಂಟೆಗ್ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಂದ್ ತೀರ್ಮಾನೊ ಮಲ್ತೊ.